Ognisko Sycharowskie w Łukowie – ul. Maryli Wereszczakówny 37

Parafia
lukow-alberta-192 ZAPRASZAMY na spotkania Ogniska Sychar Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Łukowiew drugą środę miesiąca.
Msza święta o godz. 18.00 a po niej spotkanie w salce parafialnej w budynku przy plebanii przy parafii pw. Św. Brata Alberta ul. Maryli Wereszczakówny 37. W trzecią niedzielę miesiąca po Mszy św. wieczorowej zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu i wspólną modlitwę w kościele. Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. mgr Paweł Żukowski.
Kontakt z liderką ogniska Małgorzatą Gołębiowską kom: 508 276 326. Parafia św. Brata Alberta >>>
Diecezja siedlecka >>>

   Dnia 14.11.2017 mieliśmy spotkanie w naszym Ognisku, które rozpoczęliśmy udziałem we Mszy Świętej o godz. 18-ej Następnie w sali przy-parafialnej spotkaliśmy się przy herbacie.  Było nas 9-ięć osób, w tym trzy po raz pierwszy! Towarzyszył nam, z małymi przerwami nasz opiekun ks. Kamil. Lider Jurek rozpoczął modlitwą i odczytaniem Charyzmatu, który streszcza się w zdaniu:

Każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania,

dzięki łasce Pana Boga i z jego pomocą.

W dalszej części, w wolności i wzajemnym zaufaniu przedstawialiśmy się sobie nawzajem.

Na spotkaniu podjęliśmy temat dotyczący niesienia wzajemnie pomocy w WTM SYCHAR. Przecytaliśmy list od Rady SYCHAR, zbierający wypowiedzi z doświadczeń Sycharowiczów z naszych wielu Ognisk. Zastanawialiśmy się wspólnie,  co nam w tym służy, co staje się zagrożeniem w kontaktach damsko-męskich.

Na kolejne spotkanie zapraszamy 28.11.2017r

Temat: 2. Chciwość. 

Poprowadzi go nasz opiekun ks Kamil.

Msza św. o godz. 18-ej w parafii Brata Alberta w Łukowie.

Z Panem Bogiem