Ognisko Sycharowskie w Łukowie – ul. Maryli Wereszczakówny 37

Parafia
lukow-alberta-192 ZAPRASZAMY na spotkania Ogniska Sychar Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Łukowiew trzecią środę miesiąca.
Msza święta o godz. 18.00 a po niej spotkanie w salce parafialnej w budynku przy plebanii przy parafii pw. Św. Brata Alberta ul. Maryli Wereszczakówny 37. Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. mgr Paweł Żukowski.
Kontakt z liderką ogniska Małgorzatą Gołębiowską kom: 508 276 326. Parafia św. Brata Alberta >>>
Diecezja siedlecka >>>

hubcia576

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus.

Dzięki przychylności ks. Proboszcza z parafii p.w. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Łukowie i ze staraniami jego parafianki Małgosi, my jako Sycharowicze z łukowskiego Ogniska WTM SYCHAR mieliśmy możliwość poprowadzenia rozważań Drogi Krzyżowej Małżonków w Kryzysie w piatek 17.03.2017r.Jezus na krzyżu

Rozważania przeznaczone do odczytania przez kobiety czytały Małgosia i Grażyna, część męską czytali zaś Rafał i Sławek, mi czyli Jurkowi dane było przytaczać fragmenty Słowa z Pisma Świętego.

W dalszej części zamieszczone są osobiste refleksje prowadzących Drogę Krzyżową.

 Małgosia: Przeżycie Sycharowskiej Drogi Krzyżowej zaczęło się od momentu kiedy w mojej prafii /Ognisko mamy w parafii Brata Alberta/ wraz z liderem Jurkiem poszliśmy do ks. Proboszcza Krzysztofa z naszą propozycją. Odpowiedź była na tak. Zgodę ks. Proboszcza niewątpliwie utorowała już wcześniej przesłana korespondencja do prarafii od Duszpasterza Rodzin ks. Jacka Seredy.

Przyznam, że miałam trudności wewnętrzne, pojawiła się obawa, czy aby dobrze, że tak głośno i publicznie tyle intymnych spraw zostanie wypowiedzianych o mnie wśród ludzi, których stale spotykam. Przygotowane przez Marzenkę i Roberta rozważania są dla mnie bardzo osobiste, prawdziwe i dotykające w wielu miejscach mojego życia, do tego stopnia, że wciąż odzywają się we mnie silne emocje. Szliśmy z naszym Panem Jezusem Chrystusem, Stacja po Stacji, przez serce przepływały od nowa dramaty przeżytego opuszczenia, sprawy rozwodowej i obecne życie z decyzją „… mój Mistrzu przede mną droga, którą przebyć muszę tak jak Ty, mój Mistrzu wokoło ludzie, których kochać trzeba tak jak Ty. Mój Mistrzu niełatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona tak jak Ty. Mój Mistrzu poniosę wszystko jeśli będziesz ze mną zawsze Ty…” No i zdażył się cud, naszą Drogę Krzyżową w parafii poprowadziliśmy przed niedzielą, w której czytamy Słowo Boże

(J 4, 5-42) o spotkaniu Jezusa z Samarytanką przy studni Jakubowej. Nie ma przypadków! Niech będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki. Amen.

Grażynka: Kiedy dostałam karteczkę od Jurka z wypisanymi STACJAMI IV , VI i XI. nie mogłam uwierzyć, że trafił w dziesiątkę. IV Stacja -Pan Jezus spotyka swoją Matkę. Gdy jest bardzo ciężko, gdy boli chcemy bliskości mamy, jej przytulenia, dobrego słowa , wsparcia ……..Poczułam ogromną tęsknotę za mamą i niemożności skrycia się w jej ramiona. Ta sytuacja pokazała mi niepogodzenie się do końca z jej odejściem. Kolejna Stacja VI – Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa. i tu niesamowity tekst. Panie Jezu , zaczynam dostrzegać swój udział w kryzysie małżeńskim i moją odpowiedzialność za kryzys………..Bardzo długo nie widziałam swojej winy, aż do chwili przeczytania zarzutów jakie otrzymałam od męża przed kolejną rozprawą. Stacja ta, ten tekst był mi bardzo bliski utożsamiłam się z nim. Bardzo boli. Ostatnia stacja, którą czytałam była Stacja XI Pan Jezus Przybity do Krzyża– Najpierw było oczekiwanie, że coś się zmieni, że ta sytuacja jest „wyjątkowa”. Z czasem coraz bardziej stawało się oczywiste , że wyjątkowa sytuacja jest normą. Uświadomiłam sobie,że tak może być do końca.

Pozdrawiam z modlitwą

Sławek: W trakcie rozważań moją szczególną uwagę przykuły 3 stacje…

I – gdy przypomniałem sobie ból jakiego doświadczyłem w związku z odejściem żony;

XI – gdy Pan Jezus pozwolił się ukrzyżować – przybić do krzyża, nie zszedł z niego ponieważ chciał wypełnić „Plan Ojca”,Przemknęła mi myśl, że ja tez musze trwać z Panem Jezusem w swoim cierpieniu – rozłące z żoną, chcąc wypełnić „Plan Ojca” – odrodzenie się naszego małżeństwa;

XIV – gdy pojawiło się pytanie, czy byłbym gotów na przyjęcie z powrotem żony nawet w sytuacji, gdyby miała dziecko z mężczyzną, z którym obecnie żyje…Teraz znam już odpowiedź. Tak. Jestem gotów…

Nie miałem problemów z publicznym wystąpieniem –  odczytywaniem rozważań, ponieważ wiedziałem, że nikt mnie nie zna. W swojej parafii, w chwili obecnej na pewno bym się tego nie podjął…

Jurek: Moja Droga Krzyżowa. Od momentu kiedy pojawił się pomysł poprowadzenia przez nasze Ognisko Drogi Krzyżowej w kościele towarzyszyły mi różne uczucia. Mieszały mi się obawy przed publicznym wystąpieniem, radość i duma, że mam taką możliwość, a świadomość, że teksty rozważań dotyczą „mojej” sytuacji życiowej, powodowały podwyższone tętno i pytanie czy chcę się tym dzielić z obcymi ludźmi?

Postanowiłem cały ten pakiet oddać Jezusowi. Przed wyjściem do kościoła modliłem się aby Jezus uzdolnił mnie do tej konkretnej sprawy. Abym godnie o nim świadczył. Udało się! Więcej, Jezus zabrał to wszystko ode mnie i w zamian dał mi jako prezent extra spokój. Chwała Panu. Uświadomiłem sobie przez to doświadczenie że modląc się o otwartość na Boży Plan czy też o światło Ducha Świętego, czy cokolwiek innego, nie dostanę tego na tacy, lecz będą to sytuacje dające mi ku temu sposobność. Sytuacje takie jak prowadzenie Drogi Krzyżowej. Nich będzie Pochwalony Jezus Chrystus !

Na koniec chciałbym dodać, że nie było tu żadnego przypadku. Wszystko, co się wydarzyło, było według zamysłu Pana Boga, także czas tej Drogi Krzyżowej, mimo, że nie był przez nas świadomie zaplanowany, wydarzył się w piątek, poprzedzający niedzielę, w której Ewangelia mówiła o spotkaniu Jezusa z kobietą przy studni, nieopodal miejscowości Sychar.

Amen.

Link do Sycharowskiej drogi krzyżowej w formacie PDF: sycharowska-droga-krzyzowa

Spotkanie 28 lutego 2017r.

Czas biegnie nieubłaganie i mieliśmy kolejne spotkanie łukowskiego Ogniska WTM Sychar.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą, sprawowaną przez naszego opiekuna duchowego ksiądza Łukasza, a my braliśmy w niej czynny udział.

W spotkaniu brało udział 14 osób, w tym dwie zupełnie nowe, co nas bardzo ucieszyło. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że byłoby najlepiej dla nas wszystkich, gdyby SYCHAR nie był nam już potrzebny. Smutne, ale prawdziwe.

Po modlitwie na rozpoczęcie i przypomnieniu Charyzmatu, który streszcza się w zdaniu:

KAŻDE TRUDNE SAKRAMENTALNE MAŁŻEŃSTWO JEST DO URATOWANIA, było dzielenie .

Następnie Małgosia poprowadziła super zabawę pod tytułem ” kto lubi ………. tak jak ja?”, co dało wszystkim dużo radości i możliwość oderwania się myślami od codziennych trosk.

Tematem spotkania było opracowane również przez Małgosię zagadnienie mówiące o PIĘCIU ETAPACH ROZWOJU MIŁOŚCI W ZWIĄZKU. Mogliśmy wypowiedzieć się o własnym doświadczeniu w tym zakresie i zobaczyć, że o miłości, jeszcze wiele możemy się nauczyć. Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą o odrodzenie małżeństwa i błogosławieństwem, którego udzielił nam ksiądz Łukasz.

WAŻNE DATY:

– kolejne spotkania: we wtorek 14-ego i 28-ego marca 2017.

OGŁOSZENIE :

Wielkimi krokami zbliża się zaplanowany w naszym Ognisku dzień skupienia, który przypada na sobotę 22-ego kwietnia 2017. Prowadzącym będzie nie kto inny jak Oblat Maryi Niepokalanej ojciec Ryszard Sierański z Kodnia. Zapraszamy, rezerwujcie datę w kalendarzu.

Do dyspozycji pozostaje również telefon zaufania , dyżur w każdy poniedziałek od 18.00 do 20.00,

nr tel. 572 949 469.

Szczęść Boże.

14 lutego 2017 r,  można by powiedzieć Walentynki, ale powiem inaczej, drugi wtorek miesiąca i kolejne spotkanie Ogniska WTM Sychar w Łukowie. Jak zawsze rozpoczęliśmy udziałem we Mszy Świętej, na której pełniliśmy posługę liturgiczną. Tym razem przypadło to w udziale sakramentalnym mężom . Po Mszy spotkaliśmy się w salce przy naszym stole. Rozpoczęliśmy modlitwą „Wierzę w Boga” i odczytaniem Charyzmatu Wspólnoty. Przy naszym płomieniu, no bo jak ognisko, to musi być płomień, pojawiła się nowa osoba; Jarek, to zawsze radość dla nas, liczymy, że zostanie na dłużej. Przedstawiając się, dawaliśmy sobie wzajemnie, przez swoją historię – świadectwo o miłości Boga w naszych małżeństwach, a także o swoim miejscu we Wspólnocie.

Następną część spotkania poprowadził już ksiądz Łukasz, którego poprosiliśmy aby przedstawił nam temat „Satysfakcja małżeńska Sycharowiczów”, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, czemu dajemy wyraz modlitwą.

Nagranie z wykładu : Satysfakcja małżeńska Sycharowiczów

Zakończyliśmy koło godziny 21:00,  błogosławieństwa udzielił nam nasz opiekun duchowy – ks. Łukasz.

Następne spotkanie już w drugi wtorek lutego tj. 28-ego – zapraszamy.

Spotkania w marcu mają terminy: 14.03.2017 i 28.03.2017r.

Msza Św. o godzinie 18:00 i tradycyjnie po niej, gromadzimy się w salce przy plebanii parafii pw. Św. Brata Alberta w Łukowie.

Do dyspozycji mamy również ogniskowy telefon zaufania, dyżur jest w poniedziałki w godz. od 18-tej do 20-ej,  numer to: 572 949 469

Szczęść Boże!

W drugi wtorek stycznia tj. 24.01.2017 spotkaliśmy się w Ognisku WTM SYCHAR w Łukowie. O godz. 18-ej uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, po której spotkaliśmy się na sali przy plebanii. Na spotkaniu była Emilia, Rafał, Tadeusz, Krzysztof, Agnieszka oraz Gosia i Gosia.

Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą Ojcze nasz… i odczytaniem charyzmatu WTM SYCHAR, który streszcza się w zdaniu:

Każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania.

W drugiej części spotkania pracowaliśmy w dwóch grupach, kobiety razem i mężczyźni razem, a przedmiotem były specjalne listy:

List od Pana Boga do serca kobiety.

List od Pana Boga do serca mężczyzny.

Na koniec przy wspólnym dzieleniu rozbrzmiało mocne pytanie:

CZY MIŁOŚĆ BOGA MI WYSTARCZY ???

Zapraszamy na kolejne spotkania tj. 14-ty luty i 28-my luty.

Chcesz porozmawiać?

Prowadzimy dyżur telefoniczny w poniedziałki w godz. 18.00 – 20.00

kom: 572 949 462.

Zapraszamy !

Szczęść Boże.
W dniu 10 stycznia 2017 mieliśmy w Ognisku bardzo ważną dla nas wszystkich uroczystość, a mianowicie okrągłe urodziny naszego opiekuna duchowego ks. Łukasza. Świętowanie rozpoczęliśmy oczywiście Mszą Św., podczas której modliliśmy się w intencji Jubilata. Nie obyło się bez niespodzianek, miłych oczywiście. Jedną z nich była obecność wśród nas – lidera krajowego Andrzeja Szczepaniaka, wraz z nim przyjechała Grażynka z RWS-u. Drugą niespodzianką (dla mnie też) była obecność sycharowiczów z Lublina Marka i Grzegorza.  Był oczywiście tort z 30-stoma świeczkami!!! Radość ks. Łukasza pokazują zdjęcia.

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Na to spotkanie przyszła tym razem jedna nowa osoba, która została przyjęta bardzo ciepło, mimo mrozu na zewnątrz. Pozdrawiamy Olę.
Obecność tych wszystkich osób, możliwość wysłuchania i wypowiedzenia świadectwa to świetne przeżycie.
Było wesoło, sympatycznie i głośno, aż żal było się rozstawać.
Ps. Gosiu – rosół pierwsza klasa.   Magda – tort palce lizać.   Gosiu- dekoracje jak zwykle imponujące. Agnieszka – pyszne ciasto.
Oczywiście DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, którzy przyczynili się do całości spotkania.
Przypominamy również o naszych spotkaniach, które odbywają się w drugi i czwarty wtorek miesiąca, po Mszy św. wieczorowej o godzinie 18:00  w salce na plebanii przy parafii Św. Brata Alberta ul. Maryli Wereszczakówny 37 w Łukowie

Zapraszamy osoby zainteresowane.
Najbliższe spotkanie 24 stycznia 2017r. i kolejne 14 lutego 2017r.

Osoby w potrzebie, informujemy o działającym w naszym Ognisku telefonie zaufania.
numer tel. 572 949 469  na który można dzwonić w każdy poniedziałek.

Szczęść Boże.
W dniu 27-ego i 28-ego grudnia 2016 obyło się pierwsze po Świętach Bożego Narodzenia spotkanie naszego łukowskiego Ogniska. We wtorek uczestniczyliśmy w parafialnej Mszy Świętej o godz. 18- ej. Natomiast w wyjątkowo o dzień później tj w środę, mieliśmy spotkanie opłatkowe.

To spotkanie było inne niż wszystkie. Było „JAK U MAMY” :-). Modlitwa. Opłatek. Kolędy. Życzenia. Biały obrus. Wigilijne potrawy i kompot z suszonych owoców……
Świąteczna atmosfera udzieliła się wszystkim i nasze spotkanie przedłużyło się o godzinę.

Zapraszamy na kolejne spotkanie, które zaplanowaliśmy na dzień 10-ego stycznia 2017 i będzie to spotkanie, na którym poświętujemy urodziny naszego opiekuna ks. Łukasza.

Z Panem Bogiem.


Sekret szczęśliwego małżeństwa Tolkiena

http://www.deon.pl/religia/w-relacji/cialo-duch-seks/art,168,sekret-szczesliwego-malzenstwa-tolkiena.html

Sekret szczęśliwego małżeństwa Tolkiena
Sam Guzman

Wspólnie przeżyli 55 lat. John i Edith Tolkienowie są przykładem jednego z najpiękniejszych związków małżeńskich. Znany pisarz zdradził sposób na szczęśliwe małżeństwo w listach do swoich synów.

 

John Tolkien był romantykiem. Kiedy w wieku 16 lat spotkał swoją przyszłą żonę, Edith, zakochał się od razu i zaczął się z nią umawiać w lokalnych herbaciarniach. Kiedy ksiądz, który był jego opiekunem, dowiedział się o tym romansie, zakazał mu spotkań z Edith do czasu, gdy ukończy 21 lat. Wszystko po to, by mógł spokojnie studiować.

 

Tolkien podporządkował się tej decyzji. Przez pięć długich lat czekał na tę, którą rozpoznał jako swoją „bratnią duszę”. W dniu swoich 21. urodzin napisał wieczorem list do Edith, w którym powiedział jej o swojej miłości i poprosił o rękę. Tydzień później byli już zaręczeni.

 

W czasie swojego życia Tolkien pisał listy miłosne do żony, a w wiadomościach do przyjaciół wspominał o niej entuzjastycznie. Być może jednak jego najważniejszym i najsłynniejszym hołdem dla ukochanej było wprowadzenie do mitologii Śródziemia opowieści o Berenie i Lúthien. Trudno byłoby znaleźć bardziej poruszający dowód miłości.

 

W liście do syna Christophera autor pisał: „Nigdy nie nazwałem Edith imieniem Lúthien, ale to ona była źródłem tej opowieści, która w tym czasie stanowiła sedno Silmarillionu. Historia powstała na małej leśnej polanie wypełnionej koniczyną w Roos w hrabstwie Yorkshire, gdzie w 1917 roku przez krótki czas dowodziłem garnizonem Humber; wtedy też pozwolono mojej ukochanej mieszkać ze mną. W tym czasie miała kruczoczarne włosy i gładką skórę. Jej oczy były jaśniejsze, niż kiedykolwiek widziałeś. Tańczyła i śpiewała”.

 

Nawet po śmierci Tolkien nie zostawił swojej Edith. Pochowano go obok niej w jednym grobie. Pod ich imionami umieszczono napis „Lúthien” i „Beren”. Tolkien bardzo mocno pokochał swoją żonę.

 

Grób Tolkienów (fot. Álida Carvalho via Wikimedia Commons)

 

Prawdziwa miłość rani

 

J.R.R. Tolkien żył w szczęśliwym małżeństwie przez 55 lat. Obecnie liczba rozwodów rośnie, a niektórzy w ogóle rezygnują z monogamicznych związków, twierdząc, że nie jest to ani możliwe, ani zdrowe.

 

Co mieli Tolkienowie, czego nie mają inne małżeństwa? W jaki sposób funkcjonował ich związek? Odpowiedź jest prosta: Tolkienowie rozumieli to, że prawdziwa miłość zakłada samozaparcie się.

Współcześnie rozumie się miłość jako czyste uczucie, które skupia się na „własnych” potrzebach. Jeśli ktoś cię podnieca, sprawia, że twoje serce zaczyna bić mocniej, jeśli nawzajem akceptujecie swoje pragnienia – wówczas możecie powiedzieć, że łączy was miłość (według współczesnej definicji).

 

Ale Tolkien, głęboko związany ze swoją żoną, odrzucił tę płytką definicję miłości. Rozumiał ją raczej bardziej katolicko, tj. jako skupianie się na drugim. Jako coś, co wymaga poświęcenia swoich naturalnych instynktów na rzecz określonego aktu woli.

 

Aby pokazać, czym była wizja miłości małżeńskiej Tolkiena, chciałbym podzielić się z wami fragmentem jego listu do syna Michaela. Wielu czytelników nie znało sławnego pisarza od tej strony. Dla tych, którzy postrzegają miłość tylko jako uczucie, jego słowa mogą być szokujące, wręcz obraźliwe. Jednak wyraża on prawdy, które właściwie zrozumiane i przeżywane, mogą przynieść owoc w postaci długiego i szczęśliwego małżeństwa.

 

Nie ma ucieczki

 

Oto fragment listu:

 

Mężczyźni nie są monogamiczni. Nie ma co udawać. Mężczyźni tacy nie są ze względu na swoją naturę. Monogamia (chociaż przez bardzo długi czas była podstawą dla idei, które odziedziczyliśmy) jest dla nas, mężczyzn, fragmentem etyki, którą przyjęliśmy zgodnie z naszą wiarą, a nie naszym ciałem. Istotą upadłego świata jest to, że [żyjąc w nim] nie można osiągnąć tego, co najlepsze przez przyjemności czy „samorealizację” (co tak naprawdę jest ładną nazwą dla pobłażania sobie, całkowicie przeciwnej „realizacji” innych osób). W tym świecie to, co najlepsze, osiąga się poprzez ofiarę i cierpienie. Wierność w małżeństwach chrześcijańskich zakłada wielkie umartwienie.

 

Dla chrześcijanina nie ma ucieczki. Małżeństwo może mu pomóc uświęcić i nakierować na właściwy cel jego pragnienia seksualne. Łaska sakramentu może pomóc mu w walce. Ale walka zawsze pozostanie [w jego życiu]. Nie zaspokoi go – głód można przecież zaspokoić jedynie regularnymi posiłkami. (…)

 

Żaden mężczyzna niezależnie od tego, jak bardzo kochał swoją żonę w młodości, nie mógł być jej wierny w umyśle i ciele bez świadomego ćwiczenia swojej woli, bez samozaparcia. Zbyt niewielu mężczyznom się o tym mówi, nawet tym, którzy wychowani zostali „w Kościele”. Poza nim prawie nikt o tym nie słyszał.

 

Gdy czar słabnie lub po prostu działa coraz gorzej, mężczyźni myślą, że popełnili jakiś błąd i że muszą poszukać kolejnej „bratniej duszy”. A tą „bratnią duszą” najczęściej okazuje się kolejna atrakcyjna seksualnie osoba, którą spotykają. Osoba, którą chętnie i z korzyścią poślubiliby, o ile… I tutaj pojawia się rozwód.

 

I oczywiście ci mężczyźni mają rację: popełnili błąd. Ale tylko bardzo mądrzy mężczyźni na końcu swojego życia mogą wydać pewny sąd na temat tego, kogo powinni byli poślubić spośród wszystkich kobiet, które spotkali. Niemal wszystkie małżeństwa, nawet te szczęśliwe, są błędem: w tym sensie, że prawie na pewno (w bardziej doskonałym świecie lub nawet przy większej uwadze i trosce w tym niedoskonałym) oboje współmałżonków mogłoby znaleźć lepiej pasujących partnerów. Ale tak naprawdę „bratnią duszą” jest ta osoba, z którą wziąłeś ślub.

 

W tym upadłym świecie mamy do dyspozycji jedynie przewodników: roztropność, wiedzę (rzadką w młodości, spóźnioną w starości), czyste serce i wierność woli…

 

Miłość to walka

 

Jak wspominałem, wielu może poczuć się urażonych twardą mową Tolkiena o małżeństwie. Zaczną mówić na przykład, że „jeśli kogoś naprawdę kochasz, to nie powinno być to tak trudne. To nie powinna być walka. Małżeństwo jako poświęcenie? To obraźliwe! Na pewno nie kochasz swojej żony”.

 

Ale taki sposób myślenia nie pozwala zauważyć jednej rzeczy: że prawdziwa miłość to walka z egoizmem. To walka z naszymi upadłymi i bardzo samolubnymi naturami. To umieranie, które daje życie. O, każdy uczciwy mężczyzna przyzna, że Tolkien miał rację. Walka o czystość i wierność nigdy się nie kończy, nieważne jak bardzo kochasz swoją żonę.

 

Dlatego istotą miłości jest akt woli. Uczucia w małżeństwie przychodzą i odchodzą. Ci, którzy żyją w szczęśliwych związkach, wybierają: ten wybór to kochanie swoje żony bardziej niż siebie. Wybierają poświęcenie swoich krótkotrwałych pragnień dla długotrwałego szczęścia.

 

I wiecie co? Jeśli wybieracie wierność, szczęście zawsze będzie wam towarzyszyć. Tak wielu się poddaje, gdy sprawy stają się trudne. A w takich momentach prosty wybór wierności i walki mógłby sprawić, że odnaleźliby prawdziwe szczęście.

 

Jak napisał inny katolicki pisarz, również żyjący w szczęśliwym małżeństwie, G.K. Chesterton: „Znałem wiele szczęśliwych małżeństw, ale nigdy nie poznałem ani jednego, które by do siebie pasowały. Prawdziwym celem małżeństwa jest walka i przeżywanie tych momentów, w których niepasowanie staje się pewne. Bo przecież kobieta i mężczyzna jako tacy nie pasują do siebie”.

 

Prawdziwe radość i szczęście w małżeństwie są możliwe. Niezliczone pary, w tym małżeństwo Tolkiena, potwierdzają ten fakt. Ale nigdy nie znajdziemy tej radości, skupiając się na sobie.

 

Paradoksem jest to, że musisz zapomnieć o sobie, by znaleźć szczęście, którego szukasz.

 

Mężczyzno, jeśli chcesz wiernego, szczęśliwego małżeństwa, musisz umrzeć dla siebie. Umieścić swoją żonę na pierwszym miejscu. Musisz kochać ją poprzez ofiarę i samozaparcie – tak samo jak Chrystus pokochał swoją oblubienicę, Kościół. Oto sekret, którego nie zna tak wielu.

 

 

http://www.deon.plhttp://www.deon.pl/religia/w-relacji/cialo-duch-seks/art,168,sekret-szczesliwego-malzenstwa-tolkiena.html

b7c4b728-0df7-4092-ac21-8cedad72dee5

Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie
W adwentowej refleksji,
W skupieniu przy konfesjonale,
W ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę…
Do gorącego i otwartego serca,
Niech przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem,
Byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój.
Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia!

Zapraszamy serdecznie na spotkanie Ogniska zaraz po Świętach Bożego Narodzenia. We wtorek 27.12.2016 Msza Święta o godz. 18-ej w parafii p.w. Brata Alberta i nietypowo w środę 28.12.2016r, zapraszamy na spotkanie opłatkowe, które rozpoczniemy o godz 19-tej. Będziemy dzielić  się chlebem i składać sobie życzenia u naszego opiekuna ks. Łukasza.

W dniu 22 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie łukowskiego Ogniska Sychar, które prowadził po raz pierwszy nowy lider – Jerzy. Rozpoczęliśmy Mszą Świętą, w której posługę liturgiczną pełnili członkowie naszego Ogniska.

Na wstępie odmówiliśmy modlitwę „Wierzę w Boga” i wysłuchaliśmy treści Charyzmatu wspólnoty. W dalszej części spotkania dzieliliśmy się swoimi świadectwami, przeżyciami, siłą i nadzieją. Każdy mógł się wypowiedzieć w wolności i w poczuciu bezpieczeństwa. Tego dnia do naszego Ogniska przyszły dwie nowe osoby, z czego się bardzo cieszymy.

 

W części warsztatowej tematem naszego spotkania było pytanie; CZY KATOLIKOWI WOLNO ZGODZIĆ SIĘ NA ROZWÓD ?

Na to pytanie odpowiedzi udzielał nasz opiekun, ks. Łukasz, opierając się na przepisach Kodeksu Prawa Kanonicznego i Katechizmie Kościoła Katolickiego.

Jedyna prawdziwa  odpowiedź na to pytanie, jaką usłyszeliśmy, to odpowiedź NIE !!! . Katolicy w warunkach prawa polskiego, nie mają usprawiedliwienia do zgody na rozwód, ani też występowania o rozwód, gdyż jest to grzech ciężki i sytuacje, w których małżonkowie nie mogą ze sobą czasowo żyć reguluje instytucja separacji. Rozpatrując słowa przysięgi małżeńskiej, rozwód – jest to akt zerwania wierności małżeńskiej.

 

Spotkanie zakończyliśmy wspólną Modlitwą o Odrodzenie Małżeństwa, a ks. Łukasz udzielił nam kapłańskiego błogosławieństwa.

Przypominamy również o kolejnych spotkaniach, gdzie najbliższe odbędzie się 13-ego grudnia 2016.

Chcesz porozmawiać?

Prowadzimy dyżur telefoniczny w poniedziałki w godz. 18.00 – 20.00 kom: 572 949 462.

Zapraszamy !

 


:-D ZAPRASZAMY!

Spotkanie Ogniska WTM SYCHAR w Łukowie będzie we wtorek 22-11-2016r.

Msza święta w parafii pw. Brata Alberta o godz. 18.00 i potem spotkanie na salce parafialnej około 18.45.

Temat: Czy wolno katolikowi występować o rozwód?


Prowadzącym temat będzie opiekun Ogniska ks. Łukasz Kałaska.

Kalendarz następnych spotkań w tym roku:
13.12.2016r – 27.12.2016r

Chcesz porozmawiać?

Prowadzimy dyżur telefoniczny w poniedziałki w godz. 18.00 – 20.00 kom: 572 949 462.

Zapraszamy! :-D

25.10.2016 odbyło się spotkanie w Ognisku SYCHAR w Łukowie. o godz. 18-ej uczestniczyliśmy w Mszy Świętej, po której spotkaliśmy na salce parafialniej.

Na początku modliliśmy się w Ognisku, po czym liderka odczytała Charyzmat naszej Wspólnoty, który streszcza się w zdaniu:

Każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania.

Potem nastąpiła część, w której każdy z nas mógł się przedstawić i opowiedzieć krótko co przeżywa i czego doświadcza, w atmosferze bezpieczeństwa i zachowania tajemnicy spotkania.

W dalszej części poprosiliśmy ks. opiekuna aby przybliżył nas temat: Przyjęcie Chrystusa za Króla i Pana. 

W skrócie konferencja zawierała następujące treści:

Przyjęcie Chrystusa za Króla i Pana nie jest aktem politycznym tylko znakiem wiary. Jezus „usuwał” się gdy ludzie chcieli obwołać Go królem.

Św. Paweł w listach mówi, że po zmartwychwstaniu Ojciec dał panowanie Chrystusowi nad wszystkim, bo ostatnia została pokonana przez niego śmierć.

W ceremonii koronacyjnej obowiązują dwa elementy: ustanowienie i oddanie się ludu pod panowanie. Ustanowienie nie należy do nas. To Bóg Ojciec nadał tą godność Jezusowi. Dla nas należy natomiast uzmysłowić sobie charakter tego królowania.

Pismo Święte mówi, że jedyną władzą jaka została dana człowiekowi to władza nad sobą: Adamie (adamah) czyń sobie ziemię (adamah) poddaną. Jezus w trakcie ostatniej wieczerzy mówiąc o królach tego świata (rządzą, panują, chcą zaszczytów) stwierdza, że nie tak będzie między Jego uczniami. Uczeń Chrystusa niech stanie się sługą wszystkich. Niech posiądzie swoje życie i naturalnie zapragnie je oddać w służbie. Natura daru nadal powinna pozostać w człowieku. Dar chce być dawany dalej. Ks. Franciszek Blachnicki mówi „Człowiek został w swoim stworzeniu uzdolniony i powołany do istnienia na sposób Boży – to znaczy do posiadania siebie w dawaniu siebie, czyli przez miłość. Wolność zaś warunkuje możliwość czynienia daru z siebie.”

Królestwo to wiara w obietnice Boga, życie w zaufaniu jego Słowu, to mieć w sobie Jezusa Chrystusa  Zmartwychwstałego.

(Mt 6, 31-33).

31  Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy pili? czym będziemy się przyodziewali? 32  Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. 33  Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.

Drugim elementem jest oddanie się pod panowanie. Powinien to być czysty i w pełni świadomy akt wolnej woli człowieka, który zauważa ciągłą swoją przynależność do „jakiegoś” Pana (Boga, lub czegoś poza Nim). To uświadomienie sobie kondycji człowieka, która bez wiary jest chora (Przyszedłem do tych którzy źle się mają). Oddanie się w ręce Boga to zgoda na jego sposób zbawiania nas (to wzięcie kielicha swojego życia) tak by życie miało stokrotny owoc.

Poddanie się Królowi jest dla obrony oraz dla większego owocu.

Na zakończenie wspólnie modliliśmy się Modlitwą o odrodzenie małżeństwa, po zakończeniu której otrzymaliśmy kapłańskie błogosławieństwo udzielone nam przez ręce naszego opiekuna ks Łukasza.

Zapraszamy na kolejne spotkania według kalendarium: 

– 08-11.2016 -22.11.2016r – 13.12.2016r – 27.12.2016r

Chcesz porozmawiać? 

Prowadzimy dyżur telefoniczny w poniedziałki w godz. 18.00 – 20.00 kom: 572 949 462.

Zapraszamy!

Szczęść Boże!

Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkanie w naszym Ognisku, które odbędzie się 08-11-2016. Msza święta o godz. 18-ej, a po niej spotkanie w salce parafialnej przy plebanii parafii pw. Brata Alberta w Łukowie

Temat spotkania będzie związany z przygotowaniami do

Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Zapraszamy na kolejne spotkania według kalendarium: 

– 22.11.2016r – 13.12.2016r – 27.12.2016r

Chcesz porozmawiać? 

Prowadzimy dyżur telefoniczny w poniedziałki w godz. 18.00 – 20.00 kom: 572 949 462.

Zapraszamy!

 

Szczęść Boże!

W dniu 11.10.2016r mieliśmy spotkanie w Ognisku WTM SYCHAR w Łukowie. Gościliśmy na nim kapłana z parafii Matki Kościoła w Łukowie – ks. Tomasza Radczuka, którego poprosiliśmy o prowadzenie tematu pt.:

„Przebaczenie i pojednanie w życiu małżeńskim.”

Wśród zapamiętanych motywów pojawiły się takie:

 • po ludzku nasze problemy małżeńskie i nasze sytuacje wydają się nie do uratowania, w pewnych kwestiach są już zaprzepaszczone, pytanie, co ja mogę z tym zrobić?
 • mogę zapytać męża/żony o to, co mam w sobie zmienić, bo nikt nie jest dobrym sędzią we własnej sprawie
 • mogę się modlić za męża/żonę
 • w przypadku sakramentalnego małżeństwa /gdzie nie ma stwierdzenia nieważności małżeństwa/ nic nie zwalnia nas z dochowania wierności małżonkowi, bo ślubowaliśmy miłość bez warunków, a nie dopóki będziesz dla mnie dobry/dobra
 • nikt z nas nie jest doskonały, każdy popełnia błędy i grzechy
 • z czasem stać nas na refleksję, jaki ja kiedyś byłem głupi/głupia, jak niemądrze, mimo ostrzeżeń się zachowywałem/zachowywałam, nie miałem/miałam takiej życiowej mądrości, wiele razy nie wiedziałem, że takie zło z tego wyjdzie …. potrzeba więc wybaczyć samemu sobie, trzeba prosić Pana Boga aby uzdolnił nas do takiego przebaczenia
 • przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie mogę prosić aby uzdolnił mnie do przebaczenia
 • np. kubek, to nasze serce, jeśli po brzegi jest wypełnione goryczą, żalem, złością, poczuciem krzywdy, zawiścią, to nic w nim więcej zmieścić nie można, mogę natomiast oddać Jezusowi te wszystkie odczucia i prosić Go aby mnie oczyścił i opróżnił z goryczy i żalu
 • dobrze jest wyżalić się przed Jezusem na krzywdzące zachowanie żony/męża. Bóg zna serce każdego człowieka, mogę oddać Jezusowi żal i złość z powodu zachowań współmałżonka
 • aby odzyskać pokój i radość życia, trzeba robić tak wiele razy, cały czas, szczególnie kiedy poczucia krzywdy nam przybywa
 • pierwszym znakiem przebaczenia jest modlitwa, a wynika ona z przysięgi małżeńskiej i jest przejawem miłości wobec współmałżonka, modlitwa o to, żeby był zbawiony
 • czasem po ludzku nie jest możliwe aby być teraz razem, szczególnie kiedy któreś z małżonków zamyka się na miłość Boga, wtedy trzeba zastanowić się jak w tej sytuacji dobrze żyć?
 • mogę pytać Boga, co mogę zrobić dobrego dla kogoś?
 • warto szukać dla siebie aktywności np. przez odwiedziny, dobre słowo ….
 • jeśli miłość małżeńska odeszła, jest chora, to jest to szansa i trzeba otwierać się na miłość Pana Jezusa
 • mogę modlić się za męża/żonę, przyjmować komunię świętą
 • miłość Jezusa odbiera gorycz i rozczarowanie, daje natomiast pokój, bo Jezus posyła do innych aby im wiele dobra uczynić
 • trzeba czasem pogodzić się z tym, że coś nam w życiu nie wyszło, coś się rozsypało, wtedy ważna jest decyzja oddania i rozstania się ze smutkiem, goryczą, bo to jest pokusa złego ducha
 • radość można czerpać z tego, że jestem w porządku
 • żeby była we mnie radość, mogę prosić o nią Pana Boga
 • cierpienie, które przeżywam mogę łączyć z cierpieniem Chrystusa, mogę też pytać Pana Boga, co mam zrobić aby tą relację naprawić?
 • dobrze jest powiedzieć o swoim bólu w związku z krzywdzącym zachowaniem żony/męża w Sakramencie Pokuty
 • warto mówić, o tym, co się przeżywa w swoim sercu, bo to jest dobra zasada komunikacji
 • Pan Bóg daje moc przebaczenia, zanurzajmy w Jego Miłosierdziu trudności, problemy, krzywdy i cierpienie
 • na nasze trudne sytuacje, warto spojrzeć przez pryzmat tego, co dobrego z tego wynikło?
 • grzechem ranimy Chrystusa
 • jeśli zadajemy sobie pytanie: ile razy mam przebaczać? odpowiedzią jest … a ile razy Chrystus mi przebaczył mój grzech?
 • trudne doświadczenia, często stają się szansą na zbliżenie do Pana Boga
 • Bóg chce dobra!!!
 • ostatecznie chodzi o zbawienie każdego małżonka, każdego męża i każdej żony, bez wyjątków
 • dzięki modlitwie możemy uratować siebie i naszych współmałżonków
 • Słowo Boże ma moc uzdrowienia!
 • warto szukać w Słowie Bożym prowadzenia i powstawać, nie pamiętać złego, a cierpienie kiedyś przeminie, ono się skończy
 • w naszym życiu chrześcijańskim jest to najpiękniejsze, że każdego dnia możemy zaczynać od nowa
 • przyszłość należy do Miłosierdzia Bożego
 • do nieba idziemy małymi krokami!!!

Spotkanie zakończyliśmy zwyczajowo naszą sycharową Modlitwą o odrodzenia małżeństwa i otrzymaliśmy kapłańskie błogosławieństwo.

Za poświęcony czas i okazane nam serce, składamy ks. Tomaszowi piękne podziękowania, w tym miejscu!! Podjęliśmy modlitwę w powierzonych intencjach.

Zapraszamy na kolejne spotkania według kalendarium: 

– 25.10.2016r

– 08.11.2016r – 22.11.2016r

– 13.12.2016r – 27.12.2016r

Chcesz porozmawiać? 

Prowadzimy dyżur telefoniczny w poniedziałki w godz. 18.00 – 20.00 kom: 572 949 462.

Zapraszamy!

 

 

 

 

 

W związku z II-gą rocznicą powtania Ogniska WTM SYCHAR w Łukowie w dniu 10.09.2016r mieliśmy jednodniowe skupienie. Temat poprowadził charyzmatyczny, kodeński ojciec Ryszad Sierański OMI. Poniżej zamieszczamy odnośniki do konferencji pt. „…Nie traćcie ducha, Ja zwyciężyłem świat.” J 16,33 wygłoszone przez o. Rysia.

Konferencja – o. Ryszard Sierański

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przybyli tego dnia aby świętować razem z nami, niech Was Bóg błogosławi i strzeże.

ZAPRASZAMY!

Spotkanie Ogniska WTM SYCHAR w Łukowie będzie we wtorek 25-10-2016r.

Msza święta w parafii pw. Brata Alberta o godz. 18.00 i potem spotkanie na salce parafialnej około 18.45.

Temat: Przygotowanie do Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana Narodu Polskiego,

Prowadzącym temat będzie opiekun Ogniska ks. Łukasz Kałaska.

Kalendarz spotkań w tym roku:

– 25.10.2016r

– 08.11.2016r – 22.11.2016r

– 13.12.2016r – 27.12.2016r

Chcesz porozmawiać? 

Prowadzimy dyżur telefoniczny w poniedziałki w godz. 18.00 – 20.00 kom: 572 949 462.

Zapraszamy!

 

 

Witam serdecznie 🙂

Szczęść Boże.

W dniu 22-06-2016 spotkaliśmy się w naszym ognisku na adoracji Najświętszego
Sakramentu, po której mieliśmy spotkanie w małym gronie, była Małgosia,
Jurek, Krzysztof, Wojtek, Emilia i Tadeusz.
Podjęliśmy zaplanowany temat: „Nie ma doskonałego męża ani doskonałej
żony, nie wspominając już o doskonałej teściowej.” Zapoznaliśmy się z
artykułem pt. „Grzechy przeciwko jedności” autorstwa ks. Mirosława Cholewy,
zamieszczonym w kwartalniku Pastores nr 69(4)2015.
Zagrożeniami wobec jedności w naszych małżeństwa, rodzinach, miejscach
pracy, wspólnocie między innymi są:
1. nawracanie … ale innych
2. duch rywalizacji
3. brak szczerości
4. grzechy języka
5. niejasne zasady
6. brak przebaczenia
7. zamykanie się w sobie

Na każdy z tych grzechów, są lekarstwa i tak zacytujemy fragmenty
wspomnianego wcześniej artykułu:

1. nawracanie … ale innych

„….lekarstwem na ten pierwszy „grzech”, jest w pierwszej kolejności, potrzeba
osobistego nawrócenia, aby prowadzić innych tą drogą. Przewodnik na szlaku
turystycznym idzie na czele, podobnie jak pasterz z owcami. gdy sami będziemy
podążali droga nawrócenia, także innych pociągniemy ku Bogu – jest to
duchowa zasada, podobna do wziętej z fizyki zasady naczyń połączonych ….”

2. duch rywalizacji

„….Lekarstwem jest prawdziwa pokora i duch służby. Prawdziwa wielkość
człowieka jest z Boga, z głębokiej komunii z Nim, a nie z porównywania się
z innymi ludźmi i życia kosztem innych. Chodzi o to, by szukać prawdziwego
dobra czy wręcz większego dobra, a nie tego, by „postawić na swoim”. Kierunek
zasadniczy – jak podpowiadają nam święci – polega na szukaniu w życiu
większej chwały Bożej, a osobiste uświęcenie i prawdziwa wielkość
człowieka dokonuje się „przy okazji”….”

3. brak szczerości

„… Prawdziwym lekarstwem okazuje się przejrzystość, podejmowanie i
rozwiązywanie konfliktów.

4. grzechy języka
5. niejasne zasady
6. brak przebaczenia
7. zamykanie się w sobie

ZAPRASZAMY!

Spotkanie Ogniska WTM SYCHAR w Łukowie będzie we wtorek 11-10-2016r.

Msza święta w parafii pw. Brata Alberta o godz. 18.00 i potem spotkanie na salce parafialnej około 18.45.

Temat: „Przebaczenie i pojednanie w życiu małżeńskim” przedstawi nam gościnnie ks. Tomasz Radczuk – wikary parafii pw. Matki Kościoła w Łukowie.

:-D

Zapraszamy do słuchania audycji pt. „Moc tajemnicy krzyża w małżeństwie”, która odbyła się w Radiu Podlasie dzięki przychylności Duszpasterza Rodzin Diecezji Siedleckiej ks. Jacka Seredy z udziałem sycharków z Łukowa oraz naszego opiekuna ks. Łukasza Kałaski :

Audycja „Czarno na Białym” 14.09.2016

Tytuł: Moc tajemnicy krzyża w małżeństwie
Autor:  Ks Jacek Sereda
Nazwa audycji: Czarno na Białym
Rodzaj audycji: Cykliczna / środa , godz 21:40/
Data emisji: 14-09-2016

ZAPRASZAMY!

Spotkanie Ogniska WTM SYCHAR w Łukowie będzie we wtorek 27-09-2016r.

Msza święta w parafii pw. Brata Alberta o godz. 18.00 i potem spotkanie na salce parafialnej około 18.45.

Pochylimy się nad tematem:

Potrzeba szacunku, uznania, uwagi, zauważenia i docenienia wysiłków, odczytania dobrych intencji. Jak je odnajduję u siebie i jak staram się wyjść naprzeciw potrzebom współmałżonka?

:-D Temat prowadzą dziś moderatorzy – mężczyźni. :-D

Chwała Panu!!!

Kalendarz spotkań w tym roku:

– 27.09.2016r

– 11.10.2016r – 25.10.2016r

– 08.11.2016r – 22.11.2016r

– 13.12.2016r – 27.12.2016r

 

Szczęść Boże!
Wszystkich zainteresowanych tematyką małżeńską – samotnych małżonków, małżeństwa przechodzące kryzys oraz tych, którym tematyka małżeństwa i rodziny nie jest obojętna zapraszamy na X Rekolekcje Ogniskowe Sychar, których organizatorem jest Lubelskie, Puławskie i Łukowskie Ognisko Wspólnoty Trudnych Małżeństw.
Rekolekcje odbędą się w dniach 23-25 września 2016 r. w Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia – Matki Jedności w Kodniu.
http://www.koden.com.pl/i…dom-pielgrzyma/

Opiekę duszpasterską sprawować będzie opiekun duchowy WTM Sychar w Archidiecezji Lubelskiej ks. lic. Szymon Czuwara, opiekun Ogniska w Łukowie ks. Łukasz Kałaska oraz gościnnie wykładowca KUL, ks. dr Paweł Brudek, psycholog.

Istnieje możliwość dojazdu na jeden dzień, w tym celu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego :

ZAPISY PRZEZ FORMULARZ: http://formularz.sychar.o…_ogniskowe.html

PROGRAM REKOLEKCJI LUBELSKIEGO, PUŁAWSKIEGO I ŁUKOWSKIEGO OGNISKA WTM SYCHAR, KODEŃ 23-25.09.2016 R.
Piątek 23.09.16
18.00 – 18.30 Kolacja
18.30 – 19.00 Przygotowanie do Mszy św.
19.00 – 20.00 Msza Św.
20.15 – 20.45 Prelekcja na temat sanktuarium w Kodniu
21.00 – 22.30 Zawiązanie wspólnoty
Sobota 24.09.16
7.30 – 8.00 Godzinki o NP NMP
8.00 – 8.30 Śniadanie
8.30 – 9.00 Przerwa kawowa
9.00 – 11.30 Blok konferencji (z pracą w grupach) – dr Beata Tęcza – „Przyczyny kryzysów małżeńskich i sposoby odnawiania więzi”
11.30 – 13.00 Czas wolny
13.00 – 13.30 Obiad
13.30 – 14.30 Konferencja cz. I – ks. dr Paweł Brudek „Satysfakcja w małżeństwie”
14.30 – 15.00 Przerwa kawowa
15.00 – 15.30 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.30 – 17.30 Konferencja cz. II – ks. dr Paweł Brudek
17.30 – 18.00 Czas wolny
18.00 – 18.30 Kolacja
18.30 – 19.00 Przygotowanie do Mszy św.
19.00 – 20.00 Msza Św.
20.00 – 22.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
Niedziela 25.09.16
8.00 – 8.30 Śniadanie
8.30 – 9.00 Przerwa kawowa
9.00 -10.00 O. Franciszek Chrószcz OMI „Zagrożenia duchowe i ich wpływ na rodzinę”
10.00 – 11.30 Krąg świadectw
11.30 – 12.00 Przygotowanie do Mszy św.
12.00 – 13.00 Msza św. w Sanktuarium
13.00 – 14.00 Obiad i zakończenie rekolekcji

Do zobaczenia, z Bogiem.

sycharWWW

Plan szczegółowy:
14.00 – zawiązanie wspólnoty
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
– możliwość spowiedzi
15.30 – konferencja prowadzona przez o. Ryszarda Sierańskiego
17.30 – przerwa
18.00 – kolacja
18.45 – przygotowanie do Eucharystii
19.00 – Msza św
– świadectwo uratowanego małżeństwa
– uwielbienie Jezusa
– błogosławieństwo z nałożeniem rąk
(polecamy pozycje SYCHAR „Ile jest warta Twoja obrączka?”; SYCHAR „Jak kochać nieślubne dzieci”; Jacek Pulikowski „Kobieta od A do Z”; Jacek Pulikowski „Mężczyzna od A do Z”, o.Adam Szustak OP „Ewangelia dla nienormalnych”)

Zapraszamy na Rekolekcje Ogniskowe w Kodniu – 23-25 września 2016 r.

Wszystkich zainteresowanych tematyką małżeńską – samotnych małżonków, małżeństwa przechodzące kryzys oraz tych, którym tematyka małżeństwa i rodziny nie jest obojętna zapraszamy na X Rekolekcje Ogniskowe Sychar, których organizatorem jest Lubelskie, Puławskie i Łukowskie Ognisko Wspólnoty Trudnych Małżeństw.
Rekolekcje odbędą się w dniach 23-25 września 2016 r. w Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia – Matki Jedności w Kodniu.
http://www.koden.com.pl/i…dom-pielgrzyma/

Opiekę duszpasterską sprawować będzie opiekun duchowy WTM Sychar w Archidiecezji Lubelskiej ks. lic. Szymon Czuwara, opiekun Ogniska w Łukowie ks. Łukasz Kałaska oraz gościnnie wykładowca KUL, ks. dr Paweł Brudek, psycholog.

KOSZT: 160 zł – opłata za całość rekolekcji
ZALICZKI – w wysokości 70 zł od osoby (małżeństwo 140 zł) – wpłacamy DO 2 WRZEŚNIA na konto, które stopniowo będziemy rozsyłać na maile podane w zgłoszeniach – prosimy CIERPLIWIE czekać ?
W przypadku rezygnacji z udziału w rekolekcjach zaliczki nie będą zwracane.
Jeśli finanse są jedyną przeszkodą w udziale w rekolekcjach, proszę wysłać zgłoszenie i napisać o tym w polu „Informacje dodatkowe” – w miarę możliwości postaramy się pomóc.

UWAGA: jest tylko 50 miejsc, zapisy odbędą się według kolejności zgłoszeń i wpłat zaliczek.

Ponieważ rekolekcje cieszą się dużym zainteresowaniem, a liczba miejsc jest ograniczona chcemy dać szansę na udział w nich przede wszystkim osobom dorosłym, więc nie przyjmujemy zgłoszeń osób z dziećmi (pomimo takiej opcji w formularzu zgłoszeniowym).

Przy zapisach małżeństw proszę w polu „Informacje dodatkowe” podać imię współmałżonka.

ZAPISY PRZEZ FORMULARZ:
http://formularz.sychar.o…_ogniskowe.html

Do zobaczenia w Kodniu

Kochani, w okresie miesięcy wakacyjnych tj. w lipcu i sierpniu, zmianie ulega porządek naszych ogniskowych spotkań.

Będziemy się spotykać w 2-gie i 4-te WTORKI, o godz. 17.30 na salce w parafii pw. Brata Alberta w Łukowie, a potem będziemy uczestniczyć w Mszy Świętej parafialnej o godz. 19-ej.

Spotkania maja wyznaczone terminy:
12.07.2016; 26.07.2016; 09.08.2016; 23.08.2016;

Pozdrawiam wakacyjnie

Przyjedź na REKOLEKCJE NARODOWE!

20 sierpnia 2016

Spotkanie przebiegać będzie pod hasłem: "Chrzest początkiem nowego życia w Chrystusie"

Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu
Zapraszamy na Rekolekcje Narodowe do Lichenia. Spotkajmy się, wspólnie wzrastajmy i uwielbiajmy Jezusa, doświadczajmy mocy i miłości Boga. Rekolekcje prowadzi ks. John Bashobora.
ZAPISY OTWARTE
http://www.narodowe.jezusnastadionie.pl/o-rekolekcjach/witamy-2

Organizujemy wyjazd autokarem z Łukowa, zgłoszenia proszę przesyłać pod adres: rekolekcje-lichen2016@wp.pl albo na nr kom: 508 276 326

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w Ognisku WTM SYCHAR w Łukowie, które odbędzie się 22-06-2016r.

Zaczynamy adoracją Najświętszego Sakramentu od godz. 16.50 w Domu Moria Aleje Kościuszki 21B, po czym zbierzemy się na sali katechetycznej przy parafii pw. Brata Alberta w Łukowie o godz. 18-ej.

Temat: Nie ma doskonałego męża ani doskonałej żony, nie wspominając już o doskonałej teściowej.

Inspiracją jest audycja autorstwa Ks Jacka Seredy, której emisja była 09-03-2016 w cyklu Czarno na białym na antenie Radia Podlasie. http://archiwum.radiopodlasie.pl/?p=32103

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Ogniska WTM SYCHAR w Łukowie, które zaplanowaliśmy na środę 8-ego czerwca 2016r. Eucharystia z modlitwami o ratowanie małżeństw będzie w Domu Moria Al. Kościuszki 21B w Łukowie o godz. 17-ej i jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Po niej zapraszamy na spotkanie w salce katechetycznej przy kościele pw. Brata Alberta – spotkanie jest również otwarte dla zainteresowanych. Na spotkaniu podejmiemy temat: POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA AMORIS LAETITIA, który poprowadzi nasz opiekun ks. Łukasz Kałaska.

Z Panem Bogiem

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie naszego Ogniska w dniu 25.05.2016r. Rozpoczniemy Mszą Świętą w Domu Moria Al.Kościuszki 21B o godz. 17-tej z prośbami o ratowanie naszych małżeństw i rodzin. Następnie w kościele pw. Brata Alberta w Łukowie wysłuchamy koncertu „Requiem” Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Koncert to jedno z działań podejmowanych wspólnie od lat przez I LO im. T. Kościuszki oraz szkołę Hiberniaschule z Herne w Niemczech. Podczas koncertu wystąpią chór i orkiestra symfoniczna Hiberniaschule oraz chór „Lutnia” z łukowskiego liceum. Wystąpią także soliści: Aleksandra Hanus, Marta Stachyra, Łukasz Szprengiel oraz Krzysztof Cygan. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Ksiądz Biskup Kazimierz Gruda oraz starosta Janusz Kozioł. Współorganizatorem uroczystości jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

http://podlasie24.pl/lukow/kultura/miedzynarodowy-koncert-w-lukowie-1c426.html

Po tym wydarzeniu zrobimy krótkie spotkanie we wspólnocie, abyśmy mieli okazję do wymiany naszych doświadczeń i spraw.

Do miłego zobaczenia.

Szczęść Boże.

W dniu 27-04-2016 odbyło się spotkanie w Ognisku WTM SYCHAR w Łukowie. Najpierw uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, którą odprawiał ks. Łukasz w kaplicy Domu Moria, a potem spotkaliśmy się na sali katechetycznej przy parafii pw. Brata Alberta w Łukowie. W spotkaniu brali udział: Rafał, Wojtek, Emilia, Tadeusz, Krzysztof, Jurek, Małgorzata oraz nasz opiekun ks. Łukasz
W pierwszej części spotkania pomodliliśmy się, wysłuchaliśmy Charyzmatu WTM SYCHAR, a potem przedstawialiśmy jaka jest obecnie nasza sytuacja małżeńska, z zachowaniem anonimowości osób, zasłyszanych spraw i zdarzeń.
W drugiej części spotkania jeszcze raz posłuchaliśmy Ewangelii z dnia, korzystając z rozważań „Modlitwa w drodze” na dzień 27-04-2016r ze strony: http://modlitwawdrodze.pl/home/
Podjęliśmy temat do dzielenia: Życiodajne soki w Jezusie Chrystusie.

W dzieleniu postawiliśmy pytania:
1. Jak korzystasz z czerpania życiodajnych soków z Jezusa?
2. Czy Twoja miłość małżeńska przynosi owoc z życiodajnych soków?
3. Jak dzisiaj Jezus zaprasza Cię do bliskości z Sobą?
4. Co stanowi twoje życiodajne soki i czy one dają Ci życie, którego pragniesz?

Prawdziwa miłość polega na umiejętności dawania i umiejętności brania.

„Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę” (J 15, 4).

Spotkanie zakończyliśmy wspólnie odmówioną Modlitwą o odrodzenie małżeństwa.

Serdecznie zapraszamy do Modlitwy o odrodzenie małżeństwa i nasze kolejne spotkania, które się odbędą w terminach: 11.05.2016r; 25.05.2016; 08.06.2016r; 22.06.2016r

Z Panem Bogiem

Szczęść Boże!

W Ognisku SYCHAR w Łukowie w dniu 13.04.2016 mieliśmy Mszę Świętą z modlitwami o ratowanie małżeństw doświadczających kryzysów, a potem spotkanie z tematem: „Walka małżonków o zbawienie”.

ZAPRASZAMY do wysłuchania pruszającego fragmentu konferencji dr Mieczysława
Guzewicza „Walka małżonków o zbawienie” wygłoszonej podczas rekolekcji
Ogniska Sychar w Dąbrowicy pod Lublinem 11-13 marca 2016:

W spotkaniu uczestniczyli: Małgorzata, Renata, Agnieszka, Rafał, Wojtek, Krzysiek, Tadeusz, Emilia, Agnieszka, Małgorzata i opiekun Ogniska ks. Łukasz.

Serdecznie zapraszamy do Modlitwy o odrodzenie małżeństwa i nasze kolejne spotkania, które się odbędą w terminach: 27.04.2016r; 11.05.2016r; 25.05.2016; 08.06.2016r; 22.06.2016r

Z Panem Bogiem

 Szczęść Boże!

30.03.2016 – spotkaliśmy się na Mszy Świętej o godz. 17-ej w Domu Moria, po której mieliśmy spotkanie w salce katechetycznej w parafii pw. Brata Alberta w Łukowie. W spotkaniu brali udział: Małgorzata, Jurek, Rafał, Emilia, Tadeusz, Wojtek, Magda, po raz pierwszy Krzysztof oraz nasz opiekun ks. Łukasz, który na spotkanie przyszedł z życzeniami dla nas i poczęstunkiem.

Spotkanie prowadziliśmy według utartego porządku, tj. najpierw modliliśmy się, odczytaliśmy Charyzmat WTM SYCHAR, przedstawiliśmy się sobie a następnie oglądaliśmy nagranie odc. 8 z rekolekcji Ogniska lubelskiego.

ZAPRASZAMY do obejrzenia i wysłuchania konferencji rekolekcyjnych Mieczysława
Guzewicza „Jedność w małżeństwie.Jak budować? Jak ratować?” oraz homilii
ks. Szymona Czuwary – opiekuna Ogniska Sychar w Lublinie:

Na kolejne spotkanie Ogniska w Łukowie zapraszamy w dniu 13.04.2016r
Msza Św. o godz.17.00 w Domu MORIA Al. Kościuszki 21B z prośbami o ratowanie małżeństw przeżywających kryzys, spotkanie o godz. 18.00 w sali katechetycznej przy parafii pw Św. Brata Alberta ul. Maryli Wereszczakówny 37.

Terminy naszych kolejnych spotkań, na które zapraszamy:
– 13.04.2016r – 27.04.2016r
– 11.05.2016r – 25.05.2016
– 08.06.2016r – 22.06.2016r

W drugą środę miesiąca 10.02.2016r mieliśmy spotkanie naszego Ogniska WTM Sychar.
Rozpoczęliśmy mszą św. o godz. 17-tej odprawioną w parafii pw.  św. Brata Alberta.

Po mszy spotkaliśmy się na salce przy plebani. W spotkaniu uczestniczyło 14 osób.

Temat, który podjęliśmy dotyczył Sakramentu Małżeństwa.  Poruszał on wiele ważnych aspektów dotyczących sakramentu tj: czym jest łaska, czym jest sakrament, jakie są rodzaje sakramentów, kto udziela sakramentu, dlaczego małżeństwo jest nierozerwalne i jak działa łaska Sakramentu Małżeństwa.

Korzystaliśmy z prezentacji, którą można obejrzeć tutaj: SAKRAMENT MALZENSTWA

Później dzieliliśmy się tym jak my podchodzimy do tego szczególnego sakramentu dla nas jako małżonków.

Na następne spotkanie zapraszamy w czwartą środę miesiąca 24.02.16r.

O 17:30 spotkamy się na salce przy plebanii w parafii pw. św. Brata Alberta. Rozpoczniemy nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a następnie o 18-ej będziemy uczestniczyli w spotkaniu naszego Ogniska WTM Sychar.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

 

Pax!

Jak zdobyć Cie na nowo? Pielęgnacja miłości małżeńskiej na co dzień.

Na warsztacie dowiemy się, jak Bóg wymyślił małżeństwo i jak je „ustawił”, aby było dla małżonków środkiem i drogą do świętości. Zrozumiemy dlaczego współmałżonek jest najważniejszą osobą w życiu, ważniejszą nawet od rodziców i własnych dzieci. Nauczymy się, że odpowiednia hierarchia wartości i osób w związku pozwala na nowo nawzajem się zdobyć  Poznamy potrzebę pielęgnowania wzajemnej miłości w związku zwłaszcza przez ofiarowanie własnego czasu.

Zapraszam na te warsztaty w dniach 19 – 21 luty 2016 w Lubartowie, w naszym klasztorze Braci Kapucynów.

Nie zapewniamy opieki nad dziećmi.

Nie zapewniamy noclegów.

Zapewniamy bufet (herbata i kawa ze słodyczami). Nie zapewniamy posiłków. Możliwość zamówienia cateringu.

Koszt od Pary – 150 zł

Zapisy na stronie www.kursnamilosc.pl

Zapraszam serdecznie a Wy zaproście i przekażcie Innym 🙂

Pozdrawiam serdecznie.

br. Piotr

br. Piotr Zajączkowski OFMCap.
Moderator Kursu na Miłość!
Zapisz się:
www.kursnamilosc.pl

ZAPRASZAMY na spotkanie Ogniska WTM SYCHAR w Łukowie w dniu 10.02.2016r.

Msza Św. o godz.17.00 w Domu MORIA Al. Kościuszki 21B z prośbami o ratowanie małżeństw przeżywających kryzys

spotkanie o godz. 18.00 w sali katechetycznej przy parafii pw. św. Brata Alberta

ul. Maryli Wereszczakówny 37

 

Terminy kolejnych spotkań:

– 10.02.2016r – 24.02.2016r

– 09.03.2016r – 23.03.2016r

– 13.04.2016r – 27.04.2016r

– 11.05.2016r – 25.05.2016r

– 08.06.2016r – 22.06.2016r

Serię konferencji nt. “Oblicza samotności w małżeństwie i rodzinie”wygłosił wieloletni duszpasterz akademicki oraz autor wielu audycji Katolickiego Radia Podlasie ks. Robert Steszuk.

Opiekę duszpasterską sprawował opiekun duchowy WTM Sychar w Diecezji Siedleckiej ks. Łukasz Kałaska.

Linki do nagrań audio:

Audio cz. 1
Audio cz. 2
Audio cz. 3
Audio cz. 4
Audio cz. 5
Audio cz. 6

11.11.2015 – spotkaliśmy się o godz. 17-ej w Domu Moria i w związku z prowadzonymi tam pracami remontowymi musieliśmy zmienić nasz pierwotny plan spotkania.

Po krótkim namyśle zamieniliśmy czas na spotkanie z czasem na Mszę Świętą – pytanie tylko czy my sami to zrobiliśmy, czy właśnie tak Pan Bóg dla nas na ten dzień zaplanował?

W związku z tym na początku mieliśmy spotkanie na sali przy parafii Brata Alberta, którego  tematem przewodnim był charyzmat WTM SYCHAR:

Charyzmatem Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR jest dążenie jej członków do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa kryzys. Współpracując z Jezusem Chrystusem – Bogiem, w każdej sytuacji nawet, po ludzku patrząc, beznadziejnej możliwe jest odrodzenie małżeństwa. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. Prawda o mocy sakramentu oznacza, że nawet, jeśli małżonkowie nie potrafią ze sobą być i odchodzą w stan separacji, czyli oddzielnego mieszkania, to ich małżeństwo – Sakramentalne Przymierze małżonków z Bogiem – trwa nadal. Nadal są mężem i żoną, i jako tacy staną przed Bogiem. Sakrament małżeństwa jest darem Boga, który daje małżonkom siłę odtwarzania wspólnoty małżeńskiej właściwie w każdej sytuacji.

Temat poprowadził nasz opiekun ks. Łukasz, po czym pracowaliśmy w czterech małych grupach, by na koniec odczytać, to czym się dzieliliśmy.

Miejsce na Mszę Świętą o godz. 19-ej użyczyły nam Siostry Nazaretanki w swojej kaplicy z tytułem Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Na kolejne spotkanie Ogniska w Łukowie zapraszamy w dniu 25.11.2015r

Msza Św. o godz.17.00 w Domu MORIA Al. Kościuszki 21Bz prośbami o ratowanie małżeństw przeżywających kryzys, spotkanie o godz. 18.00 w sali katechetycznej przy parafii pw Św. Brata Alberta ul. Maryli Wereszczakówny 37.

 

Terminy  spotkań w grudniu: – 09.12.2015r – 23.12.2015r

Szczęść Boże!

Zapraszamy na spotkanie Ogniska WTM Sychar w Łukowie w dniu 11.11.2015r.

Msza Św. o godz.17.00 w Domu MORIA Al. Kościuszki 21B – z prośbami o ratowanie małżeństw przeżywających kryzys, spotkanie o godz. 18.00 w sali katechetycznej przy parafii pw Św. Brata Alberta ul. Maryli Wereszczakówny 37.

Temat spotkania poprowadzi nasz opiekun ks. Łukasz i będzie dotyczył charyzmatu WTM SYCHAR.

Szczęść Boże.

W dniu 14.10.2015 – mieliśmy spotkanie Ogniska WTM SYCHAR w Łukowie według nowego porządku. Na Mszy Świętej spotkaliśmy się w Domu Moria Aleje Kościuszki 21B. Eucharystię sprawował nasz opiekun ks. Łukasz Kałaska. Bardzo nas cieszy ten intymny charakter, którego doświadczyliśmy w kaplicy Domu Moria.

Spotkanie mieliśmy o godz. 18-ej, w stałym miejscu, tj w salce przy parafii pw. Brata Alberta w Łukowie.

Tym razem było nas 15 osób. Temat jaki podjęliśmy na spotkaniu został wzięty z naszej sycharowej Broszury i opierał się o następujące fragmenty:

Konsekwencje przysięgi małżeńskiej

Małżeństwo sakramentalne różni się od wszystkich innych związków kobiety i mężczyzny, gdyż tylko w tym związku narzeczeni przysięgają sobie, że odtąd żadna osoba – ani obecnie, ani w przyszłości – nie stanie się ważniejsza od małżonka.

Nie opuszczę Cię aż do śmierci
Ci, którzy decydują się na sakramentalny związek małżeński, przysięgają sobie miłość, wierność i uczciwość do końca życia, nieodwołalnie i bezwarunkowo. Postanawiają przy świadkach, na piśmiei z powołaniem się na Boga, że nie opuszczą tej drugiej osoby aż do śmierci, w dobrej i złej doli. Sakramentalne małżeństwo to ślubowanie największej miłości, jaka jest możliwa między mężczyzną a kobietą. Tej wyjątkowej miłości małżeńskiej nie wymyślił nikt z ludzi. Jest ona propozycją samego Stwórcy. Nasze ludzkie pomysły na więź mężczyzny i kobiety nie sięgają tak daleko. Ograniczają się do różnych wersji tak zwanych „wolnych” związków. Jest to wyrażenie wewnętrznie sprzeczne,
bo przecież nie istnieją związki, które nie wiążą. Mogą istnieć związki, które wiążą nieodwołalną miłością, albo związki oparte na popędzie i współżyciu seksualnym, na uczuciu i zakochaniu, na lęku przed samotnością, na dominacji czy uległości. W „wolnych” związkach obie strony pozostawiają sobie prawo, by w dowolnym momencie opuścić partnera”.

Gwarancja wierności na zawsze
Boża propozycja wiernej miłości aż do śmierci fascynuje i pociąga ludzi kolejnych pokoleń. Każda kobieta i każdy mężczyzna pragnie mieć pewność, że dla tej drugiej osoby jest kimś wyjątkowym i że w tym względzie nic się nie zmieni aż do śmierci. Tylko wtedy można spokojnie zawierzyć drugiej osobie własny los doczesny i tylko wtedy można z radością oczekiwać przyjścia na świat dzieci. Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo. To znaczy, że jesteśmy godni nieodwołalnej miłości i że jesteśmy w stanie nauczyć się od Boga takiej miłości, jaką wyraża przysięga małżeńska. Tylko miłość nieodwołalna, do śmierci, daje kobiecie i mężczyźnie gwarancję, że ma sens złączyć się z tą drugą osobą, że dla wspólnego dobra ma sens zainwestować całe serce, wszystkie siły i umiejętności, całą czułość, wrażliwość i pracowitość. Tylko taka miłość wyklucza sytuację, w której ta druga osoba nas kiedyś porzuci, wykorzystawszy wcześniej naszą miłość i ofiarność, naszą młodość i pracowitość, naszą czystość i czułość. Małżonkowie z natury pragną być kochani taką miłością, jaką proponuje Kościół katolicki. Tylko wtedy czują się bezpieczni w obliczu przyszłości, której nie da się przewidzieć. Kto ma pewność, że będzie kochał małżonka w każdej sytuacji – gdyż tak postanowił w sposób świadomy i dobrowolny – i że będzie kochany w podobny sposób przez tą drugą osobę, ten wie, że poradzi sobie z każdą próbą i trudnością. Doświadczenie potwierdza, że małżonkowie, którzy kochają siebie wzajemnie w sposób wierny, czuły i nieodwołalny, potrafią pokonać każdą przeszkodę. Pozostają silni i szczęśliwi także w obliczu poważnej choroby, trudności wychowawczych czy bezrobocia i skromnych warunków materialnych.

Radykalne nawrócenie
(…) Ci, którzy opuścili małżonka, powinni uznać, że w którejś fazie życia w bardzo istotnej kwestii nie posłuchali Jezusa i że przyjmują teraz na siebie bolesne konsekwencje. Nie aspirują do przyjmowania komunii świętej i do spokoju sumienia dopóki nie powrócą do małżonka, któremu w obliczu Boga ślubowali miłość aż do śmierci. Tym, którzy przeżywają kryzys małżeński, konkretną pomocą służy Wspólnota Trudnych Małżeństw – Sychar (www.sychar.org ), która ma swoje Ogniska już w wielu diecezjach.

ks. Marek Dziewiecki
Źródło: Ogólnopolski tygodnik dla rodzin „Przewodnik Katolicki” nr 43/2013
http://www.przewodnik-katolicki.pl/nr/wiara_i_kosciol/konsekwencje_przysiegi_malzenskiej.html
Na kolejne spotkanie zapraszamy w dniu 28.10.2015r.
Msza Św. o godz.17.00 w Domu MORIA Al. Kościuszki 21B – z prośbami o ratowanie małżeństw przeżywających kryzys, spotkanie o godz. 18.00 w sali katechetycznej przy parafii pw Św. Brata Alberta ul. Maryli Wereszczakówny 37.

ZAPRASZAMY

na spotkania Ogniska WTM SYCHAR w Łukowie

w 2-gie i 4-te środy miesiąca,

Msza Św. o godz.17.00 w Domu MORIA Al. Kościuszki 21B

z prośbami o ratowanie małżeństw przeżywających kryzys

spotkanie o godz. 18.00 w sali katechetycznej przy parafii

pw Św. Brata Alberta ul. Maryli Wereszczakówny 37

Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Łukasz Kałaska

bieżące informacje umieszczamy na stronie:

www.lukow.sychar.org

Terminy spotkań:
– 14.10.2015r – 28.10.2015r
– 11.11.2015r – 25.11.2015r
– 09.12.2015r – 23.12.2015r

Szczęść Boże!

W drugi wtorek m-ca września tj 08.09.2015r odbyło się spotkanie w Ognisku SYCHAR w Łukowie.

W spotkaniu uczestniczyło 17 osób.

Temat, który podjęliśmy, był oparty o Dzień 11: Miłość pielęgnuje“ z książki „Miej odwagę kochać”.

Podczas spotkania po zapoznaniu się z treścią z dnia 11, dzieliliśmy się w grupach tym, jak traktujemy i troszczymy się o naszych małżonków odpowiadając na pytania:

Zastanów się, jak traktujesz ciało fizyczne współmałżonka?

Czy miłujesz je i pielęgnujesz tak samo jak Twoje?

Czy traktujesz je z szacunkiem, delikatnością i czułością?

Czy znajdujesz przyjemność w Tym, kim jest ta osoba?

Czy też, wprost przeciwnie, dajesz jej odczuć, że jest nierozsądna, bądź wywołujesz w niej poczucie zakłopotania i wstydu?

Oto  fragmenty ze stron 26-27 „Miej odwagę kochać” Alex Kendrick, Stephen Kendrick:

„Mężowie powinni pielęgnować swoje żony, tak jak własne ciało”. (List do Efezjan 5:28) Zastanów się nad tymi dwoma scenariuszami. Wiekowy samochód pewnego mężczyzny zaczyna poważnie szwankować, toteż jego właściciel odprowadza go do warsztatu samochodowego. Po wstępnych oględzinach okazuje się, że samochód będzie potrzebował kompleksowego remontu kapitalnego, który nadweręży ograniczony budżet jego właściciela. Ze względu na wysoki koszt napraw, właściciel postanawia pozbyć się samochodu i przeznaczyć środki sprzedaży na nowy wóz. Takie podejście wydaje się rozsądne prawda? Z kolei innemu mężczyźnie przypadkowo maszyna miażdży dłoń. W szpitalu, po wykonaniu zdjęcia rentgenowskiego, dowiaduje się że kilka kości dłoni jest złamanych. Chociaż wywołuje to w nim frustrację i ból, mężczyzna ów z własnej woli przeznacza swoje oszczędności na leczenie ręki i umieszczenie jej w gipsie, po czym z całą pieczołowitością i troską przez kilka następnych miesięcy pielęgnuje ją i doprowadza do odzyskania zdrowia. Takie podejście, z pewnością, również wydaje Ci się rozsądne. Problem istniejący w naszej kulturze polega na tym, że małżeństwo jest najczęściej traktowane jak w pierwszych z powyższych scenariuszy. Kiedy Twój związek przechodzi przez etap trudności, masz ochotę porzucić współmałżonka i zamienić go na „nowy model”. Jednakże ci, którzy podzielają taki pogląd, nie pojmują więzi o istotnym znaczeniu łączącej męża i żonę. Prawda jest taka, że małżeństwo przypomina raczej drugi z powyższych scenariuszy. Jesteście nawzajem częścią siebie. Nigdy nie odcięlibyście sobie ręki w przypadku jej zranienia i zapłacilibyście najwyższą sumę za możliwie najlepszą z kuracji medycznych. A to dlatego, że dłoń jest dla Was bezcenna. Jest częścią Was. Podobnie ma się sprawa z Waszym partnerem. Małżeństwo jest piękną tajemnicą stworzoną przez Boga, łącząca dwa życia w jedno. Połączenie to odbywa się nie tylko na poziomie fizycznym lecz również duchowym i emocjonalnym.

List do Efezjan 5:28-29 głosi: „Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje”. Powyższy werset jest skierowany do mężów, ale zwróć uwagę na perspektywę, z jakiej jest postrzegany każdy członek rodziny. Mąż i żona są traktowani jako to samo ciało. Twojego współmałżonka należy traktować z taką samą dbałością i troską, z jakimi traktujesz siebie.

Życie każdego z Was od tej chwili splata się z życiem partnera. Niemożliwe jest, by Twój współmałżonek doświadczył radości lub bólu, błogosławieństwa lub przekleństwa, w sposób, który nie wpływałby jednocześnie na Ciebie. Zatem, kiedy atakujesz swojego partnera, atakujesz jednocześnie swoje ciało. Czas najwyższy, by pozwolić miłości przemieniać Twoje myślenie. Czas najwyższy, abyś uświadomiła sobie, że Twój współmałżonek jest w takim samym stopniu częścią Ciebie, jak Twoja dłoń, oko czy serce. On również ma potrzebę bycia kochanym i podziwianym.

Kiedy mąż spogląda w oczy swojej małżonki, powinien pamiętać, że: „ten, co kocha swoją małżonkę, kocha siebie samego”. Z kolei żona powinna pamiętać, że obdarzając swojego męża miłością, siebie również obdarza miłością i sobie samej oddaje cześć. Kiedy spoglądasz na swojego współmałżonka, spoglądasz wtedy na cząstkę siebie. A zatem traktuj go dobrze. Pochwalnie się o nim wyrażaj. Zasilaj i pielęgnuj miłość Twojego życia.

AKT ODWAGI NA DZISIAJ:

Którą z potrzeb Twojej małżonki mógłbyś dziś zaspokoić? Czy mógłbyś załatwić za nią jakąś sprawę? Zrobić jej masaż pleców lub masaż stóp? Czy mógłbyś odciążyć ją w pracach domowych? Wybierz taki gest, który będzie niósł dla niej przekaz: „Miłuję Cię”, i wykonaj go z radością na twarzy.

 

„A Jezus przemówił do niego: „Co chcesz, abym ci uczynił?” (Ewangelia według św. Marka 10:51)

Na kolejne spotkanie naszego Ogniska zapraszamy w czwarty wtorek m-ca tj. 22 września 2015. Msza Św. jest odprawiana w parafii pw. Św. Brata Alberta o godz. 18-ej, a po niej odbywa się nasze spotkanie w salce przy plebanii.

W dniu 06.09.2015r. świętowaliśmy powstanie naszego Ogniska przy parafii św. Brata Alberta w Łukowie.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą, którą odprawił nasz opiekun ks. Łukasz Kałaska. Po skończonej  homili mieliśmy możliwość wysłuchania świadectw sycharowiczów: Grażyny z Warszawy, Alicji – liderki ogniska z Siemiatycz i Marcina ze Starachowic. (Wielkie Bóg zapłać za Waszą obecność kochani.)
Na naszą uroczystość przybyło duże grono osób związanych z naszą wspólnotą oraz nowe osoby, które po raz pierwszy były na takim spotkaniu.

Po  Mszy udaliśmy się do salki przy plebani na dalsze świętowanie dla nas ważnej uroczystości.

Jak przystało na urodziny były życzenia, prezenty i wspólne zdjęcia :).

Na początku uczestniczyliśmy w agapie, a następnie została wygłoszona prelekcja przez  panią psycholog Marię Jakimiuk na temat:  „Miłość małżeńska -co scala, a co różni małżonków ” .

Po zakończeniu wykładu osoby zainteresowane miały możliwość  indywidualnych rozmów z naszym opiekunem Ks. Łukaszem oraz panią psycholog.

Następnie rozpoczęło się spotkanie Ogniska Sychar, na którym oprócz dzielenia się naszymi doświadczeniami mieliśmy możliwość wspominania naszego dnia ślubu.

Na zakończenie była słodka niespodzianka w postaci pysznego tortu.

Dziękujemy za przygotowanie naszej uroczystości, za przybycie, wspólną modlitwę i świętowanie.

Zapraszamy na nasze spotkania oraz prosimy o modlitwę za wszystkich uczestników naszej wspólnoty.

Szczęść Boże!

W czwarty wtorek m-ca sierpnia tj 25.08.2015 – odbyło się spotkanie w Ognisku SYCHAR w Łukowie.

W spotkaniu uczestniczyło 14 osób.

Temat, który podjęliśmy, był oparty o Dzień 10: Miłość jest bezwarunkowa– z książki „Miej odwagę kochać”.

Podajemy fragmenty ze stron 24-25 „Miej odwagę kochać” Alex Kendrick, Stephen Kendrick:

„Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze
grzesznikami”. (List do Rzymian 5:8)……..

…..Pismo Święte głosi że „ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze,
ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas
odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 8:38-39). Na
tym polega miłość pochodząca od Boga. I na szczęście – w skutek Twojego wyboru – może ona stać się
rodzajem miłości przez Ciebie wyznawanym. Najpierw jednak musisz ją przyjąć i podzielić się nią z
innymi.
I nie zdziw się, kiedy, na skutek jej wpływu, zauważysz w podejściu do życia Twojego małżonka
większą pewność siebie, o ile w ogóle nie stanie się on dla Ciebie osobą łatwiejszą do obdarzania
miłością niż kiedykolwiek wcześniej. Nie będziesz już wtedy wypowiadać słów typu: „Kocham cię,
ponieważ…”. Od tej chwili będziesz mówić: „Kocham cię, koniec kropka”.

AKT ODWAGI NA DZISIAJ

Zrób dzisiaj dla swojej małżonki coś niezwykłego, coś co udowodni (Jej i Tobie), że miłość, jaką ją
darzysz, jest oparta na Twoim wyborze i na niczym innym. Umyj jej samochód. Wyczyść kuchnię. Kup
jej ulubiony deser. Poskładaj pranie. Okaż Twoją miłość dla niej płynącą z samej radości bycia jej
partnerem w związku małżeńskim.
„Łaska ogarnia ufających Panu” (Psalm 32:10)

 

Na kolejne spotkanie naszego Ogniska zapraszamy w drugi wtorek m-ca tj. 8 września 2015. Msza Św. jest odprawiana w parafii pw. Św. Brata Alberta o godz. 18-ej, a po niej odbywa się nasze spotkanie    w salce przy plebanii.

Serdecznie zapraszamy w dniu 06.09.2015 na Mszę o godz. 12-ej w intencji ratowania małżeństw oraz na spotkanie, które zaplanowaliśmy po Eucharystii. Chcemy świętować pierwszą rocznicę inauguracji powstania naszego Ogniska.

 

Szczęść Boże!

W drugi wtorek m-ca sierpnia tj 11.08.2015 – odbyło się spotkanie w Ognisku SYCHAR w Łukowie.

W spotkaniu uczestniczyło 12 osób.

Temat, który podjęliśmy, był oparty o Dzień 9: Miłość wywiera dobre wrażenie– z książki „Miej odwagę kochać”.

Cytuję fragment ze stron 23-24 „Miej odwagę kochać” Alex Kendrick, Stephen Kendrick:

„….Pomyśl o możliwościach, jakie pojawiają się przy okazji codziennych powitań z Twoją partnerką. Kiedy
przekraczasz próg domu. Kiedy spotykasz się z nią przy obiedzie. Kiedy mówisz jej dobranoc. Kiedy rozmawiasz z nią przez telefon. Powitanie nie musi być za każdym razem wyraziste, śmiałe bądź dramatyczne. Jednakże wyrażanie przy okazji nieco ciepła i entuzjazmu stwarza Ci szansę na to, by poruszyć serce Twojego partnera w subtelny sposób.
Zastanów się nad swoim powitaniem. Czy dobrze je wykorzystujesz? Czy Twój partner czuje się dzięki niemu dowartościowany i doceniany? Czy czuje się kochany? Nawet wtedy, kiedy nie najlepiej układa
się między Wami, możesz zniwelować napięcie i dowartościować partnera poprzez sposób, w jaki się z nim przywitasz.
Pamiętaj, miłość jest wyborem. A zatem podejmij wybór zmiany swojego przywitania. Podejmij wybór miłości.

AKT ODWAGI NA DZISIAJ

Zastanów się nad konkretnym sposobem, w jaki chciałbyś powitać dzisiaj swojego małżonka. Przywitaj go z uśmiechem i entuzjazmem, a następnie postanów, że zmienisz swój sposób witania się z nim, aby dać wyraz Twojej miłości do niego.
„Doznałem wielkiej radości i pociechy z powodu twojej miłości” (List do Filemona 7)

Na kolejne spotkanie naszego Ogniska zapraszamy w drugi wtorek m-ca tj. 25 sierpnia 2015. Msza Św. jest odprawiana w parafii pw. Św. Brata Alberta o godz. 18-ej, a po niej odbywa się nasze spotkanie    w salce przy plebanii.

 

Szczęść Boże!

W czwarty wtorek m-ca lipca tj 28.07.2015 – odbyło się spotkanie w Ognisku SYCHAR w Łukowie, które rozpoczęliśmy Eucharystią o godz. 19-ej.

W spotkaniu uczestniczyło 12 osób z naszym opiekunem ks. Łukaszem.

Temat, który podjęliśmy, był oparty o Dzień 8: Miłość nie zazdrości– z książki „Miej odwagę kochać”.

Cytuję fragment ze strony 21-22 „Miej odwagę kochać” Alex Kendrick, Stephen Kendrick:

„…. Ponieważ miłość nie jest egoistyczna i innych stawia przed nią samą, nie pozwala na to, by zazdrość
wkradła się do związku. Miłość każe cieszyć się z sukcesów współmałżonka, zamiast mieć mu je za złe.
Kochający mąż nie ma nic przeciwko temu, że jego żona jest w czymś lepsza od niego, lepiej się bawi
lub otrzymuje więcej komplementów. Postrzega swoją małżonkę jako uzupełniającą go istotę, a nie
istotę rywalizującą z nim.

Kiedy on odbiera słowa pochwały, publicznie składa swojej małżonce wyrazy podziękowania za
wsparcie, jakiego udzieliła mu przy osiąganiu tych sukcesów. Kochający mąż nie chwali się w sposób,
który może u jego małżonki powodować żal do niego. Miłująca żona będzie największym kibicem
swojego męża, gdy ten wygrywa. Nie porównuje ona swoich słabych stron do jego mocnych stron.
Organizuje prawdziwe przyjęcie celebrujące jego sukcesy, zamiast użalać się nad sobą.

Czas najwyższy, by miłość, pokora i wdzięczność zneutralizowały jakąkolwiek zazdrość mogącą się
pojawić w Twoim sercu. Czas najwyższy pozwolić na to, by sukcesy Twojego partnera jeszcze bardziej
Was zbliżyły i stworzyły wam więcej możliwości okazania sobie prawdziwej miłości.

AKT ODWAGI NA DZISIAJ
Postanów, że staniesz się największym fanem Twojego współmałżonka oraz że odrzucisz wszelkie myśli
o zazdrości i zawiści. Aby ułatwić Ci wytrwanie w tym postanowieniu i skupienie myśli na jego
osiągnięciach, weź do ręki sporządzoną wczoraj listę negatywnych cech charakteru Twojego małżonka
i ją spal. Następnie, powiedz mu o radości rozpierającej Twoje serce na myśl o sukcesie, który ostatnio
stał się jego udziałem.
„Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą” (List do Rzymian 12:15)

 

Na kolejne spotkanie naszego Ogniska zapraszamy w drugi wtorek m-ca tj. 11 sierpnia 2015.

Uwaga – następuje jednorazowo zmiana godziny – spotkanie o godz. 18-tej do 20-tej a o  godz.20-ej można uczestniczyć w Mszy Świętej dla pielgrzymów duchowych – Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę.

 

Szczęść Boże!

Zapraszamy na spotkanie Ogniska WTM SYCHAR w Łukowie w dniu 28 lipca 2015r.

Spotykamy się na Mszy Świętej odprawianej w parafii pw Św. Brata Alberta w Łukowie o godz. 19-ej, a potem zapraszamy do sali katechetycznej obok plebanii.

Będziemy mówić o kolejnym etapie naszej podróży miłości w oparciu o treść książki „Miej odwagę kochać”.

Z Panem Bogiem.

 

Szczęść Boże!

W czwarty wtorek m-ca czerwca tj 23.06.2015 – mieliśmy spotkanie w Ognisku SYCHAR w Łukowie, które rozpoczęliśmy Eucharystią o godz. 18-ej.

Tym razem na spotkanie przyjechali do nas goście z Siedlec, z Białej Podlaskiej i z Puław. Jak dobrze i miło przyjmować gości!!! Kochani – sprawiliście nam wielką radość. Bóg zapłać.

W spotkaniu uczestniczyli: Małgorzata, Renata, Darek, Tadeusz, Emilia, Andrzej, Wiesia, Rafał, Darek, Paweł, Rafał, Jurek, Kasia, Hubert i nasz opiekun ks. Łukasz.

Temat, który podjęliśmy, był oparty o  dzień 4: Miłość troskliwa – z książki „Miej odwagę kochać”.

Cytuję fragment ze strony 13 książki jak wyżej:

„Kiedy po raz ostatni poświęciłaś kilka minut na zastanowienie się, w jaki sposób mogła byś lepiej zrozumieć swoją drugą połowę i okazać jej miłość? Którą z jej natychmiastowych potrzeb jesteś wstanie zaspokoić? Do jakiej następnej okazji (rocznicy, urodzin, urlopu) mógłbyś się przygotować? Wspaniałe małżeństwa biorą się ze wspaniałomyślności.
AKT ODWAGI NA DZISIAJ
Skontaktuj się ze swoim współmałżonkiem w trakcie dzisiejszego dnia w jednym jedynym celu: Zapytaj, jak sobie radzi oraz czy jest coś, co można by dlań zrobić.
„Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam”. (List do Filipian 1:3)

 

Na kolejne spotkanie naszego Ogniska zapraszamy w drugi wtorek m-ca tj. 14 lipca 2015 – godzina Mszy Świętej ulegnie przesunięciu, o czym poinformujemy wkrótce.