Ognisko Sycharowskie w Łukowie – ul. Maryli Wereszczakówny 37

Parafia
lukow-alberta-192 ZAPRASZAMY na spotkania Ogniska Sychar Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Łukowiew trzecią środę miesiąca.
Msza święta o godz. 18.00 a po niej spotkanie w salce parafialnej w budynku przy plebanii przy parafii pw. Św. Brata Alberta ul. Maryli Wereszczakówny 37. Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. mgr Paweł Żukowski.
Kontakt z liderką ogniska Małgorzatą Gołębiowską kom: 508 276 326. Parafia św. Brata Alberta >>>
Diecezja siedlecka >>>

Archiwum miesiąca: wrzesień 2020

Szczęść Boże.

W dniu 30.08.2020r spotkaliśmy się w Kodniu u stóp Matki Bożej Kodeńskiej. Temat przewodni poprowadził o. Marcin Szwarc OMI, a dotyczył aspektów procesu przebaczenia.

Obowiązek przebaczenia*

1821 Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» 22 Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy*.

Nielitościwy dłużnik

23 Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. 24 Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. 25 Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. 26 Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: „Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam”. 27 Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. 28 Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” 29 Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: „Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie”. 30 On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. 31 Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. 32 Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. 33 Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” 34 I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. 35

Mt 18, 21-35

Chętnych do pogłębienia tematu zapraszamy na rekolekcje kodeńskie – „Droga do przebaczenia” i do lektury książki o. Jeana Monborquette OMI  Jak przebaczać.

Po wysłuchaniu konferencji adorowaliśmy Pana Jezusa w ciszy i była możliwość spowiedzi, a następnie ks Kamil sprawował mszę św w intencji członków Sycharu, naszego ogniska i naszych rodzin. Zawierzyliśmy ognisko, naszego opiekuna i siebie indywidualnie opiece Matki Bożej Kodeńskiej, która modli się o jedność kościoła, jedność narodu, jedność w rodzinach oraz jedność jako pokój wewnętrzny.

W skupieniu brało udział pięć osób, w tym nasz opiekun ks. Kamil.

Z Panem Bogiem


Szczęść Boże.

W związku z tym, że materiały Studium Biblijnego zostaną poddane recenzji kościelnej, tymczasem spotkania Studium 2020/2021 zostały wstrzymane. 20-ego września po mszy wieczorowej, razem z ks. Kamilem będziemy adorować Najświętszy Sakrament do godz. 20-ej, więc zapraszamy do wspólnej modlitwy.♥

O dalszych szczegółach będziemy informować.
Z Panem Bogiem.

Szczęść Boże!

W ostatnim czasie uzgodniliśmy, że wracamy do spotkań stacjonarnych. Nowym terminem spotkań  ogniska WTM Sychar w Łukowie, będzie pierwsza niedziela miesiąca. Spotkania zaczynamy uczestnictwem we mszy świętej o godz. 18-ej w parafii pw. Brata Alberta,  do którego gorąco zachęcamy, potem zgromadzimy się na salce przyparafialnej.

Najbliższe spotkanie ogniska będzie 04.10.2020r.

📕 Rozpoczynamy kolejny rok Studium Biblijnego wg programu opracowanego przez prof. dr hab. inż. Mirosława Ruckiego.

Spotkania Studium Biblijnego będą odbywały się w ciągu roku w grupie zamkniętej. Możliwość przystąpienia do programu  2020/2021 jest otwarta na spotkaniu 20-ego września br po mszy wieczorowej.

Zainteresowanych zapraszamy.

Do zobaczenia.