Ognisko Sycharowskie w Łukowie – ul. Maryli Wereszczakówny 37

Parafia
lukow-alberta-192 ZAPRASZAMY na spotkania Ogniska Sychar Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Łukowiew trzecią środę miesiąca.
Msza święta o godz. 18.00 a po niej spotkanie w salce parafialnej w budynku przy plebanii przy parafii pw. Św. Brata Alberta ul. Maryli Wereszczakówny 37. Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. mgr Paweł Żukowski.
Kontakt z liderką ogniska Małgorzatą Gołębiowską kom: 508 276 326. Parafia św. Brata Alberta >>>
Diecezja siedlecka >>>

Archiwum miesiąca: listopad 2016


:-D ZAPRASZAMY!

Spotkanie Ogniska WTM SYCHAR w Łukowie będzie we wtorek 22-11-2016r.

Msza święta w parafii pw. Brata Alberta o godz. 18.00 i potem spotkanie na salce parafialnej około 18.45.

Temat: Czy wolno katolikowi występować o rozwód?


Prowadzącym temat będzie opiekun Ogniska ks. Łukasz Kałaska.

Kalendarz następnych spotkań w tym roku:
13.12.2016r – 27.12.2016r

Chcesz porozmawiać?

Prowadzimy dyżur telefoniczny w poniedziałki w godz. 18.00 – 20.00 kom: 572 949 462.

Zapraszamy! :-D

25.10.2016 odbyło się spotkanie w Ognisku SYCHAR w Łukowie. o godz. 18-ej uczestniczyliśmy w Mszy Świętej, po której spotkaliśmy na salce parafialniej.

Na początku modliliśmy się w Ognisku, po czym liderka odczytała Charyzmat naszej Wspólnoty, który streszcza się w zdaniu:

Każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania.

Potem nastąpiła część, w której każdy z nas mógł się przedstawić i opowiedzieć krótko co przeżywa i czego doświadcza, w atmosferze bezpieczeństwa i zachowania tajemnicy spotkania.

W dalszej części poprosiliśmy ks. opiekuna aby przybliżył nas temat: Przyjęcie Chrystusa za Króla i Pana. 

W skrócie konferencja zawierała następujące treści:

Przyjęcie Chrystusa za Króla i Pana nie jest aktem politycznym tylko znakiem wiary. Jezus „usuwał” się gdy ludzie chcieli obwołać Go królem.

Św. Paweł w listach mówi, że po zmartwychwstaniu Ojciec dał panowanie Chrystusowi nad wszystkim, bo ostatnia została pokonana przez niego śmierć.

W ceremonii koronacyjnej obowiązują dwa elementy: ustanowienie i oddanie się ludu pod panowanie. Ustanowienie nie należy do nas. To Bóg Ojciec nadał tą godność Jezusowi. Dla nas należy natomiast uzmysłowić sobie charakter tego królowania.

Pismo Święte mówi, że jedyną władzą jaka została dana człowiekowi to władza nad sobą: Adamie (adamah) czyń sobie ziemię (adamah) poddaną. Jezus w trakcie ostatniej wieczerzy mówiąc o królach tego świata (rządzą, panują, chcą zaszczytów) stwierdza, że nie tak będzie między Jego uczniami. Uczeń Chrystusa niech stanie się sługą wszystkich. Niech posiądzie swoje życie i naturalnie zapragnie je oddać w służbie. Natura daru nadal powinna pozostać w człowieku. Dar chce być dawany dalej. Ks. Franciszek Blachnicki mówi „Człowiek został w swoim stworzeniu uzdolniony i powołany do istnienia na sposób Boży – to znaczy do posiadania siebie w dawaniu siebie, czyli przez miłość. Wolność zaś warunkuje możliwość czynienia daru z siebie.”

Królestwo to wiara w obietnice Boga, życie w zaufaniu jego Słowu, to mieć w sobie Jezusa Chrystusa  Zmartwychwstałego.

(Mt 6, 31-33).

31  Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy pili? czym będziemy się przyodziewali? 32  Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. 33  Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.

Drugim elementem jest oddanie się pod panowanie. Powinien to być czysty i w pełni świadomy akt wolnej woli człowieka, który zauważa ciągłą swoją przynależność do „jakiegoś” Pana (Boga, lub czegoś poza Nim). To uświadomienie sobie kondycji człowieka, która bez wiary jest chora (Przyszedłem do tych którzy źle się mają). Oddanie się w ręce Boga to zgoda na jego sposób zbawiania nas (to wzięcie kielicha swojego życia) tak by życie miało stokrotny owoc.

Poddanie się Królowi jest dla obrony oraz dla większego owocu.

Na zakończenie wspólnie modliliśmy się Modlitwą o odrodzenie małżeństwa, po zakończeniu której otrzymaliśmy kapłańskie błogosławieństwo udzielone nam przez ręce naszego opiekuna ks Łukasza.

Zapraszamy na kolejne spotkania według kalendarium: 

– 08-11.2016 -22.11.2016r – 13.12.2016r – 27.12.2016r

Chcesz porozmawiać? 

Prowadzimy dyżur telefoniczny w poniedziałki w godz. 18.00 – 20.00 kom: 572 949 462.

Zapraszamy!

Szczęść Boże!

Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkanie w naszym Ognisku, które odbędzie się 08-11-2016. Msza święta o godz. 18-ej, a po niej spotkanie w salce parafialnej przy plebanii parafii pw. Brata Alberta w Łukowie

Temat spotkania będzie związany z przygotowaniami do

Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Zapraszamy na kolejne spotkania według kalendarium: 

– 22.11.2016r – 13.12.2016r – 27.12.2016r

Chcesz porozmawiać? 

Prowadzimy dyżur telefoniczny w poniedziałki w godz. 18.00 – 20.00 kom: 572 949 462.

Zapraszamy!

 

Szczęść Boże!

W dniu 11.10.2016r mieliśmy spotkanie w Ognisku WTM SYCHAR w Łukowie. Gościliśmy na nim kapłana z parafii Matki Kościoła w Łukowie – ks. Tomasza Radczuka, którego poprosiliśmy o prowadzenie tematu pt.:

„Przebaczenie i pojednanie w życiu małżeńskim.”

Wśród zapamiętanych motywów pojawiły się takie:

 • po ludzku nasze problemy małżeńskie i nasze sytuacje wydają się nie do uratowania, w pewnych kwestiach są już zaprzepaszczone, pytanie, co ja mogę z tym zrobić?
 • mogę zapytać męża/żony o to, co mam w sobie zmienić, bo nikt nie jest dobrym sędzią we własnej sprawie
 • mogę się modlić za męża/żonę
 • w przypadku sakramentalnego małżeństwa /gdzie nie ma stwierdzenia nieważności małżeństwa/ nic nie zwalnia nas z dochowania wierności małżonkowi, bo ślubowaliśmy miłość bez warunków, a nie dopóki będziesz dla mnie dobry/dobra
 • nikt z nas nie jest doskonały, każdy popełnia błędy i grzechy
 • z czasem stać nas na refleksję, jaki ja kiedyś byłem głupi/głupia, jak niemądrze, mimo ostrzeżeń się zachowywałem/zachowywałam, nie miałem/miałam takiej życiowej mądrości, wiele razy nie wiedziałem, że takie zło z tego wyjdzie …. potrzeba więc wybaczyć samemu sobie, trzeba prosić Pana Boga aby uzdolnił nas do takiego przebaczenia
 • przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie mogę prosić aby uzdolnił mnie do przebaczenia
 • np. kubek, to nasze serce, jeśli po brzegi jest wypełnione goryczą, żalem, złością, poczuciem krzywdy, zawiścią, to nic w nim więcej zmieścić nie można, mogę natomiast oddać Jezusowi te wszystkie odczucia i prosić Go aby mnie oczyścił i opróżnił z goryczy i żalu
 • dobrze jest wyżalić się przed Jezusem na krzywdzące zachowanie żony/męża. Bóg zna serce każdego człowieka, mogę oddać Jezusowi żal i złość z powodu zachowań współmałżonka
 • aby odzyskać pokój i radość życia, trzeba robić tak wiele razy, cały czas, szczególnie kiedy poczucia krzywdy nam przybywa
 • pierwszym znakiem przebaczenia jest modlitwa, a wynika ona z przysięgi małżeńskiej i jest przejawem miłości wobec współmałżonka, modlitwa o to, żeby był zbawiony
 • czasem po ludzku nie jest możliwe aby być teraz razem, szczególnie kiedy któreś z małżonków zamyka się na miłość Boga, wtedy trzeba zastanowić się jak w tej sytuacji dobrze żyć?
 • mogę pytać Boga, co mogę zrobić dobrego dla kogoś?
 • warto szukać dla siebie aktywności np. przez odwiedziny, dobre słowo ….
 • jeśli miłość małżeńska odeszła, jest chora, to jest to szansa i trzeba otwierać się na miłość Pana Jezusa
 • mogę modlić się za męża/żonę, przyjmować komunię świętą
 • miłość Jezusa odbiera gorycz i rozczarowanie, daje natomiast pokój, bo Jezus posyła do innych aby im wiele dobra uczynić
 • trzeba czasem pogodzić się z tym, że coś nam w życiu nie wyszło, coś się rozsypało, wtedy ważna jest decyzja oddania i rozstania się ze smutkiem, goryczą, bo to jest pokusa złego ducha
 • radość można czerpać z tego, że jestem w porządku
 • żeby była we mnie radość, mogę prosić o nią Pana Boga
 • cierpienie, które przeżywam mogę łączyć z cierpieniem Chrystusa, mogę też pytać Pana Boga, co mam zrobić aby tą relację naprawić?
 • dobrze jest powiedzieć o swoim bólu w związku z krzywdzącym zachowaniem żony/męża w Sakramencie Pokuty
 • warto mówić, o tym, co się przeżywa w swoim sercu, bo to jest dobra zasada komunikacji
 • Pan Bóg daje moc przebaczenia, zanurzajmy w Jego Miłosierdziu trudności, problemy, krzywdy i cierpienie
 • na nasze trudne sytuacje, warto spojrzeć przez pryzmat tego, co dobrego z tego wynikło?
 • grzechem ranimy Chrystusa
 • jeśli zadajemy sobie pytanie: ile razy mam przebaczać? odpowiedzią jest … a ile razy Chrystus mi przebaczył mój grzech?
 • trudne doświadczenia, często stają się szansą na zbliżenie do Pana Boga
 • Bóg chce dobra!!!
 • ostatecznie chodzi o zbawienie każdego małżonka, każdego męża i każdej żony, bez wyjątków
 • dzięki modlitwie możemy uratować siebie i naszych współmałżonków
 • Słowo Boże ma moc uzdrowienia!
 • warto szukać w Słowie Bożym prowadzenia i powstawać, nie pamiętać złego, a cierpienie kiedyś przeminie, ono się skończy
 • w naszym życiu chrześcijańskim jest to najpiękniejsze, że każdego dnia możemy zaczynać od nowa
 • przyszłość należy do Miłosierdzia Bożego
 • do nieba idziemy małymi krokami!!!

Spotkanie zakończyliśmy zwyczajowo naszą sycharową Modlitwą o odrodzenia małżeństwa i otrzymaliśmy kapłańskie błogosławieństwo.

Za poświęcony czas i okazane nam serce, składamy ks. Tomaszowi piękne podziękowania, w tym miejscu!! Podjęliśmy modlitwę w powierzonych intencjach.

Zapraszamy na kolejne spotkania według kalendarium: 

– 25.10.2016r

– 08.11.2016r – 22.11.2016r

– 13.12.2016r – 27.12.2016r

Chcesz porozmawiać? 

Prowadzimy dyżur telefoniczny w poniedziałki w godz. 18.00 – 20.00 kom: 572 949 462.

Zapraszamy!

 

 

 

 

 

W związku z II-gą rocznicą powtania Ogniska WTM SYCHAR w Łukowie w dniu 10.09.2016r mieliśmy jednodniowe skupienie. Temat poprowadził charyzmatyczny, kodeński ojciec Ryszad Sierański OMI. Poniżej zamieszczamy odnośniki do konferencji pt. „…Nie traćcie ducha, Ja zwyciężyłem świat.” J 16,33 wygłoszone przez o. Rysia.

Konferencja – o. Ryszard Sierański

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przybyli tego dnia aby świętować razem z nami, niech Was Bóg błogosławi i strzeże.