Ognisko Sycharowskie w Łukowie – ul. Maryli Wereszczakówny 37

Parafia
lukow-alberta-192 ZAPRASZAMY na spotkania Ogniska Sychar Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Łukowiew drugą środę miesiąca.
Msza święta o godz. 18.00 a po niej spotkanie w salce parafialnej w budynku przy plebanii przy parafii pw. Św. Brata Alberta ul. Maryli Wereszczakówny 37. W trzecią niedzielę miesiąca po Mszy św. wieczorowej zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu i wspólną modlitwę w kościele. Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. mgr Paweł Żukowski.
Kontakt z liderką ogniska Małgorzatą Gołębiowską kom: 508 276 326. Parafia św. Brata Alberta >>>
Diecezja siedlecka >>>

Witam serdecznie 🙂

Szczęść Boże!

Dnia 28.11.2017 – uczestniczyliśmy we Mszy Świętej o godz. 18-ej w kościele pw. Brata Alberta w Łukowie, po której mieliśmy spotkanie w salce katechetycznej. W spotkaniu brało udział: 13 osób, w tym goście z Parczewa oraz nasi opiekunowie Ks. Łukasz i Ks. Kamil.

Spotkanie prowadzone było według utartego porządku, tj. najpierw modliliśmy się wspólnie, a potem odczytaliśmy Charyzmat WTM SYCHAR.

Na początku spotkania ponownie oddalismy naszą Wspólnotę SYCHAR pod Panowanie Jezusa Chrystusa

Następnie ks. Kamil przedstawił nam zagadnienie dotyczące kolejnego z grzechów głównych jakim jest chciwość. Usłyszeliśmy między innymi, że chciwość może powodować:

– detronizację w naszym życiu Pana Boga,

– budowanie wartości narzeczach mateialnych.

Zostalismy zachęceni do:

– modlitwy szczególnie dziękczynienia,

– podejmowania duchowej walki,

– stawania w prawdzie, że sami bez Pana Jezusa nie poradzimy sobie z naszymi słabościami,

– mądrego wykorzystywania pieniądza,

– dawania jałmużny.

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą.