Ognisko Sycharowskie w Łukowie – ul. Maryli Wereszczakówny 37

Parafia
lukow-alberta-192 ZAPRASZAMY na spotkania Ogniska Sychar Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Łukowiew trzecią środę miesiąca.
Msza święta o godz. 18.00 a po niej spotkanie w salce parafialnej w budynku przy plebanii przy parafii pw. Św. Brata Alberta ul. Maryli Wereszczakówny 37. Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. mgr Paweł Żukowski.
Kontakt z liderką ogniska Małgorzatą Gołębiowską kom: 508 276 326. Parafia św. Brata Alberta >>>
Diecezja siedlecka >>>


Szczęść Boże.

W związku z tym, że materiały Studium Biblijnego zostaną poddane recenzji kościelnej, tymczasem spotkania Studium 2020/2021 zostały wstrzymane. 20-ego września po mszy wieczorowej, razem z ks. Kamilem będziemy adorować Najświętszy Sakrament do godz. 20-ej, więc zapraszamy do wspólnej modlitwy.♥

O dalszych szczegółach będziemy informować.
Z Panem Bogiem.