Ognisko Sycharowskie w Łukowie – ul. Maryli Wereszczakówny 37

Parafia

lukow-alberta-192 ZAPRASZAMY na spotkania Ogniska Sychar Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Łukowiew pierwszą niedzielę miesiąca.
Msza Św. sprawowana jest w intencji małżeństw przeżywających kryzys o godz.18.00, a po niej spotkanie w salce parafialnej w budynku przy plebanii przy parafii pw. Św. Brata Alberta ul. Maryli Wereszczakówny 37. Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Kamil Frączek.
Parafia św. Brata Alberta >>>
Diecezja siedlecka >>>

WTM Sychar

Zapraszamy na najbliższe spotkanie ogniska w niedzielę 2.05 , spotykamy się na mszy św. o godz. 18-ej a po niej na salce.

 

Temat spotkania poprowadzi ks Kamil: „Niebezpieczeństwa we wspólnocie. Posłuszeństwo w Kościele”.

 

Chętnych zapraszam do posługi liturgicznej na mszy św., chodzi o czytanie, psalm lub modlitwę wiernych.

 

Tymczasem dobrego dnia.😇

 

Małgorzata

Szczęść Boże.

Zapraszamy na spotkanie ogniska w trzecią niedzielę kwietnia tj. 18.04.2021r. Rozpoczniemy uczestnictwem we Mszy św. wieczorowej, która jest o godz. 18.00 w kościele Brata Alberta.

Z Panem Bogiem

 

W dniu 07.03.2021 odbyło się spotkanie naszego ogniska, w którym brali udział Emilia, Małgosia, Monika,  Małgosia, Jurek, Krzysztof i nasz opiekun ks. Kamil.

Podjęliśmy temat:

„Spotkać siebie we wspólnocie, czyli o sztuce wychodzenia z siebie.”

wg  nagrań konferencji o. Tadeusza Kotlewskiego SJ rozdział 5  „Akceptacja siebie, od lęku do miłości.” Płyta ma okładkę jak zamieszczona powyżej.

Z zapamiętanych treści, wynika:

Miłości uczymy się w domu.

Miłość jest po to, aby ją dzielić a nie zachowywać dla siebie.

Akceptować siebie, to pozwolić miłości przekroczyć mury własnego domu i własnych ograniczeń.

Jak dzieci nie wyjdą z domu gdy są gotowe, trzeba im pomóc.

Rolą matki jest gromadzić w domu, rolą ojca jest wyrzucać z domu, gdy jest gotowe.

Człowiek głęboko zraniony może ulegać narcyzmowi – nienawiści wobec samego siebie, a na zewnątrz wołać o uznanie.

Rolą dojrzałego człowieka jest przekroczyć własny narcyzm.

Miłość potrzebuje przekroczyć własny narcyzm.

Dojrzały człowiek jest zdolny przekraczać siebie w trzech aspektach:

 • poświęcenia siebie dla tego, którego kocha
 • przekraczać siebie oddając się czemuś, np. pracy, jakiemuś dziełu
 • służenia Bogu, w którego naturalnie wierzy

To przekroczenie siebie jest możliwe we wspólnocie, ponieważ oddajemy się dziełu, kochamy innych i służymy Bogu.

Po 40-tym roku życia człowiek wchodzi w czas myślenia imperatywnego tj. myślenia o nowej generacji.

Tylko tak możemy poznać, że akceptujemy siebie.

Człowiek potrzebuje się poświęcić nie oczekując wdzięczności.

Wspólnota chrześcijańska charakteryzuje się tym, że

 •  jest wyborem samotności – nie osamotnienia; idę do wspólnoty, bo lubię własną samotność, umiem byś sam i umiem dzielić się tym owocem
 • drugim elementem jest gościnność; wspólnota to grupa osób gościnnych i otwartych
 • natomiast owocem gościnności jest modlitwa i szukanie Boga; szukanie najważniejszego Gościa

Wspólnota chrześcijańska nie jest wzajemnym adorowaniem siebie i ma dwa główne cele:

 • cel modlitwy, rodzący modlitwę osobistą w domu
 • cel misji, czyli oddawanie się innym w kościele by głosić Ewangelię i wyrzucać złego ducha

Głosić Ewangelię, to znaczy żyć Ewangelią na co dzień.

Chrześcijanin to ten, który duchowo walczy ze złem. To zły duch wchodzi w nasze życie i rozbija nasze rodziny.

Ten kto skosztował Miłości Boga, rozdaje ją garściami innym. Chrześcijanin nie zatrzymuje tylko dla siebie.

Karmiąc się na Eucharystii Ciałem Chrystusa stajemy się dla innych Pokarmem Bożym. Jesteśmy Ciałem, które karmi świat, nie krzycząc ale żyjąc Chrystusem.

Ja wynika z powyższego, przedstawiona płyta jest godna uwagi w całości, a treści konferencji pobudzają do refleksji o Bogu, o nas samych i o drugim człowieku.

Spotkanie zakończyliśmy Modlitwą o odrodzenie małżeństwa oraz błogosławieństwem, którego udzielił nam ks. Kamil.

Zapraszamy na kolejne spotkanie ogniska w trzecią niedzielę kwietnia tj. 18.04.2021r. Rozpoczniemy uczestnictwem we Mszy św. wieczorowej, która jest o godz. 18.00 w kościele Brata Alberta, a potem jeśli sytuacja pozwoli spotkamy się na salce.

Z Panem Bogiem

Szczęść Boże!

Zapraszamy na spotkanie ogniska w przyszłą niedzielę tj. 7.03.2021 po Mszy św wieczorowej, która jest o godz. 18.00 w kościele Brata Alberta.
Wstępnie umawiamy się na salce, chcielibyśmy żeby było na żywo z zachowaniem rygorów odległości i maseczek.

Temat, który podejmiemy to:

Spotkać siebie we wspólnocie, czyli o sztuce wychodzenia z siebie.

Wg  nagrań konferencji o. Tadeusza Kotlewskiego SJ „Akceptacja siebie, od lęku do miłości.”

Szczęść Boże!

 

Serdecznie zapraszamy w najbliższą niedzielę 14.02.2021r.  do kościoła pw. św. Brata Alberta w Łukowie na spotkanie dla małżeństw; małżonków w kryzysie oraz małżonków z doświadczeniem cywilnego rozwodu.

Temat: Sekret i ryzyko miłości. 

Rozpoczniemy Mszą Świętą o godz. 15.00

Konferencję wygłosi dla nas ks. dr Mateusz Czubak, który jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego Dieceji Siedleckiej. Pięcioletnie studia doktoranckie podjął na Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie. Tytuł licencjacki zdobył na podstawie pracy „L’uomo come il peccatore redento nell’insegnamento del vescovo di Siedlce Zbigniew Kiernikowski” (tłum. Człowiek jako odkupiony grzesznik w nauczaniu biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego”). Rozprawę pt. „Ecclesia paschalis. Per un’ecclesiologia pasquale alla luce del Vaticano II” (Kościół Paschalny. Eklezjologia paschalna w świetle Soboru Watykańskiego II) obronił w Zakładzie Teologii Dogmatycznej i Ekumenizmu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Publiczna obrona tej pracy miała miejsce 14 kwietnia 2011 r.

Ks. Mateusz pracował w Kurii Diecezjalnej na stanowisku kierownika ds. mediów. Później był wicedyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej Siedleckiej oraz Sekretarzem II Synodu Diecezji Siedleckiej. Jest kapelanem kościoła rzymskokatolickiego w Zakładzie Karnym w Siedlcach oraz wykładowcą w seminarium.

Całe wydarzenie zaplanowano do godz. 17.00

Zapraszamy!

 

*Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR zaprasza do wspólnego szturmowania NIEBA*!😇
Wypraszajmy pojednanie naszych małżeństw. 🙏❤

*04-12.02.2021*
Wspólna, Wspólnotowa *Nowenna o pojednanie małżeństwa w kryzysie* 🙏❤😇

Możesz dołączyć do wydarzenia na FB:
➡️ http://bit.ly/FB-Nowenna_o_pojednanie_malzenstwa

Możesz dołączyć do wydarzenia na YT:
➡️ http://bit.ly/YT-Nowenna_o_pojednanie_malzenstwa

Codziennie będzie dodawany tekst/nagranie z kolejnego dnia nowenny.

*13.02.2021* godz. 15.00
Uwieńczeniem Nowenny będzie *Wspólnotowa Eucharystia i Adoracja* – przy okazji Światowego Dnia Małżeństwa – Dnia Wspólnoty Sychar.
Msza i adoracja będą transmitowane na żywo na naszych kanałach:
YT
➡️ http://bit.ly/YT_Msza_i_adoracja_Swiatowy_dzien_malzenstw
FB
➡️ http://bit.ly/FB_Msza_i_adoracja_Swiatowy_dzien_malzenstw

Bądźmy w tym dniu w jedności. Łączmy nasze serca i modlitwy o nasze małżeństwa.🙏

*Udostępniajcie wydarzenia na swoich mediach społecznościowych*, aby jak najwięcej ludzi mogło wziąć w nich udział. Zapraszajcie nie tylko małżeństwa w kryzysie. Msza Św. będzie z odnowieniem przysięgi małżeńskiej, dla każdego sakramentalnego małżeństwa. 👰🤵

PS. Z ramienia Wspólnoty, organizacją wydarzeń zajmuje się Zespół LEM – prosimy o wsparcie modlitewne, o pomyślność transmisji na żywo. 🙏

Szczęść Boże!

Uwaga – zmiana planów – nie będzie spotkania on-line w pierwszą niedzielę lutego br, ponieważ:

Najbliższe spotkanie naszego ogniska odbędzie się 14.02.2021r. „na żywo” w kościele Brata Alberta w Łukowie w godz. 15.00 -17.00

Konferencję wygłosi dla nas ks. dr Mateusz Czubak, który jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego Dieceji Siedleckiej. Pięcioletnie studia doktoranckie podjął na Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie. Tytuł licencjacki zdobył na podstawie pracy „L’uomo come il peccatore redento nell’insegnamento del vescovo di Siedlce Zbigniew Kiernikowski” (tłum. Człowiek jako odkupiony grzesznik w nauczaniu biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego”). Rozprawę pt. „Ecclesia paschalis. Per un’ecclesiologia pasquale alla luce del Vaticano II” (Kościół Paschalny. Eklezjologia paschalna w świetle Soboru Watykańskiego II) obronił w Zakładzie Teologii Dogmatycznej i Ekumenizmu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Publiczna obrona tej pracy miała miejsce 14 kwietnia 2011 r.

Ks. Mateusz pracował w Kurii Diecezjalnej na stanowisku kierownika ds. mediów. Później był wicedyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej Siedleckiej oraz Sekretarzem II Synodu Diecezji Siedleckiej. Jest kapelanem kościoła rzymskokatolickiego w Zakładzie Karnym w Siedlcach oraz wykładowcą w seminarium.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Szczęść Boże!

W pierwszą niedzielę miesiąca stycznia tj. 03.01.2021r odbyło się spotkanie on-line naszego ogniska, w którym brali udział: Emilia, Katarzyna, Małgorzata, Jerzy, Krzysztof i nasz opiekun ks. Kamil.

Rozpoczęliśmy modlitwą oraz odczytaniem Charyzmatu WTM SYCHAR, który streszcza się w zdaniu:

Każde sakramentalne małżeństwo (nawet po rozwodzie i gdy współmałżonek jest w drugim związku) ma szanse się odrodzić, gdyż każdy sakramentalny małżonek ma szansę otworzyć się na łaskę nawrócenia i wypełnienia przysięgi małżeńskiej.

Po krótkim przedstawieniu się przeszliśmy do wysłuchania tematu: „Trudności na modlitwie”, przedstawionego przez naszego opiekuna ks. Kamila.

Zapamiętane przez nas treści:

W naszej wspólnocie modlitwa ma bardzo istotne znaczenie, bo aby wytrwać w wierności małżeńskiej potrzebna jest Boża łaska, po ludzku trudno wykonalne.

Pan Bóg prowadzi, a czasami niesie.

Rozleniwienie wprowadza niechęć do modlitwy i jej zaprzestanie.

Św. Ewagriusz z Pontu opisał trudność na modlitwie jako acedię tj. uśpienie duszy, znużenie, apatię, wyczerpanie. Pułapka polega na tym, że modlę się do momentu kiedy jestem zaspokojony emocjonalnie. Acedia wycofuje nas z postawy „być dla kogoś”.

Niechęć na modlitwie może być głęboka, jeśli pożądamy i chcemy czegoś innego niż dobro.

Modlitwa jest dużym wyzwaniem dla sycharowicza kiedy natura gniecie, diabeł przedstawia pokusy, a inni ludzie podpowiadają drogę na skróty i układanie sobie życia od nowa.

Wg św. Ignacego z Layoli jeśli jestem kuszona/y żeby skrócić , zaprzestać, to trzeba modlitwę wydłużyć.

Warto ustalić sobie konkretną porę dnia, inną niż koniec dnia, kiedy jesteśmy już znużeni, to pomoże w skupieniu i wytrwaniu na modlitwie.

Modlitwy nie można traktować jako kupczenia Bogiem, handlu, wymiany.

Jeśli modlę się żeby było mi przyjemnie, to myślę egoistycznie.

Modlitwę trzeba rozsądnie godzić z obowiązkami i powołaniem.

Jeśli postanowienia praktykowania modlitwy nie wychodzą, to trzeba zaczynać małymi krokami, a Pan Bóg będzie wchodził w moje życie z łaską.

Ks. Kami zachęcił do szczerości przed Bogiem, do konkretnego przedstawiania Bogu spraw i zdarzeń.

Kolejną przeszkodą na modlitwie jest faryzeizm, czyli postawa, że jestem lepszy od innych, bo się staram, tyle robię, a może w tym być odmowa miłości innym.

Modlitwa leczy człowieka i przysposabia do przebaczenia, do porzucenia nienawiści, doprowadza do postawy żeby kochać „pomimo”.

Koncentrowanie się w modlitwie wyłącznie na emocjach i szukanie w niej przyjemności jest pułapką, może prowadzić do rozmija się z łaską przyjęcia trudności życia, do przyjęcia Krzyża.

Nie rezygnujmy z modlitwy jak jest nam ciężko, bo wtedy Pan Bóg może dokonywać w naszym życiu i życiu innych wielkich rzeczy.

Modlitwa stawia tamę złu i możemy nią chronić rodzinę, dzieci, bliskich.

Czasem w człowieku pojawia się lęk przed prawdą. Ważne jest aby pozwolić Bogu odkrywać prawdę o samym sobie.

Wg św.Tomasza z Akwinu: łaska buduje na naturze (łac. gratia supponit naturam)

Bóg na modlitwie pokaże prawdę o mnie.

Czasem w rozwoju człowieka potrzebne jest włączenie terapii i warto połączyć Bożą interwencję z pomocą ludzi.

Paradoksalnie, bycie w trudnościach małżeńskich może zbliżyć człowieka do relacji z Bogiem. Bywa, że wtedy uczymy się wytrwałej modlitwy i przebywania sam na sam z Bogiem.

Bądźmy apostołami, wstawiennikami za innych.

Kogo chcę obmodlić w tym roku?

Polecane lektury:

„Modlitwa serca. Głębia spotkania z Bogiem” ks. Krzysztof Kralka

„Rozwój Jak współpracować z łaską” Monika i Marcin Gajdowie

Spotkanie zakończyliśmy Modlitwą o uzdrowienie małżeństwa i błogosławieństwem udzielonym przez ks. Kamila.

Zapraszamy  na kolejne spotkanie ogniska 07.02.2021 (szczegóły podamy po wyjaśnieniu jaki będzie stan ograniczeń pandemicznych).

Bóg zapłać ks Kamilowi za prowadzenie tematu i wszystkim za spotkanie.

 

Szczęść Boże!
W związku z kwarantanną najbliższe spotkanie ogniska w niedzielę 03.01.2021 o godz. 19.00 odbędzie się on-line przez Skype dla firm. W sprawach technicznych dotyczących skype proszę o kontakt kom 508 276 326.

Ciekawy temat spotkania „Trudności na modlitwie” poprowadzi ks Kamil😇
Spotkanie z Ks Mateuszem Czubakiem będzie po kwarantannie.
Serdecznie zapraszamy🌟🎄🌟

Szczęść Boże!

W niedzielę 06.12.2020r odbyło się spotkanie on-line  naszego ogniska, w którym wzięli udział: ks. Kamil, Emilia, Grażynka, Marta, Małgosia, Jurek i Krzysztof. Na początku pomodliliśmy się wspólnie i odczytana została treść naszego Charyzmatu, który można streścić w zdaniu:

  Każde sakramentalne małżeństwo (nawet po rozwodzie i gdy współmałżonek jest w drugim związku) ma szanse się odrodzić, gdyż każdy sakramentalny małżonek ma szanse otworzyć się na łaskę nawrócenia i wypełnienia przysięgi małżeńskiej.

Krótko podzieliliśmy się tym co aktualnie przeżywamy i z ciekawością przeszliśmy do słuchania tematu, który poprowadził nasz opiekun ks. Kamil, a brzmiał on następująco:

„Czy chrześcijanin może być bogaty?”

Z przedstawionych treści zapamiętaliśmy następujące zdania:

Treści częściowo były wzięte z książki  ks. Wojciecha Węgrzyniaka -Bogaty Katolik.

Bogactwo jest dobrem, które pochodzi od Boga. 

Bóg uzdalnia człowieka do pracy i do tego aby czerpał z niej owoce, żeby rozwijał talenty, a nie je zakopywał. Człowiek jest stworzony do pomnażania dobra.

Bóg nie chce dla nas ubóstwa i biedy.

Każdy z nas ma obowiązki utrzymania siebie i rodziny w miarę własnych możliwości, z poszanowaniem godności każdego człowieka.

Tym co mamy, możemy się też dzielić z innymi.

Pieniądze mogą być dla człowieka zagrożeniem, jeśli będzie przywiązany za bardzo do ich gromadzenia i posiadania za wszelką cenę.

Pieniądze pomimo iż są dobre, mogą w człowieku obudzić skąpstwo i chciwość.

Warto część swojego bogactwa ofiarować na dobre cele (jałmużna, dziesięcina).

 W Piśmie Świętym jest napisane (Pwt 8, 17-19) „17 Obyś nie powiedział w sercu: «To moja siła i moc moich rąk zdobyły mi to bogactwo». 18 Pamiętaj o Panu, Bogu twoim, bo On udziela ci siły do zdobycia bogactwa, aby wypełnić dzisiaj przymierze, jakie poprzysiągł twoim przodkom. 19 Lecz jeśli zapomnisz o Panu, Bogu twoim, i pójdziesz za bogami obcymi, aby im służyć i oddawać im pokłon, oznajmiam ci dzisiaj, że zginiesz na pewno.” 
Bogactwo nie jest złe, ale ważne jak nim rozporządzamy.
Ks Wojciech w ostatnim rozdziale książki „Bogaty katolik” –  „Co mamy czynić?” napisał: Być wolnym od uzależnienia mamoną, dzielić się z innymi,pilnować, żeby dobrze zarządzać tym, co jest i żeby dzięki tym pieniądzom, które są mniejsze czy większe, stawać się lepszym, a nie  małym człowiekiem”.

W najbliższym czasie tj. w niedzielę 20.12.2020 spotkamy się w kościele Brata Alberta na Adoracji Najświętszego Sakramentu, po Mszy św. o godz. 18.00, na którą serdecznie zapraszamy!

 Kolejne spotkanie ogniska będzie 03.01.2021r i konferencję dla nas wygłosi Ks. Mateusz Czubak, kapelan w Zakładzie Karnym w Siedlcach.

Serdecznie zapraszamy!

 

Zapraszamy na najbliższe spotkanie naszego ogniska, które odbędzie się w niedzielę 06.12.2020r

Tematem spotkania będzie „Czy chrześcijanin może być bogaty?”, i będzie przedstawiony przez naszego opiekuna  ks. Kamila.

Będzie to spotkanie on-line i rozpocznie się o godz. 19-ej. Link do spotkania podamy w niedzielę rano. Trzeba mieć zainstalowaną aplikację Skype dla firm.

W razie potrzeby udzielimy pomocy, proszę o kontakt pod nr 508 276 326.

 

Szczęść Boże!

W dniu 08.11.2020r. – w niedzielę o godz. 19.00 odbyło się spotkanie on-line ogniska Sychar w Łukowie.

Tematem było: „Życie pełne cudów” na podstawie konferencji Ingi Pozorskiej, która znajduje się pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=jRBPmm9i5u8.

Treści przedstawione w koferencji posłużyły nam do rozważenia i dzielenia się następującymi zagadnieniami:

To będzie mój czas przy Jezusie.

Spróbujmy całym sercem być blisko Pana.

Zapraszam Was do głębokiego pokoju i ciszy przy Panu.

Jezus powiedział czemu-ście mnie szukali? Maryja i Józef nie zrozumieli co mówi Jezus.

Jezus coś mówi a Najświętsza Panna nie rozumiała co Jezus mówi, co chce uczynić?

Bóg chce nam dać wielki dar. Jezus chce w każdym z nas umocnić to co dobre.

Co jest w Tobie dobrego? Nazwij to…..

Jezus pragnie zdjąć to co jest gruzem noszonym w plecaku, tym co pochodzi od złego ducha, co nas obciąża.

Jesus jest jak powietrze, bo jest tak życiodajny dla naszej duszy jak powietrze dla naszego ciała.

Powietrze daje życie mojemu ciału.

Temat powietrze brzmi: Bóg bardzo Ciebie kocha!

Co się w nas dzieje jak słyszymy takie zdanie?

Dlaczego ten temat bywa czasem bardzo trudny…dlaczego nas nie porusza najważniejsza informacja dla naszego życia?

Ci, którzy mają doświadczenie miłości Boga, żyją tak, że Miłość Boga staje się ich tożsamością.

Doświadczając tego, że Bóg mnie kocha – żyję i mogę dawać życie innym.

Żyjąc bez Boga wchodzimy w doświadczenie bycia osamotnionym.

Czy uważam, że muszę zrobić wszystko, żeby być w wieczności z Bogiem?

Czy wierzę, że będę zbawiony?

Czy dostrzegam, że żyję w świecie pełnym Boga?

Czy myślę, że chcę, pragnę i muszę biec w kierunku nieba dlatego, że chcę być zbawiony?

Zły duch pracuje nad tym, żeby informacja o miłości Boga, mnie nie poruszała, żeby nie robiła na mnie wrażenia, żebyśmy nie pragnęli doświadczenia głębi.

Wg. sw. Ignacego: człowiek, któremu się kręci w głowie, myśli,  że cały świat się kręci, a to nieprawda.

Jeśli miłość Boga mnie nie porusza, to trzeba szukać głębiej, odrzucając pokusy diabła, że płytkość wystarczy.

Przenosząc na nasze życie duchowe temat POWIETRZE możemy się zatrzymać nad prawdą, że Bóg mnie kocha i Jego miłość mnie zmienia.

Czy Ciebie porusza to, że Bóg Cię kocha?

Mamy wybór, możemy podejmować działanie albo poprzestawać na bierności.

Wybór w życiu duchowym oznacza, abyśmy byli jak dzieci, abyśmy byli prości w sercu z bliskością Jezusa tuż obok mnie.

Czy pamiętam o Panu Jezusie?

Jezus ma moc poruszać nasze serca.

Możemy prosić Pana Jezusa o wyciszenie „labiryntów” w nas i nie dać się wciągać w „labirynty” innych osób, żebyśmy razem nie zginęli. Możemy natomiast chcąc pomagać innym wskazywać w prostocie na Jezusa.

Czy porusza Ciebie obraz Jezusa, który trzyma owieczkę w ramionach?

Jezus pyta: „Ty wiesz, że Cię kocham?”

Źródłem wszelkiej łaski, uzdrowienia, uwolnienia jest miłość Boga.

Pozwólmy sobie usłyszeć pytanie: czy Ty wiesz, że Cię kocham?

Czy masz koła ratunkowe, które wiesz, że rzucił Ci Jezus?

Zapał? … mówię zniechęceniu nie, znurzeniu – nie, szkoda mi życia na wasze towarzystwo.

Optymizm?…. weź koło ratunkowe jakim jest optymizm i patrz na świat.

Nadzieja?… Jezus mi pomoże, nie zostawi mnie nigdy!!!

Czy chcę widzieć w moim życiu jak Pan Bóg działa?

Było nam bardzo miło się zobaczyć i usłyszeć, tym razem w gronie osób: ks. Kamil, Emilia, Grażyna, Małgorzata, Jerzy i Krzysztof.

Zapraszamy na następne nasze spotkanie również on-line, które odbędzie się 06.12.2020r. o godz. 19.00.

Link do pokoju spotkania:

https://meet.lync.com/sychar/skype/G3MDIDO2

Temat w grudniu poprowadzi ks Kamil i będzie o tym, czy chrześcijanin powinien starać się aby być bogatym?

Z Panem Bogiem.

 

Szczęść Boże!

Zapraszamy na najbliższe spotkanie ogniska Sychar w Łukowie w dniu 08.11.2020r. – niedziela o godz. 19.00

Tym razem przed spotkaniem prosimy o wysłuchanie konferencji „Życie pełne cudów” Ingi Pozorskiej, którą znajdziemy pod

linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=jRBPmm9i5u8

Spotkanie będzie ON-LINE. Linka roześlemy przed spotkaniem.

Kochani, w związku z tym, że Wszystkich Świętych przypada w niedzielę, spotkanie naszego ogniska odbędzie się 08.11.2020r

Będzie to spotkanie on-line i rozpocznie się o godz. 19-ej. Link do spotkania podamy w niedzielę rano. Trzeba mieć zainstalowaną aplikację Skype dla firm.

W razie potrzeby udzielimy pomocy, proszę o kontakt pod nr 508 276 326.

Prosimy o modlitwę o zdrowie dla naszego opiekuna ks Kamila oraz o modlitwę w intencji małżeństw i rodzin dotkniętych kryzysami o ich twórcze zwyciężanie z Bożą pomocą.

W ramach wyznaczonego w parafii Brata Alberta październikowego dyżuru, prowadziliśmy jako ognisko Sychar modlitwę Różańcem. Ponieważ były to dwa piątki, odmawialiśmy tajemnice bolesne. Wykorzystaliśmy do rozważań teksty opracowane w naszej Wspólnocie przez Marzenę Ziębę, dostępne pod adresem http://sychar.org/modlitwa/ksiazka-rozaniec.pdf  oraz zaczerpnięte z prasy katolickiej, jak na zdjęciu.


Podążanie śladami Pana Jezusa w obecności Matki Bożej, to łaska niosąca zrozumienie, przebaczenie, nadzieję, współodczuwanie bólu, bliskość, wiarę, dumę, wyróżnienie, odkupienie win, siłę i życie nabiera nowego sensu.

Z Panem Bogiem.

W dniu 30.09.2020r. uroczyście spotkaliśmy się z okazji 6-ej rocznicy powstania ogniska WTM Sychar w Łukowie.
    O godz. 18-ej uczestniczyliśmy we mszy świętej, a po niej wraz z przybyłymi gośćmi spotkaliśmy się na salce przy plebanii. Swoją kapłańską obecnością zaszczycili nas: ks. Kanonik mgr Bogusław BOLESTA – Proboszcz Parafii Brata Alberta w Łukowie, nasz pierwszy opiekun ks. mgr Łukasz KAŁASKA oraz obecny opiekun ogniska ks. mgr Kamil FRĄCZEK.
   Spotkanie było dobrą okazją do podziękowania za 3 lata służby, zaangażowanie i poświęcony czas na rzecz nas wszystkich w ognisku – liderowi Jurkowi, a także wiceliderowi – Krzysztofowi za prowadzenie przez dwa lata spotkań Studium Biblijnego na podstawie materiałów przygotowanych przez Mirosława Ruckiego.
   Przy torcie i herbacie powspominaliśmy historię ogniska od założenia aż po obecny czas.
Niech załączone zdjęcia pomogą oddać atmosferę tamtego spotkania.
 

Szczęść Boże.

W dniu 30.08.2020r spotkaliśmy się w Kodniu u stóp Matki Bożej Kodeńskiej. Temat przewodni poprowadził o. Marcin Szwarc OMI, a dotyczył aspektów procesu przebaczenia.

Obowiązek przebaczenia*

1821 Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» 22 Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy*.

Nielitościwy dłużnik

23 Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. 24 Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. 25 Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. 26 Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: „Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam”. 27 Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. 28 Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” 29 Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: „Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie”. 30 On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. 31 Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. 32 Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. 33 Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” 34 I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. 35

Mt 18, 21-35

Chętnych do pogłębienia tematu zapraszamy na rekolekcje kodeńskie – „Droga do przebaczenia” i do lektury książki o. Jeana Monborquette OMI  Jak przebaczać.

Po wysłuchaniu konferencji adorowaliśmy Pana Jezusa w ciszy i była możliwość spowiedzi, a następnie ks Kamil sprawował mszę św w intencji członków Sycharu, naszego ogniska i naszych rodzin. Zawierzyliśmy ognisko, naszego opiekuna i siebie indywidualnie opiece Matki Bożej Kodeńskiej, która modli się o jedność kościoła, jedność narodu, jedność w rodzinach oraz jedność jako pokój wewnętrzny.

W skupieniu brało udział pięć osób, w tym nasz opiekun ks. Kamil.

Z Panem Bogiem


Szczęść Boże.

W związku z tym, że materiały Studium Biblijnego zostaną poddane recenzji kościelnej, tymczasem spotkania Studium 2020/2021 zostały wstrzymane. 20-ego września po mszy wieczorowej, razem z ks. Kamilem będziemy adorować Najświętszy Sakrament do godz. 20-ej, więc zapraszamy do wspólnej modlitwy.♥

O dalszych szczegółach będziemy informować.
Z Panem Bogiem.

Szczęść Boże!

W ostatnim czasie uzgodniliśmy, że wracamy do spotkań stacjonarnych. Nowym terminem spotkań  ogniska WTM Sychar w Łukowie, będzie pierwsza niedziela miesiąca. Spotkania zaczynamy uczestnictwem we mszy świętej o godz. 18-ej w parafii pw. Brata Alberta,  do którego gorąco zachęcamy, potem zgromadzimy się na salce przyparafialnej.

Najbliższe spotkanie ogniska będzie 04.10.2020r.

📕 Rozpoczynamy kolejny rok Studium Biblijnego wg programu opracowanego przez prof. dr hab. inż. Mirosława Ruckiego.

Spotkania Studium Biblijnego będą odbywały się w ciągu roku w grupie zamkniętej. Możliwość przystąpienia do programu  2020/2021 jest otwarta na spotkaniu 20-ego września br po mszy wieczorowej.

Zainteresowanych zapraszamy.

Do zobaczenia.

 

Szczęść Boże,

Spotkania naszego ogniska w regularnych terminach są odwołane,  obecnie spotykamy się na skypie, zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 503035502.

Spotkanie planowane jest na koniec lipca , o szczegółach będziemy informować w późniejszym terminie.

Na dzisiejszym spotkaniu tj. 12.11.2019r w ognisku podjęliśmy temat: „Dar Kościoła” na podstawie wydanej w ostatnim czasie książki.

Przy okazji polecamy nową książkę Sycharowską pt. „Sychar. Małżeństwo jest święte. Najlepsze wino na końcu”, której autorem jest o. prof. Jacek Salij OP. W wersji drukowanej można ją kupić księgarniach: https://www.ceneo.pl/87452420 . Można ją również przeczytać nieodpłatnie w wersji pdf na stronie: http://sychar.org/ksiazka/malzenstwo-jest-swiete.pdf .

Kolejne nasze spotkanie będzie 10.12.2019r wg znanego planu. Msza Św. o godz. 18-ej i potem gromadzimy się na salce przy plebanii.

Z Panem Bogiem.

M.

 

Szczęść Boże!

Zapraszamy na spotkanie Ogniska SYCHAR w Łukowie w dniu 12.11.2019r

O godz. 18-ej modlimy się na Mszy Świętej, a po niej spotykamy się na salce przy plebanii.

Kolejny termin spotkania to 10.12.2019r.

W dniach 25-27.10.2019r braliśmy udział w rekolekcjach w Pratulinie zainicjowanych przez naszego opiekuna         ks. Kamila Frączka.

Rekolekcje głosił ks. Robert Grzybowski dyrektor Wydziału ds Nowej Ewangelizacji w diecezji drohiczyńskiej

i administrator Pustelni w Poletyłach.

Czas który było nam dane spędzić w otoczeniu upamiętnienia heroizmu i wierności Unitów Podlaskich był skierowany ku uzdrowieniu duszy i wypoczynkowi dla ciała, bo mogliśmy korzystać z bogactwa pratulińskiej ziemi, nowego Domu Pielgrzyma /warunki komfortowe/ i niezwykle sprzyjającej pogody.

Jesteśmy wdzięczni ks. Robertowi za prowadzenie nas do Boga duchowymi ścieżkami wiary, pełną skupienia celebrację Eucharystii i modlitwę o uzdrowienie.

Jak wcześniej wspomniano to spotkanie koordynował nasz opiekun, Boży człowiek ks. Kamil. Odczuliśmy w tym wydarzeniu wyraz jego troski o nas, za co składamy serdeczne Bóg zapłać i obietnicę modlitwy, by Bóg obdarzał ks potrzebnymi łaskami.

Na zakończenie ks. Kamil zapowiedział, że w przyszłości będzie część druga tych rekolekcji, na którą już dzisiaj czekamy.

Z Panem Bogiem

M.

 

 

 

Szczęść Boże!

Zapraszamy na spotkanie Ogniska SYCHAR w Łukowie w dniu 08.10.2019r

O godz. 18-ej modlimy się na Mszy Świętej, a po niej spotykamy się na salce przy plebanii.

Kolejny termin spotkania to 12.11.2019r.

 

Zaproszenie ze strony Ogniska z Lublina http://lublin-pallotyni.sychar.org/

„Serdecznie zapraszamy małżeństwa, małżonków i wszystkich zainteresowanych tematyką małżeńską na Rekolekcje prowadzone przez Wspólnotę Trudnych Małżeństw SYCHAR . Rekolekcje będą organizowane przez Ogniska wspólnoty z Lublina, Łukowa, Białej Podlaskiej, Siemiatycz.

Zapisy: https://kryzys.org/viewtopic.php?f=76&t=2356#p168638e

Szczęść Boże!

Zapraszamy na spotkanie Ogniska SYCHAR w Łukowie w dniu 11.06.2019r

O godz. 18-ej modlimy się na Mszy Świętej, a po niej spotykamy się na salce przy plebanii.

„Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu, w Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa”

(Ef 5,20)

W dniu 11.12.2018r spotkanie rozpoczęliśmy od uczestniczenia we Mszy Świętej o godz 18-ej, po czym zgromadziliśmy się na salce katechetycznej.

Na początku była krótka modlitwa i nasz lider odczytał charyzmat WTM Sychar.

Tematem spotkania było: jak przez posługę w ognisku budować jedność?

W spotkaniu brało udział 6 osób.

Nasze kolejne spotkanie będzie we wtorek 8.01.2019, zapraszamy do udziału we Mszy Świętej o godz. 18-ej, potem przejdziemy na salkę katechetyczną.

Życzymy wszystkim błogosławieństwa Bożego na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2019.

 

 

 

 

Począwszy od października 2018 następuje zmiana w spotkaniach ogniska WTM SYCHAR w Łukowie.

Będziemy spotykać się jeden raz w miesiącu, tj. w każdy drugi wtorek!!!

Nie będzie już spotkań w czwarte wtorki m-ca.

Spotkania będziemy rozpoczynać udziałem we Mszy Świętej w parafii pw. Św. Brata Alberta o godz. 18-ej, po której  zgromadzimy się w salce przy plebanii do godz. 21-ej.

W czwarty wtorek miesiąca odbyło się spotkanie w ognisku SYCHAR w Łukowie.

Na Mszy Świętej o godz. 19-ej z radością w sercach i w atmosferze wyróżnienia, jako reprezentacja wspólnot i parafii – składaliśmy życzenia imieninowe  ks. Kamilowi.  Nasz opiekun nie krył radości i wzruszenia, były to bardzo miłe chwile. Potem zostaliśmy zaproszeni na herbatę – osłodzoną pączkami i ciastem (palce lizać).

Na spotkaniu poruszaliśmy temat dnia skupienia, do którego przygotowujemy się na 8.09.2018r.

Omawialiśmy też szczegóły Studium Biblijnego, z którym niebawem ruszamy.

W związku z tym, że okres wakacyjny dobiega końca, od września wracamy do poprzedniej godziny Mszy Świętej tj. 18.00. Na najbliższe spotkanie  zapraszamy już 11.09.2018r.

 

 

 

 

W dniu 14.08.2018 – Po Mszy św. o godz. 19-ej – którą w koncelebrze sprawował w naszych intencjach ks. Łukasz Kałaska mieliśmy spotkanie w  łukowskim ognisku SYCHAR.

Na wstępie nasz lider Jurek – poprowadził wspólna modlitwę, odczytał charyzmat wspólnoty i przedstawił zasady spotkania.

Mieliśmy okazję do krótkiego podsumowania współorganizowanego przez nas turnusu z warsztatami psychoedukacyjnymi w Orlinkach.

Poprosiliśmy ks. Łukasza aby 8.09.2018 – poprowadził dla nas skupienie w Łukowie w parafii Brata Alberta, które chcemy przeżyć w szerszym gronie. Planujemy zaprosić  sycharki z sąsiednich ognisk i inne zainteresowane osoby z bliskich parafii.

Ważnym punktem naszego spotkania było przedstawienie przez Jerzego i Krzysztofa propozycji dla nas  od Ruchu Wiernych Serc – tj.  Rocznego Studium Biblijnego, które mielibyśmy rozpocząć we wrześniu br. Szczegóły znajdują się tutaj:

www.kryzys.org – Roczne Studium Biblijne

W spotkaniu brał udział ks Łukasz i 7-mioro sycharowiczów. Otrzymaliśmy kapłańskie błogosławieństwo i zakończyliśmy modlitwą o odrodzenie małżeństwa.

Kolejne spotkanie będzie miało miejsce 28.08.2018 wg planu wakacyjnego tj. rozpoczynamy Mszą Św. o godz. 19-ej, po której spotykamy się na salce przy parafii.

Szczęść Boże.

 

 

Na spotkanie ogniska WTM SYCHAR w Łukowie serdecznie zapraszamy w drugi i czwarty wtorek miesiąca, a najbliższe będą: 14.08.2018 i 28.08.2018r.

Msza Św. w kościele pw. Brata Alberta w sierpniu o godz. 19-ej, a po niej spotkanie na salce przy plebanii.

Do zobaczenia

Z Panem Bogiem.

Szczęść Boże.

10 kwietnia 2018  to czas kolejnego spotkania Łukowskiego ogniska WTM Sychar. Rozpoczęliśmy tradycyjnie od uczestnictwa we Mszy Świętej na której pełniliśmy posługę liturgiczną, i tu niespodzianka Mszy przewodniczył Ksiądz Biskup Henryk Tomasik którą sprawował w intencji zmarłych ze swojej rodziny.

Kolejnym punktem było spotkanie w salce na plebanii, zaczęliśmy od wspólnej modlitwy oraz przypomnienia charyzmatu i panujących zasad na spotkaniu . Pojawiła się jedna nowa osoba, a był nią Wiesio, ze stałych uczestników była Emilia Małgosia Krzysztof i Jurek. Po części na której dzieliliśmy się swoimi świadectwami przeszliśmy do zagadnienia przygotowanego przez Krzysztofa, ale o tym to już On sam nam napisze.

Proszę Krzysztof.

Szczęść Boże. Dziękuję Jurku za wprowadzenie.

W drugiej części spotkania pochyliliśmy się nad „ Traktatem o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Maria Grignion de Montfort oraz nad bezpośrednio związanym z tym dziełem „Aktem ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi”.

Na początku porozmawialiśmy o znanych nam świętych, którzy praktykowali nabożeństwo, o którym napisał św. Ludwik Grignion de Montfort oraz o samej Najświętszej Maryi Pannie. Następnie w skrócie zapoznaliśmy się z istotą tego nabożeństwa. Na koniec poruszyliśmy konkretne aspekty dotyczące samego aktu i przygotowania się do praktykowania tego doskonałego nabożeństwa.

Na kolejne spotkanie serdecznie zapraszamy w drugi i czwarty wtorek miesiąca, a najbliższe: 24.04.2018 i 08.05.2018r.

Z Panem Bogiem.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Jako wspólnota działająca przy parafii św. Brata Alberta otrzymaliśmy możliwość prowadzenia drogi krzyżowej w tamtejszym Kościele. Poniżej zamieszczamy świadectwa sycharków prowadzących rozważania:

Jurek: Dla mnie nie było łatwe podjąć to zadanie, zmagając się z tą decyzją uświadomiłem sobie, już chyba po raz kolejny, że moim największym krzyżem jestem ja sam. Moje wycofanie, brak akceptacji dla samego siebie, powodują opór do takich zadań a powinna być w tym miejscy radość i duma bo prowadzenie drogi krzyżowej w Kościele to przecież zaszczyt.
Jednak decyzja mogła być tylko jedna – tak. Motywacją dla mnie, może nie jedyną ale ogromną, były osoby z naszej wspólnoty i po to istnieje nasza wspólnota aby się nawzajem wspierać i motywować do wierności naszym małżonkom i przysiędze małżeńskiej.
A zmartwychwstały Jezus niech nam błogosławi. Amen

Perełka:  Każda Droga Krzyżowa to dla mnie bardzo trudny czas. Zmagam się z rozproszeniem, uciekają mi myśli jestem roztargniona… ciągle walczę by wracać na drogę ..tę krzyżową. Rozważania które czytałam na Sycharowej Drodze Krzyżowej podczas rekolekcji w parafii św. Brata Alberta w Łukowie były dla mnie bardzo osobiste, przeżyłam je z jednej strony z troską by dobrze przekazać to co zostało mi powierzone do odczytania, a z drugiej w zamyśleniu nad sobą i moją drogą życiową. Ostatnia stacja przynagliła mnie bym po raz kolejny ufała wbrew temu co doświadczam, bym zdała się na Jezusa i Jemu ufała ” kiedy wszystko wydaje się być umarłe, pogrzebane,nieodwracalnie stracone”.

Małgosia: Posługę czytania rozważań z moimi przyjaciółmi z Sycharu w parafii Brata Alberta w Łukowie podjęłam w poczuciu bezpieczeństwa i pokoju. To miejsce i ludzie są mi dobrze znani od kiedy powstało nasze ognisko, szczególnie ośmiela mnie życzliwość dla nas ks proboszcza kanonika mgr Bogusława Bolesty i opiekuna duchowego ks Kamila. Rozważając stacje męki i śmierci Boga z miłości do mnie, widziałam swoje życie, małżeństwo, rodzicielstwo i to, że Pan dał mi wzór czystej miłości. Dziś mogę iść tą drogą. Panie Jezu, któryś za mnie cierpiał rany … Chryste zmiłuj się nad nami.

Krzysiek: Czytając  publicznie rozważania Sycharowskiej Drogi Krzyżowej czułem, że daję świadectwo trwania przy Jezusie Chrystusie. W trakcie rozważań jeszcze mocniej zrozumiałem, że tylko starając się naśladować Jezusa w niesieniu krzyża mogę wypełnić Jego wolę i na końcu tej drogi doznać pełnej radości ze spotkania z Nim – Zmartwychwstałym. I wiem, że nie jestem w tym sam, że są też inni, którzy myślą i żyją podobnie, z którymi tam klęczałem i czytałem rozważania. Dziękuję za wspólną modlitwę .

Serdecznie dziękujemy Ognisku SYCHAR z Wrocławia za treści rozważań, które zostały przez nich napisane, a my mogliśmy się nimi modlić!

Treść rozważań sycharowskiej Drogi Krzyżowej – sycharowska-droga-krzyzowa-2018

W dniu 27.03.2018 – tuż przed Świętami Wielkiej Nocy, odbyło się spotkanie w naszym ognisku. Na początku była parafialna Msza Święta o godz. 18-tej, a po niej, krótkie przywitanie z ks. Kamilem na salce. Następnie w gronie trzech kobiet tj. Emilia, Małgosia i Małgosia dzieliłyśmy się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami w temacie: „Dar Ducha Świętego – męstwo.”

Postawione były trzy pytania:

 • Czym jest męstwo – jako dar Ducha Świętego?
 • Jak ten dar przejawia się w naszym życiu?
 • Czy warto i potrzeba prosić Ducha Świętego o męstwo?                                                                                                                                                              Spotkanie zakończyłyśmy Modlitwą o odrodzenie małżeństwa oraz złożeniem sobie życzeń na wspaniały Wielkanocny czas.

Na kolejne spotkanie serdecznie zapraszamy w drugi i czwarty wtorek miesiąca, a najbliższe: 10.04.2018 i 24.04.2018r.

Z Panem Bogiem

Warsztaty wakacyjne z Sycharem- Orlinki – 30.07. – 11.08.2018 – Warsztaty umiejętności wychow. „Błogosławmy dzieciom”.

Kochani!!!

Serdecznie zapraszamy na TURNUS W ORLINKACH 30 lipca – 11 sierpnia 2018r. z WARSZTATAMI PSYCHOPEDAGOGICZNYMI dla rodziców „Błogosławmy dzieciom” i z warsztatami psychoedukacyjnymi dla dzieci.
Miejsce : Dom Formacyjny Szkoły Nowej Ewangelizacji w Orlinkach koło Gdańska – http://www.snegdansk.pl/dom-orlinki-3855#1

Warsztat prowadzą Alicja oraz Joanna:
Alicja: pedagog, ukończyła studia podyplomowe „Profilaktyka i terapia trudności wychowawczych – pomoc dziecku i rodzinie”. Ukończyła szkolenia w Ośrodku Rozwoju Edukacji uprawniające do prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych I i II stopnia (dla dla rodziców i wychowawców oraz dla rodziców nastolatków) według programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.
Doświadczenie zawodowe:
Od kilkunastu lat wykłada w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (obecnie na stanowisku adiunkta), gdzie prowadzi m. in. warsztaty umiejętności wychowawczych dla studentów pedagogiki oraz seminarium magisterskie na temat „Dziecko w sytuacji kryzysu małżeńskiego rodziców”. Od kilku lat prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli, także w wersji autorskiej, poszerzonej o treści duchowe – są to warsztaty „Błogosławmy dzieciom”. Prowadzi także warsztaty psychoedukacyjne dla starszych dzieci i młodzieży oraz zajęcia dla młodszych dzieci z wykorzystaniem elementów psychodramy, choreoterapii i terapii baśnią.

Joanna: jest socjoterapeutką. Magister resocjalizacji, absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz kursu socjoterapii w Stowarzyszeniu Opta. Odbyła staż w Fundacji Powiślańskiej. Ukończyła szkolenie w Ośrodku Rozwoju Edukacji uprawniające do prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych I stopnia według programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.
Doświadczenie zawodowe: pracowała w świetlicach środowiskowych, prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne w domu dziecka, współorganizowała obozy dla dzieci z domu dziecka. Dla starszej młodzieży prowadziła zajęcia edukacyjne (kluby pracy, grupa wolontariuszy w Programie Canada World Youth). Pracowała też z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie (pracownia ceramiki w Warsztatach Terapii Zajęciowej).

Przewidziane są oddzielne zajęcia dla rodziców z grupy zaawansowanej, jako kontynuacja treści z ubiegłego roku tj. absolwentów warsztatu Orlinki 2017 oraz dla grupy początkującej – osób biorących pierwszy raz udział w warsztacie.

Organizację turnusu wspomaga ognisko Sychar z Łukowa.

Posługę kapłańską w czasie pobytu będzie pełnił – Ks. Łukasz Kałaska – opiekun WTM Sychar w Diecezji Siedleckiej.

Jest to turnus warsztatowy, dlatego zapisy obejmą w pierwszej kolejności osoby zdecydowane na udział w warsztatach, a jeśli zostaną miejsca – również dla pozostałych.

Informacje o warsztatach:

Jeśli rodzic chce, żeby dziecko uczestniczyło w warsztatach dla dzieci, sam musi uczestniczyć w warsztatach dla rodziców! Może być natomiast tak, że rodzic uczestniczy, a dziecko – nie.
Podział rodziców na grupy: gr. 1 początkująca (przed południem) dla osób, które nie ukończyły warsztatu „Błogosławmy dzieciom” (w Orlinkach, Warszawie lub Krakowie), gr. 2 zaawansowana (po południu) dla osób, które ukończyły warsztat „Błogosławmy dzieciom” (w Orlinkach, Warszawie lub Krakowie). Od tej zasady nie będzie żadnych odstępstw (dotyczy to również osób, które uczestniczyły w warsztatach, ale ich nie ukończyły). Gr. 1 rodziców będzie miała zajęcia przed południem (codziennie oprócz 30 lipca i 5 sierpnia, razem 11 spotkań), gr. 2 rodziców będzie miała zajęcia po południu (codziennie oprócz 30 lipca, 5 sierpnia i 11 sierpnia, razem 11 spotkań).
Nie przyjmujemy na warsztaty do jednej grupy par małżonków w ostrym kryzysie. Jeśli okaże się w trakcie, że ktoś wchodzi w konflikt z małżonkiem w trakcie warsztatów, a konsultacje i mediacje prowadzących nie przyniosą od razu efektu, ta osoba lub osoby będą musiały przerwać pracę na warsztatach ze względu na stabilność całej grupy.
Nie uznajemy nieobecności rodziców na warsztatach – jeśli ktoś będzie chciał otrzymać zaświadczenie o ich ukończeniu, wymagamy 100 % frekwencji (poza wypadkami szczególnymi, typu: konieczność pojechania z dzieckiem do lekarza). Nie będzie też możliwości przychodzenia lub wychodzenia w połowie zajęć (poza wypadkami szczególnymi, jak wyżej).
Zaplanowaliśmy opiekę nad dziećmi, kiedy rodzic będzie uczestniczył w warsztacie. Ta opcja jest dodatkowo płatna i pokrywa koszt pobytu opiekunów, cenę będziemy mogli podać dopiero po skompletowaniu listy uczestników i deklaracjach kto z opieki chce skorzystać. Opieka obejmie dzieci od 3-go roku życia.
Propozycja warsztatów dla dzieci jest adresowana do dzieci od 5-go roku życia (bez górnej granicy – mogą wziąć udział w warsztatach nastolatki i nawet dwudziestoparolatki). Dzieci będą podzielone na grupy wiekowe i każda z tych grup odbędzie 5 spotkań (gr. 1 i 2 dzieci: rano od 31 lipca do 4 sierpnia, gr. 3 i 4 dzieci rano od 6 do 10 sierpnia). Dzieci będą więc miały mniej warsztatów niż w zeszłym roku, za to wieczorami będzie więcej czasu na mediacje i konsultacje indywidualne, na omówienie warsztatów oraz spraw dzieci z ich opiekunami i na odpoczynek dla prowadzących. Możliwe też, że pod koniec turnusu odbędzie się wspólne spotkanie warsztatowe dla starszych dzieci i dla ich rodziców (prowadzące ocenią na miejscu, czy to dobry pomysł i dla kogo).
UWAGA! Warunki w ośrodku są skromne, dlatego organizatorzy zalecają rozważne podjęcie decyzji o wyjeździe: obejrzenie zdjęć itd. Domki campingowe w zeszłym roku pachniały stęchlizną (czego nie widać na zdjęciach), dlatego osoby z uczuleniami lepiej, żeby decydowały się na pokój w budynku lub na namiot. Możliwe, że pojawią się do wakacji też nowe domki campingowe, ale to jest niepewne.

Koszty pobytu,
tj. zakwaterowanie + wyżywienie:
osoby dorosłe – 816,00 zł –
dzieci w wieku 12 – 16 lat – 600 zł
dzieci w wieku 3 – 11 lat – 420 zł
dzieci do 3-ech lat bez opłat

Istnieje możliwość zakwaterowania w namiocie, wtedy cena pobytu z wyżywieniem wynosi: 480,00 zł od osoby

Dodatkowo, koszt udziału osoby dorosłej biorącej udział w warsztacie to 425,00 zł plus koszt materiałów (tj. książek i in.) 50,00 zł.

Dzieci biorą udział w warsztacie bezpłatnie.

U waga: prosimy o sprawne zgłoszenia i wpłatę zaliczki tj. po 150,00 zł od osoby dorosłej i 100 zł od dzieci w terminie do 25.03.2018r /konieczność wpłaty zaliczki wynika z warunków rezerwacji miejsca/ – nr konta na wpłatę zaliczki będziemy wysyłać na maile podane w zgłoszeniach.

Jeśli sprawy finansowe stają się przeszkodą w podjęciu decyzji o zgłoszeniu na turnus, prosimy o kontakt – na adres wakacje@sychar.org

Zapisy: przez formularz:

http://formularz.sychar.org/wakacje_z_sycharem.html

UWAGA: KAŻDY MUSI BYĆ ZGŁOSZONY NA ODDZIELNYM FORMULARZU, DZIECI TAKŻE!!!!
Prosimy o zaznaczanie w „Informacjach dodatkowych” w formularzu, kto z rodziców zapisuje się na warsztaty i do której grupy: 1 (dla początkujących) czy 2 (dla zaawansowanych, czyli absolwentów)!!! Dzieci będą mogły podjąć decyzję na miejscu.

UWAGA: WAKACJE Z SYCHAREM SĄ BEZALKOHOLOWE!!!

Zapraszamy także do zadawania pytań w tym temacie na naszym forum :

Wszystkich zainteresowanych tematyką małżeńską – samotnych małżonków, małżeństwa przechodzące kryzys oraz tych, którym tematyka małżeństwa i rodziny nie jest obojętna zapraszamy na XII Rekolekcje Ogniskowe Sychar, których organizatorem jest Lubelskie, Łukowskie i Puławskie Ognisko Wspólnoty Trudnych Małżeństw.

Rekolekcje odbędą się w dniach 23-25.02.2018 w Motyczu Leśnym pod Lublinem, w Centrum Dobrego Wychowania Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo (Motycz Leśny 51,21-030 Motycz) – http://cdw.edu.pl/kontakt-i-dojazd/

Opiekę duszpasterską sprawować będzie opiekun duchowy Ogniska w Lublinie – ks. Paweł Brudek. Będzie On także naszym rekolekcjonistą.

Koszt rekolekcji: 160 zł – 2 noclegi i wyżywienie.

UWAGA! Ponieważ rekolekcje cieszą się dużym zainteresowaniem, a liczba miejsc jest ograniczona (50 osób) chcemy dać szansę na udział w nich przede wszystkim osobom dorosłym. Dlatego nie przyjmujemy zgłoszeń osób z dziećmi (pomimo takiej opcji w formularzu zgłoszeniowym).
Udział w rekolekcjach dojazdowych (z wyżywieniem, ale bez noclegu) możliwy tylko w miarę wolnych miejsc – takie osoby także powinny zgłosić się przez formularz – liczba takich miejsc jest baaardzo ograniczona, ze względu na wielkość sali i jadalni.

Zapisy na rekolekcje wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy (poniżej). Wymagany jest zadatek w wysokości 60 zł – informacje o nr konta i terminie dostaniecie na adres mailowy podany w zgłoszeniu, cierpliwie czekajcie :D

Zaczynamy w piątek 23.02. o g. 18. Program prześlemy bliżej terminu.

w razie pytań – piszcie na rekolekcjeogniskowe@sychar.org.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY :

http://formularz.sychar.org/rekolekcje_ogniskowe.html

 

Link do wątku o rekolekcjach na forum:

https://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=76&t=712

 

Zapraszamy, z Bogiem :D

Witajcie kochani.

Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą św, na której pełniliśmy posługę. Następnie odbyło się spotkanie w salce na plebani.

Tradycyjnie rozpoczęliśmy modlitwą i odczytaniem charyzmatu wspólnoty.

W spotkaniu brali udział Jurek, Emilia, Małgosia i Małgosia i ks. Kamil.

 

Zapraszamy 13.02.2018r. na Mszę św. o godz. 18.00 w parafii św. Brata Alberta w Łukowie oraz spotkanie, które odbędzie się na salce przy plebanii.

Z Panem Bogiem.

Witajcie kochani.

W dniu 9 stycznia 2018 odbyło się spotkanie opłatkowe, w ognisku Sychar w Łukowie, w którym brali udział Jurek, Emilia, Małgosia i Małgosia, Marta, Czarek oraz ks. Kamil.

Składaliśmy sobie ciepłe życzenia w atmosferze serdeczności.

Poruszyliśmy temat w jaki sposób dotrzeć do większej liczby małżonków w kryzysie w naszym otoczeniu i w jaki sposób moglibyśmy przekazywać innym nasz charyzmat „Każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania” dzięki łasce Pana Boga.

Z Panem Bogiem.

 

 

Uwaga!!! W związku z:

We czwartek 28.12.2017 XX Marsz w obronie życia rozpocznie się mszą św. o godz. 18.oo w kościele Brata Alberta. Po Mszy św. przemarsz do parafii Podwyższenia Krzyża św. podczas przemarszu modlitwa różańcowa w intencji obrony życia i nabożeństwo dziękczynne za dar życia i ekspijacyjne za grzechy przeciwko życiu.

Informujemy, że najbliższe spotkanie ogniska WTM SYCHAR w Łukowie będzie 9.01.2018r

Jeśli ktoś potrzebuje pilnego kontaktu, to podajemy nr lidera Jurka kom 503 035 502 oraz Małgosi kom: 508 276 326

Dzisiaj zachęcamy do wzięcia udziału w MARSZU DLA ŻYCIA.

Do zobaczenia!!!

 

 

Witajcie,

Z racji tego, że następne spotkanie naszego Ogniska wypada w drugi dzień świat (4 wtorek miesiąca) postanowiliśmy je przełożyć na czwratek tj. 28 grudnia 2017r. Tradycyjnie rozpoczniemy Mszą św o godzinie 18. 00 w parafii św. Brata Alberta w Łukowie, a następnie spotkanie w salce na plebanii.

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Witam serdecznie 🙂

Szczęść Boże!

Dnia 15.12.2017 mieliśmy spotkanie w którym uczestniczył gość specjalny ksiądz Jacek Sereda. Podczas rozmowy ksiądz mocno podkreślił potrzebę dawania świadectwa przez członków Wspólnoty SYCHAR. Podczas spotkania padło z Jego strony pytanie: czego oczekujemy My i nasze ognisko od Kościoła?

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą

Pozdrawiam

Witam serdecznie:-)

Szczęść Boże!

Dnia 11.12.2017 – uczestniczyliśmy we Mszy Świętej o godz. 18-ej w kościele pw. Brata Alberta w Łukowie, po której mieliśmy spotkanie w salce katechetycznej. W spotkaniu brało udział: 7 osób.

Podczas spotkania omawialiśmy bieżące sprawy dotyczące działalności i posługi w naszym Ognisku. Poruszaliśmy również trudności dotyczące naszej posługi podczas organizacji wakacji w Orlinkach.