Ognisko Sycharowskie w Łukowie – ul. Maryli Wereszczakówny 37

Parafia
lukow-alberta-192 ZAPRASZAMY na spotkania Ogniska Sychar Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Łukowiew trzecią środę miesiąca.
Msza święta o godz. 18.00 a po niej spotkanie w salce parafialnej w budynku przy plebanii przy parafii pw. Św. Brata Alberta ul. Maryli Wereszczakówny 37. Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. mgr Paweł Żukowski.
Kontakt z liderką ogniska Małgorzatą Gołębiowską kom: 508 276 326. Parafia św. Brata Alberta >>>
Diecezja siedlecka >>>

Archiwum miesiąca: kwiecień 2018

Szczęść Boże.

10 kwietnia 2018  to czas kolejnego spotkania Łukowskiego ogniska WTM Sychar. Rozpoczęliśmy tradycyjnie od uczestnictwa we Mszy Świętej na której pełniliśmy posługę liturgiczną, i tu niespodzianka Mszy przewodniczył Ksiądz Biskup Henryk Tomasik którą sprawował w intencji zmarłych ze swojej rodziny.

Kolejnym punktem było spotkanie w salce na plebanii, zaczęliśmy od wspólnej modlitwy oraz przypomnienia charyzmatu i panujących zasad na spotkaniu . Pojawiła się jedna nowa osoba, a był nią Wiesio, ze stałych uczestników była Emilia Małgosia Krzysztof i Jurek. Po części na której dzieliliśmy się swoimi świadectwami przeszliśmy do zagadnienia przygotowanego przez Krzysztofa, ale o tym to już On sam nam napisze.

Proszę Krzysztof.

Szczęść Boże. Dziękuję Jurku za wprowadzenie.

W drugiej części spotkania pochyliliśmy się nad „ Traktatem o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Maria Grignion de Montfort oraz nad bezpośrednio związanym z tym dziełem „Aktem ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi”.

Na początku porozmawialiśmy o znanych nam świętych, którzy praktykowali nabożeństwo, o którym napisał św. Ludwik Grignion de Montfort oraz o samej Najświętszej Maryi Pannie. Następnie w skrócie zapoznaliśmy się z istotą tego nabożeństwa. Na koniec poruszyliśmy konkretne aspekty dotyczące samego aktu i przygotowania się do praktykowania tego doskonałego nabożeństwa.

Na kolejne spotkanie serdecznie zapraszamy w drugi i czwarty wtorek miesiąca, a najbliższe: 24.04.2018 i 08.05.2018r.

Z Panem Bogiem.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Jako wspólnota działająca przy parafii św. Brata Alberta otrzymaliśmy możliwość prowadzenia drogi krzyżowej w tamtejszym Kościele. Poniżej zamieszczamy świadectwa sycharków prowadzących rozważania:

Jurek: Dla mnie nie było łatwe podjąć to zadanie, zmagając się z tą decyzją uświadomiłem sobie, już chyba po raz kolejny, że moim największym krzyżem jestem ja sam. Moje wycofanie, brak akceptacji dla samego siebie, powodują opór do takich zadań a powinna być w tym miejscy radość i duma bo prowadzenie drogi krzyżowej w Kościele to przecież zaszczyt.
Jednak decyzja mogła być tylko jedna – tak. Motywacją dla mnie, może nie jedyną ale ogromną, były osoby z naszej wspólnoty i po to istnieje nasza wspólnota aby się nawzajem wspierać i motywować do wierności naszym małżonkom i przysiędze małżeńskiej.
A zmartwychwstały Jezus niech nam błogosławi. Amen

Perełka:  Każda Droga Krzyżowa to dla mnie bardzo trudny czas. Zmagam się z rozproszeniem, uciekają mi myśli jestem roztargniona… ciągle walczę by wracać na drogę ..tę krzyżową. Rozważania które czytałam na Sycharowej Drodze Krzyżowej podczas rekolekcji w parafii św. Brata Alberta w Łukowie były dla mnie bardzo osobiste, przeżyłam je z jednej strony z troską by dobrze przekazać to co zostało mi powierzone do odczytania, a z drugiej w zamyśleniu nad sobą i moją drogą życiową. Ostatnia stacja przynagliła mnie bym po raz kolejny ufała wbrew temu co doświadczam, bym zdała się na Jezusa i Jemu ufała ” kiedy wszystko wydaje się być umarłe, pogrzebane,nieodwracalnie stracone”.

Małgosia: Posługę czytania rozważań z moimi przyjaciółmi z Sycharu w parafii Brata Alberta w Łukowie podjęłam w poczuciu bezpieczeństwa i pokoju. To miejsce i ludzie są mi dobrze znani od kiedy powstało nasze ognisko, szczególnie ośmiela mnie życzliwość dla nas ks proboszcza kanonika mgr Bogusława Bolesty i opiekuna duchowego ks Kamila. Rozważając stacje męki i śmierci Boga z miłości do mnie, widziałam swoje życie, małżeństwo, rodzicielstwo i to, że Pan dał mi wzór czystej miłości. Dziś mogę iść tą drogą. Panie Jezu, któryś za mnie cierpiał rany … Chryste zmiłuj się nad nami.

Krzysiek: Czytając  publicznie rozważania Sycharowskiej Drogi Krzyżowej czułem, że daję świadectwo trwania przy Jezusie Chrystusie. W trakcie rozważań jeszcze mocniej zrozumiałem, że tylko starając się naśladować Jezusa w niesieniu krzyża mogę wypełnić Jego wolę i na końcu tej drogi doznać pełnej radości ze spotkania z Nim – Zmartwychwstałym. I wiem, że nie jestem w tym sam, że są też inni, którzy myślą i żyją podobnie, z którymi tam klęczałem i czytałem rozważania. Dziękuję za wspólną modlitwę .

Serdecznie dziękujemy Ognisku SYCHAR z Wrocławia za treści rozważań, które zostały przez nich napisane, a my mogliśmy się nimi modlić!

Treść rozważań sycharowskiej Drogi Krzyżowej – sycharowska-droga-krzyzowa-2018

W dniu 27.03.2018 – tuż przed Świętami Wielkiej Nocy, odbyło się spotkanie w naszym ognisku. Na początku była parafialna Msza Święta o godz. 18-tej, a po niej, krótkie przywitanie z ks. Kamilem na salce. Następnie w gronie trzech kobiet tj. Emilia, Małgosia i Małgosia dzieliłyśmy się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami w temacie: „Dar Ducha Świętego – męstwo.”

Postawione były trzy pytania:

  • Czym jest męstwo – jako dar Ducha Świętego?
  • Jak ten dar przejawia się w naszym życiu?
  • Czy warto i potrzeba prosić Ducha Świętego o męstwo?                                                                                                                                                              Spotkanie zakończyłyśmy Modlitwą o odrodzenie małżeństwa oraz złożeniem sobie życzeń na wspaniały Wielkanocny czas.

Na kolejne spotkanie serdecznie zapraszamy w drugi i czwarty wtorek miesiąca, a najbliższe: 10.04.2018 i 24.04.2018r.

Z Panem Bogiem