Ognisko Sycharowskie w Łukowie – ul. Maryli Wereszczakówny 37

Parafia
lukow-alberta-192 ZAPRASZAMY na spotkania Ogniska Sychar Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Łukowiew trzecią środę miesiąca.
Msza święta o godz. 18.00 a po niej spotkanie w salce parafialnej w budynku przy plebanii przy parafii pw. Św. Brata Alberta ul. Maryli Wereszczakówny 37. Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. mgr Paweł Żukowski.
Kontakt z liderką ogniska Małgorzatą Gołębiowską kom: 508 276 326. Parafia św. Brata Alberta >>>
Diecezja siedlecka >>>

Archiwum miesiąca: listopad 2017

Witam serdecznie 🙂

Szczęść Boże!

Dnia 28.11.2017 – uczestniczyliśmy we Mszy Świętej o godz. 18-ej w kościele pw. Brata Alberta w Łukowie, po której mieliśmy spotkanie w salce katechetycznej. W spotkaniu brało udział: 13 osób, w tym goście z Parczewa oraz nasi opiekunowie Ks. Łukasz i Ks. Kamil.

Spotkanie prowadzone było według utartego porządku, tj. najpierw modliliśmy się wspólnie, a potem odczytaliśmy Charyzmat WTM SYCHAR.

Na początku spotkania ponownie oddalismy naszą Wspólnotę SYCHAR pod Panowanie Jezusa Chrystusa

Następnie ks. Kamil przedstawił nam zagadnienie dotyczące kolejnego z grzechów głównych jakim jest chciwość. Usłyszeliśmy między innymi, że chciwość może powodować:

– detronizację w naszym życiu Pana Boga,

– budowanie wartości narzeczach mateialnych.

Zostalismy zachęceni do:

– modlitwy szczególnie dziękczynienia,

– podejmowania duchowej walki,

– stawania w prawdzie, że sami bez Pana Jezusa nie poradzimy sobie z naszymi słabościami,

– mądrego wykorzystywania pieniądza,

– dawania jałmużny.

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą.

   Dnia 14.11.2017 mieliśmy spotkanie w naszym Ognisku, które rozpoczęliśmy udziałem we Mszy Świętej o godz. 18-ej Następnie w sali przy-parafialnej spotkaliśmy się przy herbacie.  Było nas 9-ięć osób, w tym trzy po raz pierwszy! Towarzyszył nam, z małymi przerwami nasz opiekun ks. Kamil. Lider Jurek rozpoczął modlitwą i odczytaniem Charyzmatu, który streszcza się w zdaniu:

Każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania,

dzięki łasce Pana Boga i z jego pomocą.

W dalszej części, w wolności i wzajemnym zaufaniu przedstawialiśmy się sobie nawzajem.

Na spotkaniu podjęliśmy temat dotyczący niesienia wzajemnie pomocy w WTM SYCHAR. Przecytaliśmy list od Rady SYCHAR, zbierający wypowiedzi z doświadczeń Sycharowiczów z naszych wielu Ognisk. Zastanawialiśmy się wspólnie,  co nam w tym służy, co staje się zagrożeniem w kontaktach damsko-męskich.

Na kolejne spotkanie zapraszamy 28.11.2017r

Temat: 2. Chciwość. 

Poprowadzi go nasz opiekun ks Kamil.

Msza św. o godz. 18-ej w parafii Brata Alberta w Łukowie.

Z Panem Bogiem

 

 

Szczęść Boże!

W dniu 24.10.2017 w ramach naszego spotkania ogniskowego, na zaproszenie ks. Łukasza – pojechaliśmy do Parczewa.  Przeżyliśmy piękne chwile na Mszy Świetej i modlitwie Różańcowej w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin. http://www.bazylikaparczew.pl/ Potem było dużo radości ze wspólnie przeżytego spotkania z ks Łukaszem w gronie sycharowiczów z Parczewa, Białej Podlaskiej i z Łukowa.

Bogu niech będą dzięki za czas i ludzi!