Ognisko Sycharowskie w Łukowie – ul. Maryli Wereszczakówny 37

Parafia
lukow-alberta-192 ZAPRASZAMY na spotkania Ogniska Sychar Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Łukowiew drugą środę miesiąca.
Msza święta o godz. 18.00 a po niej spotkanie w salce parafialnej w budynku przy plebanii przy parafii pw. Św. Brata Alberta ul. Maryli Wereszczakówny 37. W trzecią niedzielę miesiąca po Mszy św. wieczorowej zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu i wspólną modlitwę w kościele. Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. mgr Paweł Żukowski.
Kontakt z liderką ogniska Małgorzatą Gołębiowską kom: 508 276 326. Parafia św. Brata Alberta >>>
Diecezja siedlecka >>>

Szczęść Boże!

Dnia 27.06.2017 – braliśmy udział we Mszy Świętej o godz. 18-ej w kościele pw. Brata Alberta w
Łukowie, po której mieliśmy spotkanie na salce katechetycznej. W spotkaniu brało udział: 13 osób, w tym nasz opiekun Ks. Łukasz.

Spotkanie prowadzone było według utartego porządku, tj. najpierw modliliśmy się a potem odczytaliśmy Charyzmat WTM SYCHAR i nastapiła runda tzw. dzielenia.

Spotkanie to było szczególne – żegnaliśmy Ks. Łukasza ponieważ Biskup Kazimierz Gurda zdecydował o zmianach personalnych wśród duchowieństwa w Diecezji Siedleckiej, jakie zaszły od 1 lipca b.r., a mianowicie Ks. Łukasz KAŁASKA został zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Brata Alberta w Łukowie i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Parczewie.

Nie zabrakło słodkości – tortu, masy podziękowań jak również życzeń związanych z posługą w nowej parafii. Czas ten upłynął nam na wspominaniu wspólnie przeżytych chwil – pełno było  uśmiechu, wdzięczności płynącej z głębi naszych serc, jak też łez wzruszenia.

W okresie wakacyjnym spotkania Ogniska Sychar w Łukowie będą odbywały się w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca po Mszy św o godzinie 19.00.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 25 lipca, rozpoczniemy Mszą świętą o godzinie 19.00 i potrwa do godz. 21.00.

Kolejne spotkanie będzie 8 sierpnia 2017r.

Zapraszamy