Ognisko Sycharowskie w Łukowie – ul. Maryli Wereszczakówny 37

Parafia
lukow-alberta-192 ZAPRASZAMY na spotkania Ogniska Sychar Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Łukowiew drugą środę miesiąca.
Msza święta o godz. 18.00 a po niej spotkanie w salce parafialnej w budynku przy plebanii przy parafii pw. Św. Brata Alberta ul. Maryli Wereszczakówny 37. W trzecią niedzielę miesiąca po Mszy św. wieczorowej zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu i wspólną modlitwę w kościele. Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. mgr Paweł Żukowski.
Kontakt z liderką ogniska Małgorzatą Gołębiowską kom: 508 276 326. Parafia św. Brata Alberta >>>
Diecezja siedlecka >>>

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Dzisiaj w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 8 września ZAPRASZAMY
Sycharków do zawierzenia naszego życia, naszego małżeństwa, naszych dzieci,
rodziny, ojczyzny, Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. Do tego
szczególnego zawierzenia Matce Bożej, z okazji setnej rocznicy objawień
fatimskich, zachęcili biskupi podczas czerwcowego zebrania plenarnego
Konferencji Episkopatu Polski w Zakopanem. Uroczysty Akt Poświęcenia
Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi zostanie dzisiaj dokonany w
każdej parafii. Poniżej treść Aktu:

Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi

O Święta i Niepokalana Dziewico!

Jakimi pochwałami zdołamy wysławić Ciebie, która zamknęłaś w swym łonie
Tego, którego niebiosa ogarnąć nie mogą. Błogosławiona jesteś między
niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.

Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzieciom w Fatimie,
gdzie prosiłaś o modlitwę i pokutę za grzeszników oraz o nawrócenie.
Dzisiaj stajemy przed Tobą my, polscy biskupi, duchowieństwo, osoby życia
konsekrowanego, wierni świeccy i zwracamy się do Twego Niepokalanego Serca,
postanawiając rzetelnie odpowiedzieć na Twoją prośbę.

Pragniemy, z Bożą pomocą – na różnych płaszczyznach naszego życia i
pracy – stanowić jeden, nawracający się nieustannie Lud Boży, w którym
nie ma nienawiści, przemocy i wyzysku. Pragniemy żyć w łasce
uświęcającej, aby nasz Kościół stał się prawdziwym Domem Bożym i Bramą
Nieba.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Matko Świętej Rodziny z Nazaretu, bądź opiekunką polskich rodzin. Chcemy
uczynić wszystko co niezbędne, by bronić godności kobiety i wspomagać
małżonków w wiernym wytrwaniu w świętym związku sakramentalnym.
Zobowiązujemy się bronić związku małżeńskiego ustanowionego przez Boga i
nie dawać posłuchu podszeptom złego ducha, zachęcającego nas do
nadużywania wolności i do realizowania źle rozumianej tolerancji.

Chcemy, aby wszyscy małżonkowie objawiali swoim życiem Bożą miłość, a
dzieci i młodzież nie utraciły wiary i nie zostały dotknięte zepsuciem
moralnym.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś poczęte życie Jezusa a
teraz uczysz nas, jak troszczyć się o dzieci nienarodzone. Chcemy dar życia
uważać za największą łaskę od Boga i za najcenniejszy skarb. Postanawiamy
stać na straży poczętego życia, aby każdy człowiek mógł wzrastać w
pokoju i bezpieczeństwie we własnej rodzinie.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Rodzicielko Założyciela Kościoła, my polscy biskupi – w naszej pasterskiej
posłudze – będziemy dążyli do tego, by wzrastało i umacniało się
Mistyczne Ciało Chrystusa, by duchowieństwo dochowywało wierności Bogu,
Krzyżowi świętemu i Ewangelii, a osoby życia konsekrowanego realizowały
swój zakonny charyzmat i były dla świata czytelnym znakiem obecności Twojego
Syna.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Nasza Matko i Królowo, pragniemy – poprzez autentycznie chrześcijański styl
życia – przyczyniać się do powrotu tych, którzy odeszli z Owczarni
Chrystusa, aby odnaleźli na nowo Twojego Syna i zrozumieli, że tylko On jest
„Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14, 6).

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Przyrzekamy uczynić wszystko, aby w naszym życiu osobistym, rodzinnym,
narodowym i społecznym realizowała się nie nasza własna wola, ale wola
Twojego Syna.

Poświęcając się Twemu Niepokalanemu Sercu, pragniemy jak najściślej
zjednoczyć się z Tobą, Najświętsza Dziewico, oddając się Chrystusowi –
jedynemu Zbawicielowi, który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Pozdrawiam serdecznie,
Andrzej Szczepaniak
https://youtu.be/6QtZHxcBqhE?list=RD6QtZHxcBqhE
https://youtu.be/VKGB4GpQkSY
—————————————————————————
Każde trudne sakramentalne małżeństwo (nawet po rozwodzie i gdy
współmałżonek jest w drugim związku) ma szanse się odrodzić, gdyż każdy
sakramentalny małżonek ma szansę otworzyć się na łaskę nawrócenia i
wypełnienia przysięgi małżeńskiej (charyzmat Wspólnoty Trudnych
Małżeństw SYCHAR).
—————————————————————————
Istnieje możliwość zamówienia Mszy Świętej u Księdza Pawła Dubowika –
naszego krajowego duszpasterza Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR. Bliższe
informacje na stronie: http://sychar.org/2012/11/30/intencje-mszalne/
—————————————————————————
Prośba o darowizny i 1% podatku na konto naszego Stowarzyszenia – więcej
informacji na stronie – http://stowarzyszenie.sychar.info/konto .
—————————————————————————
Otrzymałeś/-aś tę wiadomość wygenerowaną automatycznie, ponieważ jesteś
zapisany/-a do NEWSLETTERA „Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR” –
http://sychar.org .
Regulamin usługi „Newsletter SYCHAR” dostępny jest na stronie:
http://sychar.org/regulamin-newslettera.
Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji Newslettera SYCHAR wyślij odpowiednią
prośbę na adres: wypisz-z-newslettera@sychar.org.