Parafia
lukow-alberta-192 ZAPRASZAMY na spotkania Ogniska Sychar Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Łukowiew 2-gi wtorek miesiąca.
Msza Św. sprawowana jest w intencji małżeństw przeżywających kryzys o godz.18.00, a po niej spotkanie na salce parafialnej w budynku przy plebanii przy parafii pw. Św. Brata Alberta ul. Maryli Wereszczakówny 37. Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Łukasz Kałaska.
Parafia św. Brata Alberta >>>
Diecezja siedlecka >>>

Bez kategorii

W dniu 22 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie łukowskiego Ogniska Sychar, które prowadził po raz pierwszy nowy lider – Jerzy. Rozpoczęliśmy Mszą Świętą, w której posługę liturgiczną pełnili członkowie naszego Ogniska.

Na wstępie odmówiliśmy modlitwę „Wierzę w Boga” i wysłuchaliśmy treści Charyzmatu wspólnoty. W dalszej części spotkania dzieliliśmy się swoimi świadectwami, przeżyciami, siłą i nadzieją. Każdy mógł się wypowiedzieć w wolności i w poczuciu bezpieczeństwa. Tego dnia do naszego Ogniska przyszły dwie nowe osoby, z czego się bardzo cieszymy.

 

W części warsztatowej tematem naszego spotkania było pytanie; CZY KATOLIKOWI WOLNO ZGODZIĆ SIĘ NA ROZWÓD ?

Na to pytanie odpowiedzi udzielał nasz opiekun, ks. Łukasz, opierając się na przepisach Kodeksu Prawa Kanonicznego i Katechizmie Kościoła Katolickiego.

Jedyna prawdziwa  odpowiedź na to pytanie, jaką usłyszeliśmy, to odpowiedź NIE !!! . Katolicy w warunkach prawa polskiego, nie mają usprawiedliwienia do zgody na rozwód, ani też występowania o rozwód, gdyż jest to grzech ciężki i sytuacje, w których małżonkowie nie mogą ze sobą czasowo żyć reguluje instytucja separacji. Rozpatrując słowa przysięgi małżeńskiej, rozwód – jest to akt zerwania wierności małżeńskiej.

 

Spotkanie zakończyliśmy wspólną Modlitwą o Odrodzenie Małżeństwa, a ks. Łukasz udzielił nam kapłańskiego błogosławieństwa.

Przypominamy również o kolejnych spotkaniach, gdzie najbliższe odbędzie się 13-ego grudnia 2016.

Chcesz porozmawiać?

Prowadzimy dyżur telefoniczny w poniedziałki w godz. 18.00 – 20.00 kom: 572 949 462.

Zapraszamy !

 


:-D ZAPRASZAMY!

Spotkanie Ogniska WTM SYCHAR w Łukowie będzie we wtorek 22-11-2016r.

Msza święta w parafii pw. Brata Alberta o godz. 18.00 i potem spotkanie na salce parafialnej około 18.45.

Temat: Czy wolno katolikowi występować o rozwód?


Prowadzącym temat będzie opiekun Ogniska ks. Łukasz Kałaska.

Kalendarz następnych spotkań w tym roku:
13.12.2016r – 27.12.2016r

Chcesz porozmawiać?

Prowadzimy dyżur telefoniczny w poniedziałki w godz. 18.00 – 20.00 kom: 572 949 462.

Zapraszamy! :-D

25.10.2016 odbyło się spotkanie w Ognisku SYCHAR w Łukowie. o godz. 18-ej uczestniczyliśmy w Mszy Świętej, po której spotkaliśmy na salce parafialniej.

Na początku modliliśmy się w Ognisku, po czym liderka odczytała Charyzmat naszej Wspólnoty, który streszcza się w zdaniu:

Każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania.

Potem nastąpiła część, w której każdy z nas mógł się przedstawić i opowiedzieć krótko co przeżywa i czego doświadcza, w atmosferze bezpieczeństwa i zachowania tajemnicy spotkania.

W dalszej części poprosiliśmy ks. opiekuna aby przybliżył nas temat: Przyjęcie Chrystusa za Króla i Pana. 

W skrócie konferencja zawierała następujące treści:

Przyjęcie Chrystusa za Króla i Pana nie jest aktem politycznym tylko znakiem wiary. Jezus „usuwał” się gdy ludzie chcieli obwołać Go królem.

Św. Paweł w listach mówi, że po zmartwychwstaniu Ojciec dał panowanie Chrystusowi nad wszystkim, bo ostatnia została pokonana przez niego śmierć.

W ceremonii koronacyjnej obowiązują dwa elementy: ustanowienie i oddanie się ludu pod panowanie. Ustanowienie nie należy do nas. To Bóg Ojciec nadał tą godność Jezusowi. Dla nas należy natomiast uzmysłowić sobie charakter tego królowania.

Pismo Święte mówi, że jedyną władzą jaka została dana człowiekowi to władza nad sobą: Adamie (adamah) czyń sobie ziemię (adamah) poddaną. Jezus w trakcie ostatniej wieczerzy mówiąc o królach tego świata (rządzą, panują, chcą zaszczytów) stwierdza, że nie tak będzie między Jego uczniami. Uczeń Chrystusa niech stanie się sługą wszystkich. Niech posiądzie swoje życie i naturalnie zapragnie je oddać w służbie. Natura daru nadal powinna pozostać w człowieku. Dar chce być dawany dalej. Ks. Franciszek Blachnicki mówi „Człowiek został w swoim stworzeniu uzdolniony i powołany do istnienia na sposób Boży – to znaczy do posiadania siebie w dawaniu siebie, czyli przez miłość. Wolność zaś warunkuje możliwość czynienia daru z siebie.”

Królestwo to wiara w obietnice Boga, życie w zaufaniu jego Słowu, to mieć w sobie Jezusa Chrystusa  Zmartwychwstałego.

(Mt 6, 31-33).

31  Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy pili? czym będziemy się przyodziewali? 32  Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. 33  Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.

Drugim elementem jest oddanie się pod panowanie. Powinien to być czysty i w pełni świadomy akt wolnej woli człowieka, który zauważa ciągłą swoją przynależność do „jakiegoś” Pana (Boga, lub czegoś poza Nim). To uświadomienie sobie kondycji człowieka, która bez wiary jest chora (Przyszedłem do tych którzy źle się mają). Oddanie się w ręce Boga to zgoda na jego sposób zbawiania nas (to wzięcie kielicha swojego życia) tak by życie miało stokrotny owoc.

Poddanie się Królowi jest dla obrony oraz dla większego owocu.

Na zakończenie wspólnie modliliśmy się Modlitwą o odrodzenie małżeństwa, po zakończeniu której otrzymaliśmy kapłańskie błogosławieństwo udzielone nam przez ręce naszego opiekuna ks Łukasza.

Zapraszamy na kolejne spotkania według kalendarium: 

– 08-11.2016 -22.11.2016r – 13.12.2016r – 27.12.2016r

Chcesz porozmawiać? 

Prowadzimy dyżur telefoniczny w poniedziałki w godz. 18.00 – 20.00 kom: 572 949 462.

Zapraszamy!

Szczęść Boże!

Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkanie w naszym Ognisku, które odbędzie się 08-11-2016. Msza święta o godz. 18-ej, a po niej spotkanie w salce parafialnej przy plebanii parafii pw. Brata Alberta w Łukowie

Temat spotkania będzie związany z przygotowaniami do

Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Zapraszamy na kolejne spotkania według kalendarium: 

– 22.11.2016r – 13.12.2016r – 27.12.2016r

Chcesz porozmawiać? 

Prowadzimy dyżur telefoniczny w poniedziałki w godz. 18.00 – 20.00 kom: 572 949 462.

Zapraszamy!

 

Szczęść Boże!

W dniu 11.10.2016r mieliśmy spotkanie w Ognisku WTM SYCHAR w Łukowie. Gościliśmy na nim kapłana z parafii Matki Kościoła w Łukowie – ks. Tomasza Radczuka, którego poprosiliśmy o prowadzenie tematu pt.:

„Przebaczenie i pojednanie w życiu małżeńskim.”

Wśród zapamiętanych motywów pojawiły się takie:

 • po ludzku nasze problemy małżeńskie i nasze sytuacje wydają się nie do uratowania, w pewnych kwestiach są już zaprzepaszczone, pytanie, co ja mogę z tym zrobić?
 • mogę zapytać męża/żony o to, co mam w sobie zmienić, bo nikt nie jest dobrym sędzią we własnej sprawie
 • mogę się modlić za męża/żonę
 • w przypadku sakramentalnego małżeństwa /gdzie nie ma stwierdzenia nieważności małżeństwa/ nic nie zwalnia nas z dochowania wierności małżonkowi, bo ślubowaliśmy miłość bez warunków, a nie dopóki będziesz dla mnie dobry/dobra
 • nikt z nas nie jest doskonały, każdy popełnia błędy i grzechy
 • z czasem stać nas na refleksję, jaki ja kiedyś byłem głupi/głupia, jak niemądrze, mimo ostrzeżeń się zachowywałem/zachowywałam, nie miałem/miałam takiej życiowej mądrości, wiele razy nie wiedziałem, że takie zło z tego wyjdzie …. potrzeba więc wybaczyć samemu sobie, trzeba prosić Pana Boga aby uzdolnił nas do takiego przebaczenia
 • przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie mogę prosić aby uzdolnił mnie do przebaczenia
 • np. kubek, to nasze serce, jeśli po brzegi jest wypełnione goryczą, żalem, złością, poczuciem krzywdy, zawiścią, to nic w nim więcej zmieścić nie można, mogę natomiast oddać Jezusowi te wszystkie odczucia i prosić Go aby mnie oczyścił i opróżnił z goryczy i żalu
 • dobrze jest wyżalić się przed Jezusem na krzywdzące zachowanie żony/męża. Bóg zna serce każdego człowieka, mogę oddać Jezusowi żal i złość z powodu zachowań współmałżonka
 • aby odzyskać pokój i radość życia, trzeba robić tak wiele razy, cały czas, szczególnie kiedy poczucia krzywdy nam przybywa
 • pierwszym znakiem przebaczenia jest modlitwa, a wynika ona z przysięgi małżeńskiej i jest przejawem miłości wobec współmałżonka, modlitwa o to, żeby był zbawiony
 • czasem po ludzku nie jest możliwe aby być teraz razem, szczególnie kiedy któreś z małżonków zamyka się na miłość Boga, wtedy trzeba zastanowić się jak w tej sytuacji dobrze żyć?
 • mogę pytać Boga, co mogę zrobić dobrego dla kogoś?
 • warto szukać dla siebie aktywności np. przez odwiedziny, dobre słowo ….
 • jeśli miłość małżeńska odeszła, jest chora, to jest to szansa i trzeba otwierać się na miłość Pana Jezusa
 • mogę modlić się za męża/żonę, przyjmować komunię świętą
 • miłość Jezusa odbiera gorycz i rozczarowanie, daje natomiast pokój, bo Jezus posyła do innych aby im wiele dobra uczynić
 • trzeba czasem pogodzić się z tym, że coś nam w życiu nie wyszło, coś się rozsypało, wtedy ważna jest decyzja oddania i rozstania się ze smutkiem, goryczą, bo to jest pokusa złego ducha
 • radość można czerpać z tego, że jestem w porządku
 • żeby była we mnie radość, mogę prosić o nią Pana Boga
 • cierpienie, które przeżywam mogę łączyć z cierpieniem Chrystusa, mogę też pytać Pana Boga, co mam zrobić aby tą relację naprawić?
 • dobrze jest powiedzieć o swoim bólu w związku z krzywdzącym zachowaniem żony/męża w Sakramencie Pokuty
 • warto mówić, o tym, co się przeżywa w swoim sercu, bo to jest dobra zasada komunikacji
 • Pan Bóg daje moc przebaczenia, zanurzajmy w Jego Miłosierdziu trudności, problemy, krzywdy i cierpienie
 • na nasze trudne sytuacje, warto spojrzeć przez pryzmat tego, co dobrego z tego wynikło?
 • grzechem ranimy Chrystusa
 • jeśli zadajemy sobie pytanie: ile razy mam przebaczać? odpowiedzią jest … a ile razy Chrystus mi przebaczył mój grzech?
 • trudne doświadczenia, często stają się szansą na zbliżenie do Pana Boga
 • Bóg chce dobra!!!
 • ostatecznie chodzi o zbawienie każdego małżonka, każdego męża i każdej żony, bez wyjątków
 • dzięki modlitwie możemy uratować siebie i naszych współmałżonków
 • Słowo Boże ma moc uzdrowienia!
 • warto szukać w Słowie Bożym prowadzenia i powstawać, nie pamiętać złego, a cierpienie kiedyś przeminie, ono się skończy
 • w naszym życiu chrześcijańskim jest to najpiękniejsze, że każdego dnia możemy zaczynać od nowa
 • przyszłość należy do Miłosierdzia Bożego
 • do nieba idziemy małymi krokami!!!

Spotkanie zakończyliśmy zwyczajowo naszą sycharową Modlitwą o odrodzenia małżeństwa i otrzymaliśmy kapłańskie błogosławieństwo.

Za poświęcony czas i okazane nam serce, składamy ks. Tomaszowi piękne podziękowania, w tym miejscu!! Podjęliśmy modlitwę w powierzonych intencjach.

Zapraszamy na kolejne spotkania według kalendarium: 

– 25.10.2016r

– 08.11.2016r – 22.11.2016r

– 13.12.2016r – 27.12.2016r

Chcesz porozmawiać? 

Prowadzimy dyżur telefoniczny w poniedziałki w godz. 18.00 – 20.00 kom: 572 949 462.

Zapraszamy!

 

 

 

 

 

W związku z II-gą rocznicą powtania Ogniska WTM SYCHAR w Łukowie w dniu 10.09.2016r mieliśmy jednodniowe skupienie. Temat poprowadził charyzmatyczny, kodeński ojciec Ryszad Sierański OMI. Poniżej zamieszczamy odnośniki do konferencji pt. „…Nie traćcie ducha, Ja zwyciężyłem świat.” J 16,33 wygłoszone przez o. Rysia.

Konferencja – o. Ryszard Sierański

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przybyli tego dnia aby świętować razem z nami, niech Was Bóg błogosławi i strzeże.

ZAPRASZAMY!

Spotkanie Ogniska WTM SYCHAR w Łukowie będzie we wtorek 25-10-2016r.

Msza święta w parafii pw. Brata Alberta o godz. 18.00 i potem spotkanie na salce parafialnej około 18.45.

Temat: Przygotowanie do Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana Narodu Polskiego,

Prowadzącym temat będzie opiekun Ogniska ks. Łukasz Kałaska.

Kalendarz spotkań w tym roku:

– 25.10.2016r

– 08.11.2016r – 22.11.2016r

– 13.12.2016r – 27.12.2016r

Chcesz porozmawiać? 

Prowadzimy dyżur telefoniczny w poniedziałki w godz. 18.00 – 20.00 kom: 572 949 462.

Zapraszamy!

 

 

Witam serdecznie 🙂

Szczęść Boże.

W dniu 22-06-2016 spotkaliśmy się w naszym ognisku na adoracji Najświętszego
Sakramentu, po której mieliśmy spotkanie w małym gronie, była Małgosia,
Jurek, Krzysztof, Wojtek, Emilia i Tadeusz.
Podjęliśmy zaplanowany temat: „Nie ma doskonałego męża ani doskonałej
żony, nie wspominając już o doskonałej teściowej.” Zapoznaliśmy się z
artykułem pt. „Grzechy przeciwko jedności” autorstwa ks. Mirosława Cholewy,
zamieszczonym w kwartalniku Pastores nr 69(4)2015.
Zagrożeniami wobec jedności w naszych małżeństwa, rodzinach, miejscach
pracy, wspólnocie między innymi są:
1. nawracanie … ale innych
2. duch rywalizacji
3. brak szczerości
4. grzechy języka
5. niejasne zasady
6. brak przebaczenia
7. zamykanie się w sobie

Na każdy z tych grzechów, są lekarstwa i tak zacytujemy fragmenty
wspomnianego wcześniej artykułu:

1. nawracanie … ale innych

„….lekarstwem na ten pierwszy „grzech”, jest w pierwszej kolejności, potrzeba
osobistego nawrócenia, aby prowadzić innych tą drogą. Przewodnik na szlaku
turystycznym idzie na czele, podobnie jak pasterz z owcami. gdy sami będziemy
podążali droga nawrócenia, także innych pociągniemy ku Bogu – jest to
duchowa zasada, podobna do wziętej z fizyki zasady naczyń połączonych ….”

2. duch rywalizacji

„….Lekarstwem jest prawdziwa pokora i duch służby. Prawdziwa wielkość
człowieka jest z Boga, z głębokiej komunii z Nim, a nie z porównywania się
z innymi ludźmi i życia kosztem innych. Chodzi o to, by szukać prawdziwego
dobra czy wręcz większego dobra, a nie tego, by „postawić na swoim”. Kierunek
zasadniczy – jak podpowiadają nam święci – polega na szukaniu w życiu
większej chwały Bożej, a osobiste uświęcenie i prawdziwa wielkość
człowieka dokonuje się „przy okazji”….”

3. brak szczerości

„… Prawdziwym lekarstwem okazuje się przejrzystość, podejmowanie i
rozwiązywanie konfliktów.

4. grzechy języka
5. niejasne zasady
6. brak przebaczenia
7. zamykanie się w sobie

ZAPRASZAMY!

Spotkanie Ogniska WTM SYCHAR w Łukowie będzie we wtorek 11-10-2016r.

Msza święta w parafii pw. Brata Alberta o godz. 18.00 i potem spotkanie na salce parafialnej około 18.45.

Temat: „Przebaczenie i pojednanie w życiu małżeńskim” przedstawi nam gościnnie ks. Tomasz Radczuk – wikary parafii pw. Matki Kościoła w Łukowie.

:-D

Zapraszamy do słuchania audycji pt. „Moc tajemnicy krzyża w małżeństwie”, która odbyła się w Radiu Podlasie dzięki przychylności Duszpasterza Rodzin Diecezji Siedleckiej ks. Jacka Seredy z udziałem sycharków z Łukowa oraz naszego opiekuna ks. Łukasza Kałaski :

Audycja „Czarno na Białym” 14.09.2016

Tytuł: Moc tajemnicy krzyża w małżeństwie
Autor:  Ks Jacek Sereda
Nazwa audycji: Czarno na Białym
Rodzaj audycji: Cykliczna / środa , godz 21:40/
Data emisji: 14-09-2016

W dniach 23-25 września br. w Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej w Kodniu miały miejsce X Rekolekcje Ogniskowe Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar, których organizatorem było Ognisko Lubelskie, Puławskie i po raz pierwszy Łukowskie.

To był piękny czas…

Pierwszy dzień był zawiązaniem wspólnoty. Poznaliśmy historię tutejszego Sanktuarium, którą przedstawił nam o. Franciszek Chrószcz ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, a także zjednoczyliśmy się podczas Eucharystii sprawowanej przez Krajowego Opiekuna WTM Sychar ks. Pawła Dubowika, ks. Szymona Czuwarę – opiekuna duchowego Wspólnoty Sychar w Archidiecezji Lubelskiej i ks. Łukasza Kałaskę – opiekuna Ogniska w Łukowie.

Kolejny dzień rozpoczęliśmy odśpiewaniem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP z podziałem na chór żeński i męski (to już na stałe wpisany zwyczaj naszych rekolekcji). Słuchając pięknych, donośnych głosów mężczyzn można było obalić mit o kościele zdominowanym przez kobiety 🙂
Po śniadaniu i kawusi byliśmy gotowi na przyjęcie pierwszej dawki strawy duchowej. Dr Beata Tęcza, psycholog i terapeuta działająca przy lubelskim Ognisku, a także prowadząca warsztaty 12-krokowe, przedstawiła temat „Przyczyny kryzysów małżeńskich i sposoby odnawiania więzi”, który był potem podstawą do pracy w grupach.
Po obiedzie był dalszy ciąg wykładów. Tym razem ks. dr Paweł Brudek, psycholog i wykładowca KUL, wprowadził nas w temat „Drogi i rozdroża w komunikacji międzyludzkiej”. Był też czas na pytania i odpowiedzi. Niestety zarówno ks. Paweł rekolekcjonista, jak i ks. Paweł Dubowik musieli pożegnać się z nami wzywani innymi obowiązkami, ale na szczęście na brak kapłanów do odprawienia Mszy św. nie mogliśmy narzekać. Pozostał z nami ks. Szymon oraz ks. Łukasz, który podczas Eucharystii wygłosił homilię.
Ostatnim punktem dnia była wieczorna Adoracja Najświętszego Sakramentu, dla wielu jeden z ważniejszych punktów programu rekolekcji. Czas ciszy, skupienia, cichej rozmowy z Panem Bogiem i czas działania łaski.

W niedzielę mieliśmy okazję ponownie wysłuchać egzorcysty o. Franciszka, który mówił na temat zagrożeń duchowych i ich wpływu na rodzinę. Podsumowaniem rekolekcji był krąg świadectw i Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej. Homilię wygłosił o. Ryszard Sierański, który tydzień wcześniej brał udział w dniu skupienia w Ognisku Łukowskim.

Kochani, dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację tych rekolekcji. Składamy z serca płynące podziękowania ks. Pawłowi rekolekcjoniście za mocne słowo i zachętę do pracy nad sobą, naszym opiekunom duchowym – ks. Pawłowi, ks. Łukaszowi i ks. Szymonowi – za posługę kapłańską i wygłoszone homilie, a psycholog Beatce Tęczy za interesujący wykład i długie godziny spędzone na rozmowach z potrzebującymi.
Na koniec dziękujemy Wszystkim uczestnikom, bo bez Was kochani te rekolekcje po prostu by się nie odbyły 🙂

Materiały audiowizualne:
Konferencja dr B. Tęcza:
https://archive.org/details/DrBeataTeczaKonferencjaKoden24.09.16.mp3

Konferencja ks. dr P. Brudek:
https://archive.org/details/Ks.DrPaweBrudekKonferencjaCz.2Kodee24.09.16.mp3

Homilia ks. Ł. Kałaska:
https://archive.org/details/Ks.LukaszKalaskaHomiliaKoden24.09.16.mp3

Wykład o. Franciszek:
https://archive.org/details/O.FranciszekChrszczOMIEgzorcystaKodee25.09.16

Homilia o. Ryszard:
https://archive.org/details/O.RyszardSieranskiOMIKodenHomilia25.09.16

Galeria zdjęć>>>

ZAPRASZAMY!

Spotkanie Ogniska WTM SYCHAR w Łukowie będzie we wtorek 27-09-2016r.

Msza święta w parafii pw. Brata Alberta o godz. 18.00 i potem spotkanie na salce parafialnej około 18.45.

Pochylimy się nad tematem:

Potrzeba szacunku, uznania, uwagi, zauważenia i docenienia wysiłków, odczytania dobrych intencji. Jak je odnajduję u siebie i jak staram się wyjść naprzeciw potrzebom współmałżonka?

:-D Temat prowadzą dziś moderatorzy – mężczyźni. :-D

Chwała Panu!!!

Kalendarz spotkań w tym roku:

– 27.09.2016r

– 11.10.2016r – 25.10.2016r

– 08.11.2016r – 22.11.2016r

– 13.12.2016r – 27.12.2016r

 

Szczęść Boże!
Wszystkich zainteresowanych tematyką małżeńską – samotnych małżonków, małżeństwa przechodzące kryzys oraz tych, którym tematyka małżeństwa i rodziny nie jest obojętna zapraszamy na X Rekolekcje Ogniskowe Sychar, których organizatorem jest Lubelskie, Puławskie i Łukowskie Ognisko Wspólnoty Trudnych Małżeństw.
Rekolekcje odbędą się w dniach 23-25 września 2016 r. w Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia – Matki Jedności w Kodniu.
http://www.koden.com.pl/i…dom-pielgrzyma/

Opiekę duszpasterską sprawować będzie opiekun duchowy WTM Sychar w Archidiecezji Lubelskiej ks. lic. Szymon Czuwara, opiekun Ogniska w Łukowie ks. Łukasz Kałaska oraz gościnnie wykładowca KUL, ks. dr Paweł Brudek, psycholog.

Istnieje możliwość dojazdu na jeden dzień, w tym celu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego :

ZAPISY PRZEZ FORMULARZ: http://formularz.sychar.o…_ogniskowe.html

PROGRAM REKOLEKCJI LUBELSKIEGO, PUŁAWSKIEGO I ŁUKOWSKIEGO OGNISKA WTM SYCHAR, KODEŃ 23-25.09.2016 R.
Piątek 23.09.16
18.00 – 18.30 Kolacja
18.30 – 19.00 Przygotowanie do Mszy św.
19.00 – 20.00 Msza Św.
20.15 – 20.45 Prelekcja na temat sanktuarium w Kodniu
21.00 – 22.30 Zawiązanie wspólnoty
Sobota 24.09.16
7.30 – 8.00 Godzinki o NP NMP
8.00 – 8.30 Śniadanie
8.30 – 9.00 Przerwa kawowa
9.00 – 11.30 Blok konferencji (z pracą w grupach) – dr Beata Tęcza – „Przyczyny kryzysów małżeńskich i sposoby odnawiania więzi”
11.30 – 13.00 Czas wolny
13.00 – 13.30 Obiad
13.30 – 14.30 Konferencja cz. I – ks. dr Paweł Brudek „Satysfakcja w małżeństwie”
14.30 – 15.00 Przerwa kawowa
15.00 – 15.30 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.30 – 17.30 Konferencja cz. II – ks. dr Paweł Brudek
17.30 – 18.00 Czas wolny
18.00 – 18.30 Kolacja
18.30 – 19.00 Przygotowanie do Mszy św.
19.00 – 20.00 Msza Św.
20.00 – 22.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
Niedziela 25.09.16
8.00 – 8.30 Śniadanie
8.30 – 9.00 Przerwa kawowa
9.00 -10.00 O. Franciszek Chrószcz OMI „Zagrożenia duchowe i ich wpływ na rodzinę”
10.00 – 11.30 Krąg świadectw
11.30 – 12.00 Przygotowanie do Mszy św.
12.00 – 13.00 Msza św. w Sanktuarium
13.00 – 14.00 Obiad i zakończenie rekolekcji

Do zobaczenia, z Bogiem.

sycharWWW

Plan szczegółowy:
14.00 – zawiązanie wspólnoty
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
– możliwość spowiedzi
15.30 – konferencja prowadzona przez o. Ryszarda Sierańskiego
17.30 – przerwa
18.00 – kolacja
18.45 – przygotowanie do Eucharystii
19.00 – Msza św
– świadectwo uratowanego małżeństwa
– uwielbienie Jezusa
– błogosławieństwo z nałożeniem rąk
(polecamy pozycje SYCHAR „Ile jest warta Twoja obrączka?”; SYCHAR „Jak kochać nieślubne dzieci”; Jacek Pulikowski „Kobieta od A do Z”; Jacek Pulikowski „Mężczyzna od A do Z”, o.Adam Szustak OP „Ewangelia dla nienormalnych”)

Zapraszamy na Rekolekcje Ogniskowe w Kodniu – 23-25 września 2016 r.

Wszystkich zainteresowanych tematyką małżeńską – samotnych małżonków, małżeństwa przechodzące kryzys oraz tych, którym tematyka małżeństwa i rodziny nie jest obojętna zapraszamy na X Rekolekcje Ogniskowe Sychar, których organizatorem jest Lubelskie, Puławskie i Łukowskie Ognisko Wspólnoty Trudnych Małżeństw.
Rekolekcje odbędą się w dniach 23-25 września 2016 r. w Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia – Matki Jedności w Kodniu.
http://www.koden.com.pl/i…dom-pielgrzyma/

Opiekę duszpasterską sprawować będzie opiekun duchowy WTM Sychar w Archidiecezji Lubelskiej ks. lic. Szymon Czuwara, opiekun Ogniska w Łukowie ks. Łukasz Kałaska oraz gościnnie wykładowca KUL, ks. dr Paweł Brudek, psycholog.

KOSZT: 160 zł – opłata za całość rekolekcji
ZALICZKI – w wysokości 70 zł od osoby (małżeństwo 140 zł) – wpłacamy DO 2 WRZEŚNIA na konto, które stopniowo będziemy rozsyłać na maile podane w zgłoszeniach – prosimy CIERPLIWIE czekać ?
W przypadku rezygnacji z udziału w rekolekcjach zaliczki nie będą zwracane.
Jeśli finanse są jedyną przeszkodą w udziale w rekolekcjach, proszę wysłać zgłoszenie i napisać o tym w polu „Informacje dodatkowe” – w miarę możliwości postaramy się pomóc.

UWAGA: jest tylko 50 miejsc, zapisy odbędą się według kolejności zgłoszeń i wpłat zaliczek.

Ponieważ rekolekcje cieszą się dużym zainteresowaniem, a liczba miejsc jest ograniczona chcemy dać szansę na udział w nich przede wszystkim osobom dorosłym, więc nie przyjmujemy zgłoszeń osób z dziećmi (pomimo takiej opcji w formularzu zgłoszeniowym).

Przy zapisach małżeństw proszę w polu „Informacje dodatkowe” podać imię współmałżonka.

ZAPISY PRZEZ FORMULARZ:
http://formularz.sychar.o…_ogniskowe.html

Do zobaczenia w Kodniu

Kochani, w okresie miesięcy wakacyjnych tj. w lipcu i sierpniu, zmianie ulega porządek naszych ogniskowych spotkań.

Będziemy się spotykać w 2-gie i 4-te WTORKI, o godz. 17.30 na salce w parafii pw. Brata Alberta w Łukowie, a potem będziemy uczestniczyć w Mszy Świętej parafialnej o godz. 19-ej.

Spotkania maja wyznaczone terminy:
12.07.2016; 26.07.2016; 09.08.2016; 23.08.2016;

Pozdrawiam wakacyjnie

Przyjedź na REKOLEKCJE NARODOWE!

20 sierpnia 2016

Spotkanie przebiegać będzie pod hasłem: "Chrzest początkiem nowego życia w Chrystusie"

Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu
Zapraszamy na Rekolekcje Narodowe do Lichenia. Spotkajmy się, wspólnie wzrastajmy i uwielbiajmy Jezusa, doświadczajmy mocy i miłości Boga. Rekolekcje prowadzi ks. John Bashobora.
ZAPISY OTWARTE
http://www.narodowe.jezusnastadionie.pl/o-rekolekcjach/witamy-2

Organizujemy wyjazd autokarem z Łukowa, zgłoszenia proszę przesyłać pod adres: rekolekcje-lichen2016@wp.pl albo na nr kom: 508 276 326

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w Ognisku WTM SYCHAR w Łukowie, które odbędzie się 22-06-2016r.

Zaczynamy adoracją Najświętszego Sakramentu od godz. 16.50 w Domu Moria Aleje Kościuszki 21B, po czym zbierzemy się na sali katechetycznej przy parafii pw. Brata Alberta w Łukowie o godz. 18-ej.

Temat: Nie ma doskonałego męża ani doskonałej żony, nie wspominając już o doskonałej teściowej.

Inspiracją jest audycja autorstwa Ks Jacka Seredy, której emisja była 09-03-2016 w cyklu Czarno na białym na antenie Radia Podlasie. http://archiwum.radiopodlasie.pl/?p=32103

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Ogniska WTM SYCHAR w Łukowie, które zaplanowaliśmy na środę 8-ego czerwca 2016r. Eucharystia z modlitwami o ratowanie małżeństw będzie w Domu Moria Al. Kościuszki 21B w Łukowie o godz. 17-ej i jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Po niej zapraszamy na spotkanie w salce katechetycznej przy kościele pw. Brata Alberta – spotkanie jest również otwarte dla zainteresowanych. Na spotkaniu podejmiemy temat: POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA AMORIS LAETITIA, który poprowadzi nasz opiekun ks. Łukasz Kałaska.

Z Panem Bogiem

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie naszego Ogniska w dniu 25.05.2016r. Rozpoczniemy Mszą Świętą w Domu Moria Al.Kościuszki 21B o godz. 17-tej z prośbami o ratowanie naszych małżeństw i rodzin. Następnie w kościele pw. Brata Alberta w Łukowie wysłuchamy koncertu „Requiem” Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Koncert to jedno z działań podejmowanych wspólnie od lat przez I LO im. T. Kościuszki oraz szkołę Hiberniaschule z Herne w Niemczech. Podczas koncertu wystąpią chór i orkiestra symfoniczna Hiberniaschule oraz chór „Lutnia” z łukowskiego liceum. Wystąpią także soliści: Aleksandra Hanus, Marta Stachyra, Łukasz Szprengiel oraz Krzysztof Cygan. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Ksiądz Biskup Kazimierz Gruda oraz starosta Janusz Kozioł. Współorganizatorem uroczystości jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

http://podlasie24.pl/lukow/kultura/miedzynarodowy-koncert-w-lukowie-1c426.html

Po tym wydarzeniu zrobimy krótkie spotkanie we wspólnocie, abyśmy mieli okazję do wymiany naszych doświadczeń i spraw.

Do miłego zobaczenia.

Szczęść Boże.

W dniu 27-04-2016 odbyło się spotkanie w Ognisku WTM SYCHAR w Łukowie. Najpierw uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, którą odprawiał ks. Łukasz w kaplicy Domu Moria, a potem spotkaliśmy się na sali katechetycznej przy parafii pw. Brata Alberta w Łukowie. W spotkaniu brali udział: Rafał, Wojtek, Emilia, Tadeusz, Krzysztof, Jurek, Małgorzata oraz nasz opiekun ks. Łukasz
W pierwszej części spotkania pomodliliśmy się, wysłuchaliśmy Charyzmatu WTM SYCHAR, a potem przedstawialiśmy jaka jest obecnie nasza sytuacja małżeńska, z zachowaniem anonimowości osób, zasłyszanych spraw i zdarzeń.
W drugiej części spotkania jeszcze raz posłuchaliśmy Ewangelii z dnia, korzystając z rozważań „Modlitwa w drodze” na dzień 27-04-2016r ze strony: http://modlitwawdrodze.pl/home/
Podjęliśmy temat do dzielenia: Życiodajne soki w Jezusie Chrystusie.

W dzieleniu postawiliśmy pytania:
1. Jak korzystasz z czerpania życiodajnych soków z Jezusa?
2. Czy Twoja miłość małżeńska przynosi owoc z życiodajnych soków?
3. Jak dzisiaj Jezus zaprasza Cię do bliskości z Sobą?
4. Co stanowi twoje życiodajne soki i czy one dają Ci życie, którego pragniesz?

Prawdziwa miłość polega na umiejętności dawania i umiejętności brania.

„Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę” (J 15, 4).

Spotkanie zakończyliśmy wspólnie odmówioną Modlitwą o odrodzenie małżeństwa.

Serdecznie zapraszamy do Modlitwy o odrodzenie małżeństwa i nasze kolejne spotkania, które się odbędą w terminach: 11.05.2016r; 25.05.2016; 08.06.2016r; 22.06.2016r

Z Panem Bogiem

Szczęść Boże!

W Ognisku SYCHAR w Łukowie w dniu 13.04.2016 mieliśmy Mszę Świętą z modlitwami o ratowanie małżeństw doświadczających kryzysów, a potem spotkanie z tematem: „Walka małżonków o zbawienie”.

ZAPRASZAMY do wysłuchania pruszającego fragmentu konferencji dr Mieczysława
Guzewicza „Walka małżonków o zbawienie” wygłoszonej podczas rekolekcji
Ogniska Sychar w Dąbrowicy pod Lublinem 11-13 marca 2016:

W spotkaniu uczestniczyli: Małgorzata, Renata, Agnieszka, Rafał, Wojtek, Krzysiek, Tadeusz, Emilia, Agnieszka, Małgorzata i opiekun Ogniska ks. Łukasz.

Serdecznie zapraszamy do Modlitwy o odrodzenie małżeństwa i nasze kolejne spotkania, które się odbędą w terminach: 27.04.2016r; 11.05.2016r; 25.05.2016; 08.06.2016r; 22.06.2016r

Z Panem Bogiem

 Szczęść Boże!

30.03.2016 – spotkaliśmy się na Mszy Świętej o godz. 17-ej w Domu Moria, po której mieliśmy spotkanie w salce katechetycznej w parafii pw. Brata Alberta w Łukowie. W spotkaniu brali udział: Małgorzata, Jurek, Rafał, Emilia, Tadeusz, Wojtek, Magda, po raz pierwszy Krzysztof oraz nasz opiekun ks. Łukasz, który na spotkanie przyszedł z życzeniami dla nas i poczęstunkiem.

Spotkanie prowadziliśmy według utartego porządku, tj. najpierw modliliśmy się, odczytaliśmy Charyzmat WTM SYCHAR, przedstawiliśmy się sobie a następnie oglądaliśmy nagranie odc. 8 z rekolekcji Ogniska lubelskiego.

ZAPRASZAMY do obejrzenia i wysłuchania konferencji rekolekcyjnych Mieczysława
Guzewicza „Jedność w małżeństwie.Jak budować? Jak ratować?” oraz homilii
ks. Szymona Czuwary – opiekuna Ogniska Sychar w Lublinie:

Na kolejne spotkanie Ogniska w Łukowie zapraszamy w dniu 13.04.2016r
Msza Św. o godz.17.00 w Domu MORIA Al. Kościuszki 21B z prośbami o ratowanie małżeństw przeżywających kryzys, spotkanie o godz. 18.00 w sali katechetycznej przy parafii pw Św. Brata Alberta ul. Maryli Wereszczakówny 37.

Terminy naszych kolejnych spotkań, na które zapraszamy:
– 13.04.2016r – 27.04.2016r
– 11.05.2016r – 25.05.2016
– 08.06.2016r – 22.06.2016r

W drugą środę miesiąca 10.02.2016r mieliśmy spotkanie naszego Ogniska WTM Sychar.
Rozpoczęliśmy mszą św. o godz. 17-tej odprawioną w parafii pw.  św. Brata Alberta.

Po mszy spotkaliśmy się na salce przy plebani. W spotkaniu uczestniczyło 14 osób.

Temat, który podjęliśmy dotyczył Sakramentu Małżeństwa.  Poruszał on wiele ważnych aspektów dotyczących sakramentu tj: czym jest łaska, czym jest sakrament, jakie są rodzaje sakramentów, kto udziela sakramentu, dlaczego małżeństwo jest nierozerwalne i jak działa łaska Sakramentu Małżeństwa.

Korzystaliśmy z prezentacji, którą można obejrzeć tutaj: SAKRAMENT MALZENSTWA

Później dzieliliśmy się tym jak my podchodzimy do tego szczególnego sakramentu dla nas jako małżonków.

Na następne spotkanie zapraszamy w czwartą środę miesiąca 24.02.16r.

O 17:30 spotkamy się na salce przy plebanii w parafii pw. św. Brata Alberta. Rozpoczniemy nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a następnie o 18-ej będziemy uczestniczyli w spotkaniu naszego Ogniska WTM Sychar.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

 

Pax!

Jak zdobyć Cie na nowo? Pielęgnacja miłości małżeńskiej na co dzień.

Na warsztacie dowiemy się, jak Bóg wymyślił małżeństwo i jak je „ustawił”, aby było dla małżonków środkiem i drogą do świętości. Zrozumiemy dlaczego współmałżonek jest najważniejszą osobą w życiu, ważniejszą nawet od rodziców i własnych dzieci. Nauczymy się, że odpowiednia hierarchia wartości i osób w związku pozwala na nowo nawzajem się zdobyć  Poznamy potrzebę pielęgnowania wzajemnej miłości w związku zwłaszcza przez ofiarowanie własnego czasu.

Zapraszam na te warsztaty w dniach 19 – 21 luty 2016 w Lubartowie, w naszym klasztorze Braci Kapucynów.

Nie zapewniamy opieki nad dziećmi.

Nie zapewniamy noclegów.

Zapewniamy bufet (herbata i kawa ze słodyczami). Nie zapewniamy posiłków. Możliwość zamówienia cateringu.

Koszt od Pary – 150 zł

Zapisy na stronie www.kursnamilosc.pl

Zapraszam serdecznie a Wy zaproście i przekażcie Innym 🙂

Pozdrawiam serdecznie.

br. Piotr

br. Piotr Zajączkowski OFMCap.
Moderator Kursu na Miłość!
Zapisz się:
www.kursnamilosc.pl

ZAPRASZAMY na spotkanie Ogniska WTM SYCHAR w Łukowie w dniu 10.02.2016r.

Msza Św. o godz.17.00 w Domu MORIA Al. Kościuszki 21B z prośbami o ratowanie małżeństw przeżywających kryzys

spotkanie o godz. 18.00 w sali katechetycznej przy parafii pw. św. Brata Alberta

ul. Maryli Wereszczakówny 37

 

Terminy kolejnych spotkań:

– 10.02.2016r – 24.02.2016r

– 09.03.2016r – 23.03.2016r

– 13.04.2016r – 27.04.2016r

– 11.05.2016r – 25.05.2016r

– 08.06.2016r – 22.06.2016r

Serię konferencji nt. “Oblicza samotności w małżeństwie i rodzinie”wygłosił wieloletni duszpasterz akademicki oraz autor wielu audycji Katolickiego Radia Podlasie ks. Robert Steszuk.

Opiekę duszpasterską sprawował opiekun duchowy WTM Sychar w Diecezji Siedleckiej ks. Łukasz Kałaska.

Linki do nagrań audio:

Audio cz. 1
Audio cz. 2
Audio cz. 3
Audio cz. 4
Audio cz. 5
Audio cz. 6

11.11.2015 – spotkaliśmy się o godz. 17-ej w Domu Moria i w związku z prowadzonymi tam pracami remontowymi musieliśmy zmienić nasz pierwotny plan spotkania.

Po krótkim namyśle zamieniliśmy czas na spotkanie z czasem na Mszę Świętą – pytanie tylko czy my sami to zrobiliśmy, czy właśnie tak Pan Bóg dla nas na ten dzień zaplanował?

W związku z tym na początku mieliśmy spotkanie na sali przy parafii Brata Alberta, którego  tematem przewodnim był charyzmat WTM SYCHAR:

Charyzmatem Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR jest dążenie jej członków do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa kryzys. Współpracując z Jezusem Chrystusem – Bogiem, w każdej sytuacji nawet, po ludzku patrząc, beznadziejnej możliwe jest odrodzenie małżeństwa. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. Prawda o mocy sakramentu oznacza, że nawet, jeśli małżonkowie nie potrafią ze sobą być i odchodzą w stan separacji, czyli oddzielnego mieszkania, to ich małżeństwo – Sakramentalne Przymierze małżonków z Bogiem – trwa nadal. Nadal są mężem i żoną, i jako tacy staną przed Bogiem. Sakrament małżeństwa jest darem Boga, który daje małżonkom siłę odtwarzania wspólnoty małżeńskiej właściwie w każdej sytuacji.

Temat poprowadził nasz opiekun ks. Łukasz, po czym pracowaliśmy w czterech małych grupach, by na koniec odczytać, to czym się dzieliliśmy.

Miejsce na Mszę Świętą o godz. 19-ej użyczyły nam Siostry Nazaretanki w swojej kaplicy z tytułem Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Na kolejne spotkanie Ogniska w Łukowie zapraszamy w dniu 25.11.2015r

Msza Św. o godz.17.00 w Domu MORIA Al. Kościuszki 21Bz prośbami o ratowanie małżeństw przeżywających kryzys, spotkanie o godz. 18.00 w sali katechetycznej przy parafii pw Św. Brata Alberta ul. Maryli Wereszczakówny 37.

 

Terminy  spotkań w grudniu: – 09.12.2015r – 23.12.2015r

Szczęść Boże!

Zapraszamy na spotkanie Ogniska WTM Sychar w Łukowie w dniu 11.11.2015r.

Msza Św. o godz.17.00 w Domu MORIA Al. Kościuszki 21B – z prośbami o ratowanie małżeństw przeżywających kryzys, spotkanie o godz. 18.00 w sali katechetycznej przy parafii pw Św. Brata Alberta ul. Maryli Wereszczakówny 37.

Temat spotkania poprowadzi nasz opiekun ks. Łukasz i będzie dotyczył charyzmatu WTM SYCHAR.

Szczęść Boże.

W dniu 14.10.2015 – mieliśmy spotkanie Ogniska WTM SYCHAR w Łukowie według nowego porządku. Na Mszy Świętej spotkaliśmy się w Domu Moria Aleje Kościuszki 21B. Eucharystię sprawował nasz opiekun ks. Łukasz Kałaska. Bardzo nas cieszy ten intymny charakter, którego doświadczyliśmy w kaplicy Domu Moria.

Spotkanie mieliśmy o godz. 18-ej, w stałym miejscu, tj w salce przy parafii pw. Brata Alberta w Łukowie.

Tym razem było nas 15 osób. Temat jaki podjęliśmy na spotkaniu został wzięty z naszej sycharowej Broszury i opierał się o następujące fragmenty:

Konsekwencje przysięgi małżeńskiej

Małżeństwo sakramentalne różni się od wszystkich innych związków kobiety i mężczyzny, gdyż tylko w tym związku narzeczeni przysięgają sobie, że odtąd żadna osoba – ani obecnie, ani w przyszłości – nie stanie się ważniejsza od małżonka.

Nie opuszczę Cię aż do śmierci
Ci, którzy decydują się na sakramentalny związek małżeński, przysięgają sobie miłość, wierność i uczciwość do końca życia, nieodwołalnie i bezwarunkowo. Postanawiają przy świadkach, na piśmiei z powołaniem się na Boga, że nie opuszczą tej drugiej osoby aż do śmierci, w dobrej i złej doli. Sakramentalne małżeństwo to ślubowanie największej miłości, jaka jest możliwa między mężczyzną a kobietą. Tej wyjątkowej miłości małżeńskiej nie wymyślił nikt z ludzi. Jest ona propozycją samego Stwórcy. Nasze ludzkie pomysły na więź mężczyzny i kobiety nie sięgają tak daleko. Ograniczają się do różnych wersji tak zwanych „wolnych” związków. Jest to wyrażenie wewnętrznie sprzeczne,
bo przecież nie istnieją związki, które nie wiążą. Mogą istnieć związki, które wiążą nieodwołalną miłością, albo związki oparte na popędzie i współżyciu seksualnym, na uczuciu i zakochaniu, na lęku przed samotnością, na dominacji czy uległości. W „wolnych” związkach obie strony pozostawiają sobie prawo, by w dowolnym momencie opuścić partnera”.

Gwarancja wierności na zawsze
Boża propozycja wiernej miłości aż do śmierci fascynuje i pociąga ludzi kolejnych pokoleń. Każda kobieta i każdy mężczyzna pragnie mieć pewność, że dla tej drugiej osoby jest kimś wyjątkowym i że w tym względzie nic się nie zmieni aż do śmierci. Tylko wtedy można spokojnie zawierzyć drugiej osobie własny los doczesny i tylko wtedy można z radością oczekiwać przyjścia na świat dzieci. Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo. To znaczy, że jesteśmy godni nieodwołalnej miłości i że jesteśmy w stanie nauczyć się od Boga takiej miłości, jaką wyraża przysięga małżeńska. Tylko miłość nieodwołalna, do śmierci, daje kobiecie i mężczyźnie gwarancję, że ma sens złączyć się z tą drugą osobą, że dla wspólnego dobra ma sens zainwestować całe serce, wszystkie siły i umiejętności, całą czułość, wrażliwość i pracowitość. Tylko taka miłość wyklucza sytuację, w której ta druga osoba nas kiedyś porzuci, wykorzystawszy wcześniej naszą miłość i ofiarność, naszą młodość i pracowitość, naszą czystość i czułość. Małżonkowie z natury pragną być kochani taką miłością, jaką proponuje Kościół katolicki. Tylko wtedy czują się bezpieczni w obliczu przyszłości, której nie da się przewidzieć. Kto ma pewność, że będzie kochał małżonka w każdej sytuacji – gdyż tak postanowił w sposób świadomy i dobrowolny – i że będzie kochany w podobny sposób przez tą drugą osobę, ten wie, że poradzi sobie z każdą próbą i trudnością. Doświadczenie potwierdza, że małżonkowie, którzy kochają siebie wzajemnie w sposób wierny, czuły i nieodwołalny, potrafią pokonać każdą przeszkodę. Pozostają silni i szczęśliwi także w obliczu poważnej choroby, trudności wychowawczych czy bezrobocia i skromnych warunków materialnych.

Radykalne nawrócenie
(…) Ci, którzy opuścili małżonka, powinni uznać, że w którejś fazie życia w bardzo istotnej kwestii nie posłuchali Jezusa i że przyjmują teraz na siebie bolesne konsekwencje. Nie aspirują do przyjmowania komunii świętej i do spokoju sumienia dopóki nie powrócą do małżonka, któremu w obliczu Boga ślubowali miłość aż do śmierci. Tym, którzy przeżywają kryzys małżeński, konkretną pomocą służy Wspólnota Trudnych Małżeństw – Sychar (www.sychar.org ), która ma swoje Ogniska już w wielu diecezjach.

ks. Marek Dziewiecki
Źródło: Ogólnopolski tygodnik dla rodzin „Przewodnik Katolicki” nr 43/2013
http://www.przewodnik-katolicki.pl/nr/wiara_i_kosciol/konsekwencje_przysiegi_malzenskiej.html
Na kolejne spotkanie zapraszamy w dniu 28.10.2015r.
Msza Św. o godz.17.00 w Domu MORIA Al. Kościuszki 21B – z prośbami o ratowanie małżeństw przeżywających kryzys, spotkanie o godz. 18.00 w sali katechetycznej przy parafii pw Św. Brata Alberta ul. Maryli Wereszczakówny 37.

ZAPRASZAMY

na spotkania Ogniska WTM SYCHAR w Łukowie

w 2-gie i 4-te środy miesiąca,

Msza Św. o godz.17.00 w Domu MORIA Al. Kościuszki 21B

z prośbami o ratowanie małżeństw przeżywających kryzys

spotkanie o godz. 18.00 w sali katechetycznej przy parafii

pw Św. Brata Alberta ul. Maryli Wereszczakówny 37

Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Łukasz Kałaska

bieżące informacje umieszczamy na stronie:

www.lukow.sychar.org

Terminy spotkań:
– 14.10.2015r – 28.10.2015r
– 11.11.2015r – 25.11.2015r
– 09.12.2015r – 23.12.2015r

Szczęść Boże!

W drugi wtorek m-ca września tj 08.09.2015r odbyło się spotkanie w Ognisku SYCHAR w Łukowie.

W spotkaniu uczestniczyło 17 osób.

Temat, który podjęliśmy, był oparty o Dzień 11: Miłość pielęgnuje“ z książki „Miej odwagę kochać”.

Podczas spotkania po zapoznaniu się z treścią z dnia 11, dzieliliśmy się w grupach tym, jak traktujemy i troszczymy się o naszych małżonków odpowiadając na pytania:

Zastanów się, jak traktujesz ciało fizyczne współmałżonka?

Czy miłujesz je i pielęgnujesz tak samo jak Twoje?

Czy traktujesz je z szacunkiem, delikatnością i czułością?

Czy znajdujesz przyjemność w Tym, kim jest ta osoba?

Czy też, wprost przeciwnie, dajesz jej odczuć, że jest nierozsądna, bądź wywołujesz w niej poczucie zakłopotania i wstydu?

Oto  fragmenty ze stron 26-27 „Miej odwagę kochać” Alex Kendrick, Stephen Kendrick:

„Mężowie powinni pielęgnować swoje żony, tak jak własne ciało”. (List do Efezjan 5:28) Zastanów się nad tymi dwoma scenariuszami. Wiekowy samochód pewnego mężczyzny zaczyna poważnie szwankować, toteż jego właściciel odprowadza go do warsztatu samochodowego. Po wstępnych oględzinach okazuje się, że samochód będzie potrzebował kompleksowego remontu kapitalnego, który nadweręży ograniczony budżet jego właściciela. Ze względu na wysoki koszt napraw, właściciel postanawia pozbyć się samochodu i przeznaczyć środki sprzedaży na nowy wóz. Takie podejście wydaje się rozsądne prawda? Z kolei innemu mężczyźnie przypadkowo maszyna miażdży dłoń. W szpitalu, po wykonaniu zdjęcia rentgenowskiego, dowiaduje się że kilka kości dłoni jest złamanych. Chociaż wywołuje to w nim frustrację i ból, mężczyzna ów z własnej woli przeznacza swoje oszczędności na leczenie ręki i umieszczenie jej w gipsie, po czym z całą pieczołowitością i troską przez kilka następnych miesięcy pielęgnuje ją i doprowadza do odzyskania zdrowia. Takie podejście, z pewnością, również wydaje Ci się rozsądne. Problem istniejący w naszej kulturze polega na tym, że małżeństwo jest najczęściej traktowane jak w pierwszych z powyższych scenariuszy. Kiedy Twój związek przechodzi przez etap trudności, masz ochotę porzucić współmałżonka i zamienić go na „nowy model”. Jednakże ci, którzy podzielają taki pogląd, nie pojmują więzi o istotnym znaczeniu łączącej męża i żonę. Prawda jest taka, że małżeństwo przypomina raczej drugi z powyższych scenariuszy. Jesteście nawzajem częścią siebie. Nigdy nie odcięlibyście sobie ręki w przypadku jej zranienia i zapłacilibyście najwyższą sumę za możliwie najlepszą z kuracji medycznych. A to dlatego, że dłoń jest dla Was bezcenna. Jest częścią Was. Podobnie ma się sprawa z Waszym partnerem. Małżeństwo jest piękną tajemnicą stworzoną przez Boga, łącząca dwa życia w jedno. Połączenie to odbywa się nie tylko na poziomie fizycznym lecz również duchowym i emocjonalnym.

List do Efezjan 5:28-29 głosi: „Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje”. Powyższy werset jest skierowany do mężów, ale zwróć uwagę na perspektywę, z jakiej jest postrzegany każdy członek rodziny. Mąż i żona są traktowani jako to samo ciało. Twojego współmałżonka należy traktować z taką samą dbałością i troską, z jakimi traktujesz siebie.

Życie każdego z Was od tej chwili splata się z życiem partnera. Niemożliwe jest, by Twój współmałżonek doświadczył radości lub bólu, błogosławieństwa lub przekleństwa, w sposób, który nie wpływałby jednocześnie na Ciebie. Zatem, kiedy atakujesz swojego partnera, atakujesz jednocześnie swoje ciało. Czas najwyższy, by pozwolić miłości przemieniać Twoje myślenie. Czas najwyższy, abyś uświadomiła sobie, że Twój współmałżonek jest w takim samym stopniu częścią Ciebie, jak Twoja dłoń, oko czy serce. On również ma potrzebę bycia kochanym i podziwianym.

Kiedy mąż spogląda w oczy swojej małżonki, powinien pamiętać, że: „ten, co kocha swoją małżonkę, kocha siebie samego”. Z kolei żona powinna pamiętać, że obdarzając swojego męża miłością, siebie również obdarza miłością i sobie samej oddaje cześć. Kiedy spoglądasz na swojego współmałżonka, spoglądasz wtedy na cząstkę siebie. A zatem traktuj go dobrze. Pochwalnie się o nim wyrażaj. Zasilaj i pielęgnuj miłość Twojego życia.

AKT ODWAGI NA DZISIAJ:

Którą z potrzeb Twojej małżonki mógłbyś dziś zaspokoić? Czy mógłbyś załatwić za nią jakąś sprawę? Zrobić jej masaż pleców lub masaż stóp? Czy mógłbyś odciążyć ją w pracach domowych? Wybierz taki gest, który będzie niósł dla niej przekaz: „Miłuję Cię”, i wykonaj go z radością na twarzy.

 

„A Jezus przemówił do niego: „Co chcesz, abym ci uczynił?” (Ewangelia według św. Marka 10:51)

Na kolejne spotkanie naszego Ogniska zapraszamy w czwarty wtorek m-ca tj. 22 września 2015. Msza Św. jest odprawiana w parafii pw. Św. Brata Alberta o godz. 18-ej, a po niej odbywa się nasze spotkanie w salce przy plebanii.

W dniu 06.09.2015r. świętowaliśmy powstanie naszego Ogniska przy parafii św. Brata Alberta w Łukowie.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą, którą odprawił nasz opiekun ks. Łukasz Kałaska. Po skończonej  homili mieliśmy możliwość wysłuchania świadectw sycharowiczów: Grażyny z Warszawy, Alicji – liderki ogniska z Siemiatycz i Marcina ze Starachowic. (Wielkie Bóg zapłać za Waszą obecność kochani.)
Na naszą uroczystość przybyło duże grono osób związanych z naszą wspólnotą oraz nowe osoby, które po raz pierwszy były na takim spotkaniu.

Po  Mszy udaliśmy się do salki przy plebani na dalsze świętowanie dla nas ważnej uroczystości.

Jak przystało na urodziny były życzenia, prezenty i wspólne zdjęcia :).

Na początku uczestniczyliśmy w agapie, a następnie została wygłoszona prelekcja przez  panią psycholog Marię Jakimiuk na temat:  „Miłość małżeńska -co scala, a co różni małżonków ” .

Po zakończeniu wykładu osoby zainteresowane miały możliwość  indywidualnych rozmów z naszym opiekunem Ks. Łukaszem oraz panią psycholog.

Następnie rozpoczęło się spotkanie Ogniska Sychar, na którym oprócz dzielenia się naszymi doświadczeniami mieliśmy możliwość wspominania naszego dnia ślubu.

Na zakończenie była słodka niespodzianka w postaci pysznego tortu.

Dziękujemy za przygotowanie naszej uroczystości, za przybycie, wspólną modlitwę i świętowanie.

Zapraszamy na nasze spotkania oraz prosimy o modlitwę za wszystkich uczestników naszej wspólnoty.

Szczęść Boże!

W czwarty wtorek m-ca sierpnia tj 25.08.2015 – odbyło się spotkanie w Ognisku SYCHAR w Łukowie.

W spotkaniu uczestniczyło 14 osób.

Temat, który podjęliśmy, był oparty o Dzień 10: Miłość jest bezwarunkowa– z książki „Miej odwagę kochać”.

Podajemy fragmenty ze stron 24-25 „Miej odwagę kochać” Alex Kendrick, Stephen Kendrick:

„Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze
grzesznikami”. (List do Rzymian 5:8)……..

…..Pismo Święte głosi że „ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze,
ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas
odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 8:38-39). Na
tym polega miłość pochodząca od Boga. I na szczęście – w skutek Twojego wyboru – może ona stać się
rodzajem miłości przez Ciebie wyznawanym. Najpierw jednak musisz ją przyjąć i podzielić się nią z
innymi.
I nie zdziw się, kiedy, na skutek jej wpływu, zauważysz w podejściu do życia Twojego małżonka
większą pewność siebie, o ile w ogóle nie stanie się on dla Ciebie osobą łatwiejszą do obdarzania
miłością niż kiedykolwiek wcześniej. Nie będziesz już wtedy wypowiadać słów typu: „Kocham cię,
ponieważ…”. Od tej chwili będziesz mówić: „Kocham cię, koniec kropka”.

AKT ODWAGI NA DZISIAJ

Zrób dzisiaj dla swojej małżonki coś niezwykłego, coś co udowodni (Jej i Tobie), że miłość, jaką ją
darzysz, jest oparta na Twoim wyborze i na niczym innym. Umyj jej samochód. Wyczyść kuchnię. Kup
jej ulubiony deser. Poskładaj pranie. Okaż Twoją miłość dla niej płynącą z samej radości bycia jej
partnerem w związku małżeńskim.
„Łaska ogarnia ufających Panu” (Psalm 32:10)

 

Na kolejne spotkanie naszego Ogniska zapraszamy w drugi wtorek m-ca tj. 8 września 2015. Msza Św. jest odprawiana w parafii pw. Św. Brata Alberta o godz. 18-ej, a po niej odbywa się nasze spotkanie    w salce przy plebanii.

Serdecznie zapraszamy w dniu 06.09.2015 na Mszę o godz. 12-ej w intencji ratowania małżeństw oraz na spotkanie, które zaplanowaliśmy po Eucharystii. Chcemy świętować pierwszą rocznicę inauguracji powstania naszego Ogniska.

 

Szczęść Boże!

W drugi wtorek m-ca sierpnia tj 11.08.2015 – odbyło się spotkanie w Ognisku SYCHAR w Łukowie.

W spotkaniu uczestniczyło 12 osób.

Temat, który podjęliśmy, był oparty o Dzień 9: Miłość wywiera dobre wrażenie– z książki „Miej odwagę kochać”.

Cytuję fragment ze stron 23-24 „Miej odwagę kochać” Alex Kendrick, Stephen Kendrick:

„….Pomyśl o możliwościach, jakie pojawiają się przy okazji codziennych powitań z Twoją partnerką. Kiedy
przekraczasz próg domu. Kiedy spotykasz się z nią przy obiedzie. Kiedy mówisz jej dobranoc. Kiedy rozmawiasz z nią przez telefon. Powitanie nie musi być za każdym razem wyraziste, śmiałe bądź dramatyczne. Jednakże wyrażanie przy okazji nieco ciepła i entuzjazmu stwarza Ci szansę na to, by poruszyć serce Twojego partnera w subtelny sposób.
Zastanów się nad swoim powitaniem. Czy dobrze je wykorzystujesz? Czy Twój partner czuje się dzięki niemu dowartościowany i doceniany? Czy czuje się kochany? Nawet wtedy, kiedy nie najlepiej układa
się między Wami, możesz zniwelować napięcie i dowartościować partnera poprzez sposób, w jaki się z nim przywitasz.
Pamiętaj, miłość jest wyborem. A zatem podejmij wybór zmiany swojego przywitania. Podejmij wybór miłości.

AKT ODWAGI NA DZISIAJ

Zastanów się nad konkretnym sposobem, w jaki chciałbyś powitać dzisiaj swojego małżonka. Przywitaj go z uśmiechem i entuzjazmem, a następnie postanów, że zmienisz swój sposób witania się z nim, aby dać wyraz Twojej miłości do niego.
„Doznałem wielkiej radości i pociechy z powodu twojej miłości” (List do Filemona 7)

Na kolejne spotkanie naszego Ogniska zapraszamy w drugi wtorek m-ca tj. 25 sierpnia 2015. Msza Św. jest odprawiana w parafii pw. Św. Brata Alberta o godz. 18-ej, a po niej odbywa się nasze spotkanie    w salce przy plebanii.

 

Szczęść Boże!

W czwarty wtorek m-ca lipca tj 28.07.2015 – odbyło się spotkanie w Ognisku SYCHAR w Łukowie, które rozpoczęliśmy Eucharystią o godz. 19-ej.

W spotkaniu uczestniczyło 12 osób z naszym opiekunem ks. Łukaszem.

Temat, który podjęliśmy, był oparty o Dzień 8: Miłość nie zazdrości– z książki „Miej odwagę kochać”.

Cytuję fragment ze strony 21-22 „Miej odwagę kochać” Alex Kendrick, Stephen Kendrick:

„…. Ponieważ miłość nie jest egoistyczna i innych stawia przed nią samą, nie pozwala na to, by zazdrość
wkradła się do związku. Miłość każe cieszyć się z sukcesów współmałżonka, zamiast mieć mu je za złe.
Kochający mąż nie ma nic przeciwko temu, że jego żona jest w czymś lepsza od niego, lepiej się bawi
lub otrzymuje więcej komplementów. Postrzega swoją małżonkę jako uzupełniającą go istotę, a nie
istotę rywalizującą z nim.

Kiedy on odbiera słowa pochwały, publicznie składa swojej małżonce wyrazy podziękowania za
wsparcie, jakiego udzieliła mu przy osiąganiu tych sukcesów. Kochający mąż nie chwali się w sposób,
który może u jego małżonki powodować żal do niego. Miłująca żona będzie największym kibicem
swojego męża, gdy ten wygrywa. Nie porównuje ona swoich słabych stron do jego mocnych stron.
Organizuje prawdziwe przyjęcie celebrujące jego sukcesy, zamiast użalać się nad sobą.

Czas najwyższy, by miłość, pokora i wdzięczność zneutralizowały jakąkolwiek zazdrość mogącą się
pojawić w Twoim sercu. Czas najwyższy pozwolić na to, by sukcesy Twojego partnera jeszcze bardziej
Was zbliżyły i stworzyły wam więcej możliwości okazania sobie prawdziwej miłości.

AKT ODWAGI NA DZISIAJ
Postanów, że staniesz się największym fanem Twojego współmałżonka oraz że odrzucisz wszelkie myśli
o zazdrości i zawiści. Aby ułatwić Ci wytrwanie w tym postanowieniu i skupienie myśli na jego
osiągnięciach, weź do ręki sporządzoną wczoraj listę negatywnych cech charakteru Twojego małżonka
i ją spal. Następnie, powiedz mu o radości rozpierającej Twoje serce na myśl o sukcesie, który ostatnio
stał się jego udziałem.
„Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą” (List do Rzymian 12:15)

 

Na kolejne spotkanie naszego Ogniska zapraszamy w drugi wtorek m-ca tj. 11 sierpnia 2015.

Uwaga – następuje jednorazowo zmiana godziny – spotkanie o godz. 18-tej do 20-tej a o  godz.20-ej można uczestniczyć w Mszy Świętej dla pielgrzymów duchowych – Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę.

 

Szczęść Boże!

Zapraszamy na spotkanie Ogniska WTM SYCHAR w Łukowie w dniu 28 lipca 2015r.

Spotykamy się na Mszy Świętej odprawianej w parafii pw Św. Brata Alberta w Łukowie o godz. 19-ej, a potem zapraszamy do sali katechetycznej obok plebanii.

Będziemy mówić o kolejnym etapie naszej podróży miłości w oparciu o treść książki „Miej odwagę kochać”.

Z Panem Bogiem.

 

Szczęść Boże!

W czwarty wtorek m-ca czerwca tj 23.06.2015 – mieliśmy spotkanie w Ognisku SYCHAR w Łukowie, które rozpoczęliśmy Eucharystią o godz. 18-ej.

Tym razem na spotkanie przyjechali do nas goście z Siedlec, z Białej Podlaskiej i z Puław. Jak dobrze i miło przyjmować gości!!! Kochani – sprawiliście nam wielką radość. Bóg zapłać.

W spotkaniu uczestniczyli: Małgorzata, Renata, Darek, Tadeusz, Emilia, Andrzej, Wiesia, Rafał, Darek, Paweł, Rafał, Jurek, Kasia, Hubert i nasz opiekun ks. Łukasz.

Temat, który podjęliśmy, był oparty o  dzień 4: Miłość troskliwa – z książki „Miej odwagę kochać”.

Cytuję fragment ze strony 13 książki jak wyżej:

„Kiedy po raz ostatni poświęciłaś kilka minut na zastanowienie się, w jaki sposób mogła byś lepiej zrozumieć swoją drugą połowę i okazać jej miłość? Którą z jej natychmiastowych potrzeb jesteś wstanie zaspokoić? Do jakiej następnej okazji (rocznicy, urodzin, urlopu) mógłbyś się przygotować? Wspaniałe małżeństwa biorą się ze wspaniałomyślności.
AKT ODWAGI NA DZISIAJ
Skontaktuj się ze swoim współmałżonkiem w trakcie dzisiejszego dnia w jednym jedynym celu: Zapytaj, jak sobie radzi oraz czy jest coś, co można by dlań zrobić.
„Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam”. (List do Filipian 1:3)

 

Na kolejne spotkanie naszego Ogniska zapraszamy w drugi wtorek m-ca tj. 14 lipca 2015 – godzina Mszy Świętej ulegnie przesunięciu, o czym poinformujemy wkrótce.

 

 

 

Kochani, podaję miejsce, w którym można posłuchać nagrania z Siedlec. Audycja z udziałem Sycharków z Łukowa z opiekunem ks. Łukaszem.

http://archiwum.radiopodlasie.pl/?p=28590

Tytuł: Wierni aż do śmierci
Autor: Ks Jacek Sereda
Nazwa audycji: Czarno na Białym
Rodzaj audycji: Cykliczna / środa , godz 21:40/
Data emisji: 10-06-2015

Z Panem Bogiem

W dniu 09.06.2015r mieliśmy spotkanie w Ognisku WTM SYCHAR w Łukowie.

Rozpoczęliśmy Mszą Św. o godz. 18-tej, po której spotkaliśmy się na sali katechetycznej przy parafii.

Po odczytaniu Charyzmatu SYCHARU – dzieliliśmy się w gronie kilkunastu osób i w obecności naszego opiekuna duchowego ks. Łukasza, doświadczeniem, siłą i nadzieją.

Kolejnym punktem naszego spotkania było odczytanie listu otwartego do Sycharków, skierowanego przez o. Macieja Konenc SJ – opiekuna Ogniska SYCHAR z Wrocławia. Treść tego listu jest opublikowana na stronie SYCHAR w miejscu: http://sychar.org/2015/06/02/o-maciej-konenc-sj-list-otwarty-do-sycharkow-cz-1-2/

Warto przeczytać, rozważyć i zastosować!!!

W dalszej części spotkania podjęliśmy temat naszej ogniskowej „podróży miłości” opartej na książce „Miej odwagę kochać” i treści filmu „Próba ogniowa”. Nasza podróż ma trwać 40 tygodni. Niektórzy już wyruszyli i są od tygodnia w drodze z zagadnieniem; „Miłość cierpliwa jest”, następnie weszliśmy w drugi tydzień pt. „Miłość łaskawa jest”, a przed nami 3 tydzień „Miłość nie jest egoistyczna”. Ciąg dalszy relacji z naszej „podróży miłości” wkrótce.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie, które będzie miało miejsce 23 czerwca br, według stałego porządku, jak przedstawiono wyżej.

Z Panem Bogiem.

 

 

 

 

 

 

 

Szczęść Boże!

Zapraszamy dzisiaj tj. 10.06.2015 od godz. 21.40 – do słuchania audycji z cyklu „Czarno na białym” w Radiu Podlasie – można dzwonić na antenę, o co gorąco proszę. Będzie to audycja na żywo z udziałem członków i opiekuna Ogniska WTM SYCHAR w Łukowie.

Można słuchać przez internet: http://radiopodlasie.pl/

Szczęść Boże!
W dniu 26 maja 2015 mieliśmy spotkanie Ogniska WTM SYCHAR w Łukowie, w którym uczestniczyło 11 osób. Rozpoczęliśmy Euchrystią o godz. 18-ej, po której spotkaliśmy się w sali katechetycznej.

  Został odczytany Charyzmat naszej wspólnoty, który streszcza się w zdaniu:

„Każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania”.

W gronie małżonków i z naszym opiekunem duchowym ks. Łukaszem dzieliliśmy się doświadczeniem siłą i nadzieją, po czym ks. Łukasz przestawił nam temat: miłość własna a egoizm. Jak się przekonaliśmy zagadnienie budzi w nas wiele wątpliwości i rodzi pytania, na które trzeba szukać odpowiedzi, bo nie są one tak oczywiste jak na pierwszy rzut oka może się wydawać.


Serdecznie zapraszamy na spotkanie Ogniska WTM SYCHAR w Łukowie w dniu 9 czerwca 2015.

Rozpoczynamy Eucharystią o godz. 18-ej, po której odbędzie się spotkanie na sali katechetycznej przy plebanii.

Tematem spotkania będzie: Miłość cierpliwa jest. Miłość łaskawa jest.
Wykorzystamy treści książki „Miej odwagę kochać”. Autorów: Alex Kendrick, Stephen Kendrick.

Do zobaczenia :-)

Szczęść Boże.

Zapraszamy na najbliższe spotkanie Ogniska WTM SYCHAR w Łukowie 26 maja 2015.

Rozpoczynamy Mszą Świętą o godz. 18-ej w parafii pw. Św. Brata Alberta w Łukowie, po której spotkamy się na sali katechetycznej w budynku plebanii.

Temat, który chcemy podjąć na najbliższym spotkaniu brzmi: miłość własna a egoizm i poprowadzi go nasz opiekun ks. Łukasz Kałaska.

Z Panem Bogiem

 

 

 

Dnia 28 kwietnia br mieliśmy kolejne spotkanie naszego Ogniska WTM SYCHAR. Rozpoczęliśmy od Mszy Św. o godz. 18:00, po której przeszliśmy do sali przy plebanii. Było nas 9 osób, w tym nasz opiekun ks. Łukasz i  jedna osób, która była po raz pierwszy – a to zawsze bardzo cieszy.

Na początku spotkania wspólnie modliliśmy się, wysłuchaliśmy Charyzmatu Współnoty SYCHAR, po czym  dzieliliśmy się tym, czego doświadczaliśmy w naszym życiu w ostatnim czasie.

W drugiej części spotkania wysłuchaliśmy fragmentu konferencji  o. Józefa Augystyna nt: Jak kochać i być kochanym? Po wysłuchaniu nagrania była możliwość wypowiedzi. Tym razem nasza wymiana nabrała bardzo żywego rozmiaru, nie brakowało między nami różnic, którymi się dzieliliśmy. Na zakończenie doszliśmy do wniosku, że trudno nam rozumieć i rozróżniać zagadnienia czym jest miłość własna a czym egoizm, gdzie są między tymi postawami zdrowe granice i jak to się ma do wypełniania w życiu drugiego Przykazania Miłości: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”? W jedności przyznaliśmy, że potrzebujemy światła i Bożej mądrości w tym temacie, dlatego podejmiemy go na następnym spotkaniu, na które zapraszamy 12.05.2015r.

Spotkanie zakończyliśmy Modlitwą o odrodzenie małżeństwa.

DIECEZJALNY DZIEŃ RODZINY W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ RODZIN W PARCZEWIE 1O maja 2015 R .

„ŚLUBUJĘ: NIE OPUSZCZĘ CIĘ AŻ DO ŚMIERCI”

Odpowiadając na apel Papieża Franciszka, by rodzina stawała się pierwszym środowiskiem troski duszpasterskiej, jak również wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasterskim naszych Księży Biskupów: Kazimierza i Piotra pragniemy wspierać rodziny naszej diecezji poprzez ich formację chrześcijańską, stworzenie im okazji do wspólnej modlitwy, w budowaniu więzi ze sobą i z Bogiem.

Serdecznie zapraszamy narzeczonych, małżonków wraz z dziećmi, całe rodziny na Diecezjalny Dzień Rodziny do Parczewa 1O maja b. r. W tym roku pragniemy odkrywać moc płynącą z kolejnych słów przysięgi małżeńskiej „Ślubuję: nie opuszczę cię aż do śmierci”.

Program:

Niedziela 10 maja 2015 r.

10. 00 – Zawiązanie wspólnoty, powitanie Pielgrzymów.
Słowo wprowadzające księdza biskupa Kazimierza Gurdy

10.15 –  Konferencja: „Kochać i być kochanym- recepty na trwały związek małżeński” – Maria Jakimiuk (psycholog)

10.45 – Świadectwo: „ Ile warta jest twoja obrączka” – Anna Jedna (Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR)

12.00 – Eucharystia w intencji rodzin pod przewodnictwem J E Ks. Bpa Kazimierza Gurdy z odnowieniem ślubów małżeńskich

Agapa, czas wspólnego świętowania, miasteczko zabaw dla dzieci.

Serdecznie proszę Księży Proboszczów, Dekanalnych Duszpasterzy rodzin o zachęcenie w ramach ogłoszeń duszpasterskich, narzeczonych, małżonków i wysłanie kilku par na to ważne diecezjalne spotkanie. Szczególnie zapraszamy Sołtysów wraz z rodzinami.

Zapraszają:

Ks prałat Tadeusz Lewczuk

Ks dr Jacek Sereda – kierownik działu duszpasterstwa rodzin

          W dniu 14.04.2015r odbyło się spotkanie Ogniska WTM SYCHAR w Łukowie.
Najpierw uczestniczyliśmy we Mszy Świetej  o godz. 18-ej, a następnie  udaliśmy się do sali przy plebanii.
Spotkanie  rozpoczęliśmy modlitwą i odczytaniem Charyzmatu WTM SYCHAR. Później dzieliliśmy się tym, czego doświadczaliśmy w ostatnim okresie w naszym życiu.
      W drugiej części spotkania słuchaliśmy fragmentu z płyty o. Adama Szustaka:

Rozplątani. Jak naprawiać trudne relacje?

Jak rozplątać trudne relacje – z małżonkiem, dzieckiem, rodzicem, szefem, sąsiadem – robiąc to, co Jezus.
Po wysłuchaniu treści nagrania rozmawialiśmy o tym, co najbardziej poruszyło mnie w wysłuchanych treściach i jak odnajduję w swoim życiu sposób na trudne relacje. Próbowaliśmy znaleźć to czego uczy nas  Jezus Chrystus.
Spotkanie zakończyliśmy Modlitwą o odrodzenie małżeństwa.
Już teraz zapraszamy na kolejnie spotkanie Ogniska WTM SYCHAR  w Łukowie w czwarty wtorek kwietnia tj. 28.04.2015.

 

 

 

 

Szczęść Boże!

W czwarty wtorek m-ca marca tj. 24.03.2015 – spotkaliśmy się  w Ognisku Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Łukowie. W spotkaniu brało udział 11 osób.

Temat, który podjęliśmy do refleksji brzmi: „Gniew oddala od miłości” – w oparciu o artykuł ks. Marka Dziewieckiego, a oto jego treść:

Gniew oddala od miłości
Przewodnik Katolicki

Wyjaśnienie istoty szóstego grzechu głównego wymaga najpierw rozróżnienia dwóch odmiennych znaczeń, jakie posiada słowo gniew. Jako emocjonalne przeżycie nie jest on zaprzeczeniem miłości także dlatego, że w swej istocie miłość to nie uczucie, lecz postawa troski o dobro kochanej osoby.

Gniew wygrywa wtedy, kiedy przegrywa miłość.

Gniew: uczucie czy postawa?

Otóż w języku polskim słowo to odnosi się najpierw do przeżyć emocjonalnych, a te ze swej natury nie podlegają ocenie moralnej. „Uczucia same w sobie nie są dobre ani złe. Nabierają one wartości moralnej w takiej mierze, w jakiej faktycznie zależą od rozumu i od woli” (KKK, 1767).

Gniew może zatem oznaczać spontaniczną, a przez to niezależną od świadomości i wolności, emocjonalną reakcję człowieka na błędne postępowanie innych ludzi albo na zło popełniane przez samego siebie. Słowo „gniew” może jednak oznaczać nie tylko spontanicznie pojawiający się stan emocjonalny, ale też świadomą postawę, czyli zależny od rozumu i woli sposób odnoszenia się człowieka do innych ludzi lub do samego siebie. Jedynie gniew rozumiany w tym drugim znaczeniu – a zatem jako świadoma i dobrowolna postawa – podlega negatywnej ocenie moralnej i jest zaliczany do grzechów głównych.

Emocjonalny ból a miłość

Gniewna reakcja emocjonalna człowieka w obliczu zła nie jest winą moralną. Przeciwnie, gniew w tym znaczeniu jest emocjonalną formą protestu wobec zła, połączoną ze smutkiem, bólem i rozczarowaniem. Jest zatem potwierdzeniem wrażliwości moralnej danej osoby oraz przejawem jej cierpienia w obliczu krzywdy i grzechu.

Gniew jako emocjonalne przeżycie nie jest zaprzeczeniem miłości także dlatego, że w swej istocie miłość to nie uczucie, lecz postawa troski o dobro kochanej osoby. Gdyby miłość była uczuciem, to byłaby podobnie zmienna i nieobliczalna jak uczucia i nie wolno byłoby jej ślubować. Nie możemy bowiem nikomu gwarantować tego, że będziemy w przyszłości przeżywać określone stany emocjonalne. Człowiek, który kocha, zawsze przeżywa silne uczucia, ale są to bardzo różne uczucia: od wielkiej radości do dramatycznego cierpienia, w zależności od tego, co się dzieje z osobami, które kocha. Właśnie dlatego Jezus przeżywał nie tylko radość i wzruszenie, ale także zagniewanie, smutek i lęk, mimo że był wolny od grzechu.

Wyrażanie emocjonalnego gniewu może być czasem wręcz potrzebne, zwłaszcza wobec tych, którzy poważnie krzywdzą innych ludzi czy samych siebie i którzy nie reagują na słuszne upomnienia ani na żadne rzeczowe argumenty. W odniesieniu do takich ludzi – na przykład dzieci czy osób zdemoralizowanych – gniewna reakcja emocjonalna bywa często jedyną formą motywowania ich do zmiany zachowania. Wiedzą o tym dobrze niektórzy rodzice czy nauczyciele.

Miłość i prawda czy tolerancja i akceptacja?

Przeżywanie gniewu jako emocjonalnego bólu w obliczu zła nie koliduje zatem z miłością. Przeciwnie, może być potwierdzeniem miłości. W tym właśnie znaczeniu Pismo Święte mówi o gniewie Boga (por. Wj 15, 7). Z gniewnym bólem reagował Jezus na przykład wtedy, gdy stanowczo upominał bankierów handlujących w świątyni i gdy wywracał im stoły (por. Mt 21, 12).

Zaprzeczeniem miłości nie jest emocjonalny ból, lecz emocjonalna obojętność. Sprzeczna z miłością jest także tolerancja rozumiana na zasadzie: „rób, co chcesz!”. Tego typu postawa oznacza w praktyce, że „tolerancyjny” człowiek jest pobłażliwy w obliczu zła, a w konsekwencji okazuje się obojętny na los człowieka, który błądzi. Tolerancja jako podstawa relacji międzyludzkich byłaby rozsądna jedynie wtedy, gdyby swoim zachowaniem człowiek nigdy nie krzywdził innych ludzi ani samego siebie. Tymczasem po grzechu pierworodnym każdy człowiek potrzebuje prawdy, która wyzwala go z iluzji, że każdy sposób postępowania jest równie dobry. Potrzebuje też miłości, która daje siłę, by się nawracać i żyć w świętości dzieci Bożych. Właśnie dlatego w Biblii nie znajdziemy ani razu słowa „tolerancja” czy „akceptacja”.

Gniew i słuszna kara

Postawy gniewu nie da się usprawiedliwić tym, że błądzący człowiek zasługuje na słuszną karę. Postawa gniewu nie jest też tym samym, co troska o korygowanie błędów drugiej osoby. Rodzic, nauczyciel czy sędzia nakładający na kogoś zasłużoną karę za wyrządzone zło powinien odnosić się z życzliwością i szacunkiem wobec karanej osoby. Błądzącego człowieka przemieniać może jedynie nasza miłość, a nie strach przed naszym gniewem.

Adam, który w swych błędnych wyobrażeniach sądził, że Bóg szuka go po to, by się na nim zemścić, ukrył się przed Stwórcą, zamiast uznać swój grzech i zmienić swoje postępowanie. Zupełnie inaczej zachował się syn marnotrawny z przypowieści Jezusa. On uwierzył w to, że ojciec, który wychodzi na drogę, nie szuka zemsty, lecz że współcierpi z błądzącym i że liczy na jego powrót. Właśnie dlatego syn marnotrawny miał odwagę nie tylko zastanowić się nad swoimi błędami, ale też powrócić do ojca.

Kto kocha, ten nie gniewa się na człowieka, który błądzi, lecz cierpi z powodu jego błędów oraz upomina go z miłością i pomaga mu uwolnić się od zła.

Zabójczy gniew

Czymś zupełnie innym niż bolesne odczucie zagniewania w obliczu dostrzeżonego zła jest świadoma i dobrowolna postawa gniewu wobec błądzącego człowieka. Taka postawa jest grzechem nawet wtedy, gdy ten drugi człowiek czyni coś bardzo złego. Pismo Święte nie zostawia nam w tym względzie żadnych wątpliwości. Jezus stanowczo wyjaśnia swoim uczniom, że każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi (Mt 5, 22).

Gniew jako sposób odnoszenia się do bliźniego nie jest wyrazem miłości, czyli troski o tę drugą osobę, lecz przeciwnie, jest przejawem agresywnego odrzucenia i wrogości wobec niej. Zwykle postawa gniewu wiąże się z pogardą, z zatwardziałością serca i zawiścią, a często też z szukaniem odwetu, z pragnieniem zemsty i życzeniem komuś zła. Gniew w tym znaczeniu w sposób drastyczny narusza piąte przykazanie i w żaden sposób nie da się pogodzić z przykazaniem miłości bliźniego.

„Jeśli gniew posuwa się do dobrowolnego pragnienia zabójstwa lub ciężkiego zranienia bliźniego, wtedy stanowi poważne wykroczenie przeciw miłości” (KKK 23,02). Postawa gniewu w skrajnej postaci oznacza zatem to, że pragniemy nieszczęścia i krzywdy drugiej osoby. Najbardziej przewrotną formą gniewu jest odnoszenie się z wrogością do kogoś, kto postępuje w sposób zdecydowanie bardziej szlachetny niż my. W takiej sytuacji gniew jest połączony z zazdrością i zawiścią. Jest wyrazem cynizmu i prowadzi do okrucieństwa. To właśnie taka postawa zawistnego gniewu doprowadziła do pierwszego morderstwa, jakie opisuje Biblia (por. Rdz 4, 2-8).

Przed gniewem chroni modlitwa i miłość

Nawet wobec grzesznika i nieprzyjaciela uczeń Chrystusa nie zajmuje postawy gniewu czy wrogości, lecz potrafi roztropnie kochać. Jezus wyjawia nam swoje pragnienie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują (Mt 5, 44). Modlitwa za błądzącego człowieka to najpewniejsze potwierdzenie tego, że się o niego naprawdę troszczymy i że nie ulegamy postawie gniewu, która jest odwołaniem miłości, prowadzi do nienawiści, uniemożliwia proces przebaczenia i pojednania. Gdy zdajemy sobie sprawę z emocjonalnego gniewu, wtedy możemy nad nim zapanować i nie pozwolić, by chwilowe, spontaniczne przeżycie emocjonalne zamieniło się w trwałą, grzeszną postawę.

Najlepszym dla nas wzorem dojrzałej postawy wobec grzeszników jest Bóg wierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy (por. Wj 34, 6). Kto dojrzale kocha, ten nie skupia się na swoich przeżyciach i reakcjach emocjonalnych, lecz mobilizuje błądzących do zmiany postępowania. Gdy błądzący nie korzysta z jego interwencji, wtedy dojrzały człowiek nie popada w zagniewanie czy zniechęcenie, ale czyni to, co w danej sytuacji jest możliwe, a mianowicie chroni przed krzywdzicielem siebie i innych ludzi. Zasada ta odnosi się zwłaszcza do nauczycieli i innych wychowawców, którzy nie powinni ulegać ideologicznemu mitowi o wychowaniu bez stresów, które w praktyce oznacza, że nauczyciele nie upominają uczniów, którzy swoim niewłaściwym zachowaniem stresują innych uczniów.

Człowiek dojrzały potrafi ustrzec się postaw skrajnych wobec ludzi błądzących. Pierwsza skrajność to agresywny gniew, połączony z postawą nienawiści i z pragnieniem zemsty. Skrajność druga – bardzo obecnie promowana w laickich mediach, gdyż „poprawna” politycznie! – to dobrotliwa naiwność wobec ludzi błądzących, aż do akceptowania zła i grzechu. Ta druga skrajność to forma wyrafinowanego szantażu ze strony tych wszystkich, którzy mają jakieś poważne zło na sumieniu i którzy chcą zamknąć usta tym, którzy to zło dostrzegają i nazywają po imieniu.

Najlepszym lekarstwem na powyższe skrajności jest dojrzała miłość, jakiej uczy nas Chrystus. Jest to miłość mądra, czyli wyrażana w sposób dostosowany do zachowania drugiej osoby. Jezus wspierał ludzi szlachetnych, stanowczo upominał błądzących oraz odważnie demaskował cyników i krzywdzicieli. Naśladowanie Chrystusa w tym względzie to najlepszy sposób, by w kontakcie z błądzącymi ludźmi ustrzec się zarówno grzesznego gniewu, jak i niebezpiecznej naiwności.

ks. Marek Dziewiecki

      Na kolejne spotkanie Ogniska SYCHAR w Łukowie zapraszamy w drugi wtorek mc-a kwietnia tj. 14.04.2015r. Rozpoczniemy Mszą Święta o godz. 18-ej, po której spotkamy się na sali katechetycznej w budynku plebanii przy kościele pw. Św. Brata Alberta w Łukowie.
Serdecznie zapraszamy!