Ognisko Sycharowskie w Łukowie – ul. Maryli Wereszczakówny 37

Parafia
lukow-alberta-192 ZAPRASZAMY na spotkania Ogniska Sychar Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Łukowiew drugą środę miesiąca.
Msza święta o godz. 18.00 a po niej spotkanie w salce parafialnej w budynku przy plebanii przy parafii pw. Św. Brata Alberta ul. Maryli Wereszczakówny 37. W trzecią niedzielę miesiąca po Mszy św. wieczorowej zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu i wspólną modlitwę w kościele. Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. mgr Paweł Żukowski.
Kontakt z liderką ogniska Małgorzatą Gołębiowską kom: 508 276 326. Parafia św. Brata Alberta >>>
Diecezja siedlecka >>>

Szczęść Boże!

Dnia 26.09.2017 – uczestniczyliśmy we Mszy Świętej o godz. 18-ej w kościele pw. Brata Alberta w Łukowie, po której mieliśmy spotkanie w salce katechetycznej. W spotkaniu brało udział: 14 osób, w tym goście z Parczewa i Białej Podlaskiej oraz nasi opiekunowie Ks. Łukasz i Ks. Kamil.

Spotkanie prowadzone było według utartego porządku, tj. najpierw modliliśmy się wspólnie, a potem odczytaliśmy Charyzmat WTM SYCHAR.

Na początku spotkania Gosia zaproponowała zabawę integracyjną, dzięki której wprowadzony został ciepły i radosny nastrój w serca wszystkich obecnych.

Podczas spotkania Ks. Kamil przedstawił nam temat jednego z grzechów głównych jakim jest pycha. Usłyszeliśmy, że pycha jest źródłem wszelkiego zła, sprzeciwia się ona postawie pokory. Gdy patrzymy się na postawę Matki Najświętszej, to możemy zwrócić uwagę , że Ona w swoim życiu zawierzyła się Panu Bogu. Również i my, gdy tak, jak Maryja zaufamy Bogu to stajemy się lepsi. Człowiek pokorny kieruje się w swoim życiu dobrem, a pyszny stawia opór dobru w swoim sercu. Często, osoby będące w kryzysie nie myślą o tym, co Bóg dla nich zaplanował tylko podążają za swoim myśleniem.

Człowiek pyszny:

– ucieka od prawy

– sam chce decydować i być w centrum,

– myśli tylko o swoich pragnieniach i dążeniach,

– posługuje sie innymi dla zaspokojenia własnych potrzeb,

– postrzega innych jako konkurencję,

– w swoim perfekcjonizmie dąży do tego by być najlepszym nawet w życiu duchowym,

– porównuje się z innymi.

 

W Dzienniczku Siostra Faustyna Kowalska pisze „…wielki jest Pan, lecz tylko w pokornych ma upodobanie, pysznym zawsze się sprzeciwia” – 1711

 

Na kolejne spotkanie Ogniska w Łukowie zapraszamy w dniu 10.10.2017r

Msza Św. o godz.18.00 w  kościele pw. Brata Alberta, spotkanie zaraz po Eucharystii,  w sali
katechetycznej.