Ognisko Sycharowskie w Łukowie – ul. Maryli Wereszczakówny 37

Parafia
lukow-alberta-192 ZAPRASZAMY na spotkania Ogniska Sychar Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Łukowiew pierwszą niedzielę miesiąca.
Msza Św. sprawowana jest w intencji małżeństw przeżywających kryzys o godz.18.00, a po niej spotkanie w salce parafialnej w budynku przy plebanii przy parafii pw. Św. Brata Alberta ul. Maryli Wereszczakówny 37. Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Kamil Frączek.
Parafia św. Brata Alberta >>>
Diecezja siedlecka >>>

hubcia576

Kochani, dawno się nie widzieliśmy na żywo, może odczuwamy brak?

Tymczasem przesyłam informacje:

1. W pierwszą niedzielę grudnia tj. 5.12 będzie Msza św. z modlitwą o uzdrowienie o godz. 18.00 Zaprasza ks. Kamil😇

 

2. Spotkanie ogniska będzie w drugą niedzielę tj. 12.12 na żywo, po mszy wieczorowej, która jest o godz. 18.00.

Będziemy kontynuować temat: Zaufanie czym jest i skąd je brać?
Tym razem z naszym opiekunem ks. Kamilem

Pozdrawiam ciepło
Małgosia

 

Szczęść Boże.

Zapraszamy na najbliższe spotkanie w ognisku Sychar w Łukowie.

Msza Św. o godz. 18 w kościele pw. Św. Brata Alberta w Łukowie a po niej spotkanie na salce przy plebanii. 

Z Panem Bogiem

 

Szczęść Boże!

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

Zapraszamy 5-ego września na spotkanie ogniska WTM SYCHAR w Łukowie.

Rozpoczniemy udziałem we Mszy Św. w kościele Brata Alberta o godz. 18-ej, po której spotkamy się na salce przy-parafialnej.

Planowany temat spotkania: Dialog w małżeństwie i rodzinie jako czynnik więzi i trwałości wspólnotowej.

Do miłego zobaczenia!

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

19 lipca 2021r

I CZYTANIE (Wj 14, 5-9a. 10-18)

Bóg obiecuje ocalić Izraelitów

Czytanie z Księgi Wyjścia

Gdy doniesiono królowi egipskiemu o ucieczce ludu, zmieniło się usposobienie faraona i jego sług względem niego i rzekli: «Cóż uczyniliśmy, pozwalając Izraelowi porzucić u nas służbę?» Rozkazał wówczas faraon zaprzęgać swoje rydwany i zabrał ludzi swoich z sobą. Wziął sześćset rydwanów wyborowych oraz wszystkie inne rydwany egipskie, a na każdym z nich byli dzielni wojownicy.
Pan uczynił upartym serce faraona, króla egipskiego, który urządził pościg za Izraelitami. Ci jednak wyszli swobodnie. Egipcjanie więc ścigali ich i dopędzili obozujących nad morzem.
A gdy się przybliżył faraon, Izraelici podnieśli oczy i ujrzawszy, że Egipcjanie ciągną za nimi, ogromnie się przerazili. Izraelici podnieśli głośne wołanie do Pana. Rzekli do Mojżesza: «Czyż brakowało grobów w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś, abyśmy pomarli na pustyni? Cóż uczyniłeś nam przez to, że wyprowadziłeś nas z Egiptu? Czyż nie mówiliśmy ci wyraźnie w Egipcie: Zostaw nas w spokoju, chcemy służyć Egipcjanom? Lepiej bowiem nam było służyć im, niż umierać na tej pustyni».
Mojżesz odpowiedział ludowi: «Nie bójcie się! Pozostańcie na swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie od Pana, jakie zgotuje nam dzisiaj. Egipcjan bowiem, których widzicie teraz, nie będziecie już nigdy oglądać. Pan będzie walczył za was, a wy pozostaniecie spokojni».
Pan rzekł do Mojżesza: «Czemu głośno wołasz do Mnie? Powiedz Izraelitom, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze, i rozdziel je na dwoje, a wejdą Izraelici w środek morza na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serca Egipcjan, tak że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okażę moją potęgę wobec faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że Ja jestem Pan».

EWANGELIA (Mt 12, 38-42)

Znak Jonasza

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: «Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie». Lecz On im odpowiedział:
«Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi.
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili; a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.
Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon».

Oto słowo Pańskie.

Nagranie.

 

20 lipca 2021r

EWANGELIA (Mt 12, 46-50)

Prawdziwa rodzina Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego: «Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą».
Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?»
I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».

Oto słowo Pańskie.

Nagranie

 

21 lipca 2021r

I CZYTANIE (Wj 16, 1-5. 9-15)
Bóg zsyła mannę

Czytanie z Księgi Wyjścia

Synowie Izraela wyruszyli z Elim. Przybyło zaś całe zgromadzenie Izraelitów na pustynię Sin, położoną między Elim a Synajem, piętnastego dnia drugiego miesiąca od ich wyjścia z ziemi egipskiej.
I zaczęło szemrać na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici mówili im: «Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzie zasiadaliśmy przed garnkami mięsa i jadaliśmy chleb do syta! Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem zamorzyć całą tę rzeszę».
Pan powiedział wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, jak deszcz. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie. Lecz szóstego dnia zrobią zapas tego, co przyniosą, a będzie to podwójna ilość tego, co będą zbierać codziennie».
Mojżesz rzekł do Aarona: «Powiedz całemu zgromadzeniu Izraelitów: Przybliżcie się do Pana, gdyż słyszał wasze szemrania». Gdy Aaron przemawiał do całego zgromadzenia Izraelitów, spojrzeli ku pustyni i ukazała się im w obłoku chwała Pana.
I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowami: «Słyszałem szemranie Izraelitów. Powiedz im tak: O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem».
Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dokoła obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi.
Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Co to jest?» – gdyż nie wiedzieli, co to było.
Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm».

EWANGELIA (Mt 13, 1-9)

Przypowieść o siewcy

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami:
«Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.
Kto ma uszy, niechaj słucha!»

Oto słowo Pańskie.

Nagranie

22 lipca 2021r

EWANGELIA (J 20, 1. 11-18)

Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.
Stała ona przed grobem, płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg.
I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?».Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono».
Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus.
Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?».
Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go zabiorę».
Jezus rzekł do niej: «Mario!». A ona, obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: Mój Nauczycielu!
Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”».
Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: «Widziałam Pana» i co jej powiedział.

Oto słowo Pańskie.

Nagranie

Plakat Wakacje 2021

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj: https://forms.gle/7DPY4cCeHM4taeqy8

Szczegółowe informacje znajdziemy tutaj: https://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=73&t=4259

Naszym opiekunem duchowym będzie ks. dr Matusz Czubak

Temat rekolekcji: Żyć mocą sakramentu małżeństwa.

Będziemy mieli codziennie Eucharystię i konferencje tematyczne. Ks. Mateusz zaplanował dla nas pracę ze Słowem Bożym, dlatego też zabieramy ze sobą Pismo Święte.

Prosimy przed wysłaniem zgłoszenia zapoznać się z instrukcjami organizacyjnymi🥰😇

Będziemy gościć w Domu Pielgrzyma w Pratulinie im. Jana i Dory Fedoruk.

Adres: Pratulin 20, 21-504 Rokitno

http://dompratulin.pl/

Atutem Domu Pielgrzyma obok jego nowoczesności jest bliskość Sankturium Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie oraz położenie w malowniczym zakątku naszej Ojczyzny – nad samym Bugiem – gdzie przyroda jest jeszcze nietknięta współczesnością.

Planujemy odbywać fakultatywnie wycieczki, podróże i ognisko, tak abyśmy mogli skorzystać z atutów miejsca.

Pokoje są 2-wu lub 3-y osobowe, ale są też czwórki dla rodzin.

Będziemy mieli trzy posiłki: śniadania, obiady i kolacje.


Koszt pobytu (trzy noclegi z wyżywieniem) wyniesie:

dzieci do lat 3-ech 0,00 zł
dzieci 4-12 lat 170,00 zł

dzieci od 13 lat i dorośli 300,00 zł

Będziemy prosić o wpłatę zaliczki.

Wpłaty będziemy dokonywać na konto Fundacji Małymi Krokami. Numer konta prześlemy w indywidualnym e-mailu po otrzymaniu zgłoszenia.

Istnieje możliwość zapłaty bonem turystycznym. Jeśli ktoś zechce korzystać z takiej formy, to należy o tym poinformować w formularzu zgłoszeniowym. Płatność bonem turystycznym nie dotyczy zaliczki!

Nasze wczaso-rekolekcje zaczynamy w poniedziałek 19 lipca a kończymy w czwartek 22 lipca.

W poniedziałek zakwaterowanie od godz. 15.00 – 15.30.

Natomiast wykwaterowanie w czwartek do godz. 12.00.

Turnus kończymy wspólnym obiadem.

Szczegółowy program wczaso-rekolekcji podamy w dalszym terminie.


Pamiętajmy, iż:

NA NASZE WAKACJE ZAPRASZAMY SYCHAROWICZÓW oraz PRAGNĄCYCH KORZYSTAĆ Z POMOCY WSPÓLNOTY SYCHAR, WYŁĄCZNIE SAKRAMENTALNYCH MAŁŻONKÓW Z RODZINAMI, KTÓRZY ZDECYDOWANI SĄ ŻYĆ ZGODNIE Z CHARYZMATEM NASZEJ WSPÓLNOTY.

i pamiętajmy, że są to wyjazdy w pełni bezalkoholowe – w ośrodkach i na wycieczkach.

Z Panem Bogiem.

W razie pytań proszę o kontakt poprzez pocztę e-mail:
malgorzatagolebiowska@malymikrokami.org

Z Panem Bogiem,
Zespół Rekolekcyjny WTM SYCHAR
oraz Fundacja Małymi Krokami

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Szczęść Boże!

Z okazji 6-ej rocznicy święceń kapłańskich oraz zbliżających się imienin naszego opiekuna ks. Kamila, w kościele Brata Alberta w dn. 15.06.2021r została odprawiona Msza św. w Jego intencji.

Mieliśmy możliwość z wdzięcznością za towarzyszenie nam, w modlitwie i komunii św. powierzyć ks Kamila Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej. Niech Duch Święty go umacnia.

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

 

 

Zapraszamy na turnus wczaso-rekolekcji do miejscowości Pratulin w terminie od 19 do 22 lipca 2021r.

Naszym opiekunem duchowym będzie ks. dr Matusz Czubak

Temat rekolekcji: Żyć mocą sakramentu małżeństwa.

Będziemy mieli codziennie Eucharystię i konferencje tematyczne. Ks. Mateusz zaplanował dla nas pracę ze Słowem Bożym, dlatego też zabieramy ze sobą Pismo Święte.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj: https://forms.gle/7DPY4cCeHM4taeqy8

Szczegółowe informacje znajdziemy tutaj: https://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=73&t=4259

Prosimy przed wysłaniem zgłoszenia zapoznać się z instrukcjami organizacyjnymi🥰😇


Będziemy gościć w Domu Pielgrzyma w Pratulinie im. Jana i Dory Fedoruk.

Adres: Pratulin 20, 21-504 Rokitno

http://dompratulin.pl/

Atutem Domu Pielgrzyma obok jego nowoczesności jest bliskość Sankturium Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie oraz położenie w malowniczym zakątku naszej Ojczyzny – nad samym Bugiem – gdzie przyroda jest jeszcze nietknięta współczesnością.

Planujemy odbywać fakultatywnie wycieczki, podróże i ognisko, tak abyśmy mogli skorzystać z atutów miejsca.

Pokoje są 2-wu lub 3-y osobowe, ale są też czwórki dla rodzin.

Będziemy mieli trzy posiłki: śniadania, obiady i kolacje.


Koszt pobytu (trzy noclegi z wyżywieniem) wyniesie:

dzieci do lat 3-ech 0,00 zł
dzieci 4-12 lat 170,00 zł

dzieci od 13 lat i dorośli 300,00 zł

Będziemy prosić o wpłatę zaliczki.

Wpłaty będziemy dokonywać na konto Fundacji Małymi Krokami. Numer konta prześlemy w indywidualnym e-mailu po otrzymaniu zgłoszenia.

Istnieje możliwość zapłaty bonem turystycznym. Jeśli ktoś zechce korzystać z takiej formy, to należy o tym poinformować w formularzu zgłoszeniowym. Płatność bonem turystycznym nie dotyczy zaliczki!

Nasze wczaso-rekolekcje zaczynamy w poniedziałek 19 lipca a kończymy w czwartek 22 lipca.

W poniedziałek zakwaterowanie od godz. 15.00 – 15.30.

Natomiast wykwaterowanie w czwartek do godz. 12.00.

Turnus kończymy wspólnym obiadem.

Szczegółowy program wczaso-rekolekcji podamy w dalszym terminie.


Pamiętajmy, iż:

NA NASZE WAKACJE ZAPRASZAMY SYCHAROWICZÓW oraz PRAGNĄCYCH KORZYSTAĆ Z POMOCY WSPÓLNOTY SYCHAR, WYŁĄCZNIE SAKRAMENTALNYCH MAŁŻONKÓW Z RODZINAMI, KTÓRZY ZDECYDOWANI SĄ ŻYĆ ZGODNIE Z CHARYZMATEM NASZEJ WSPÓLNOTY.

i pamiętajmy, że są to wyjazdy w pełni bezalkoholowe – w ośrodkach i na wycieczkach.

Z Panem Bogiem.

W razie pytań proszę o kontakt poprzez pocztę e-mail:
malgorzatagolebiowska@malymikrokami.org

Z Panem Bogiem,
Zespół Rekolekcyjny WTM SYCHAR
oraz Fundacja Małymi Krokami

Kochani mamy w ognisku dwie zapowiedzi.

1. W dniu Zesłania Ducha Świętego 23.05.21 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu do kościoła Brata Alberta w Łukowie. Msza św. o godz. 18-ej a po niej adoracja w intencji rodzin i małżeństw.

2. Zapraszamy na spotkanie ogniska w pierwszą niedzielę czerwca tj. 06.06.21, Msza św. o godz. 18-ej a potem spotkanie na salce z gościem specjalnym ks. dr Jackiem Seredą- diecezjalnym duszpasterzem rodzin.

Z Panem Bogiem

WTM Sychar

Zapraszamy na najbliższe spotkanie ogniska w niedzielę 2.05 , spotykamy się na mszy św. o godz. 18-ej a po niej na salce.

 

Temat spotkania poprowadzi ks Kamil: „Niebezpieczeństwa we wspólnocie. Posłuszeństwo w Kościele”.

 

Chętnych zapraszam do posługi liturgicznej na mszy św., chodzi o czytanie, psalm lub modlitwę wiernych.

 

Tymczasem dobrego dnia.😇

 

Małgorzata

Szczęść Boże.

Zapraszamy na spotkanie ogniska w trzecią niedzielę kwietnia tj. 18.04.2021r. Rozpoczniemy uczestnictwem we Mszy św. wieczorowej, która jest o godz. 18.00 w kościele Brata Alberta.

Z Panem Bogiem

 

W dniu 07.03.2021 odbyło się spotkanie naszego ogniska, w którym brali udział Emilia, Małgosia, Monika,  Małgosia, Jurek, Krzysztof i nasz opiekun ks. Kamil.

Podjęliśmy temat:

„Spotkać siebie we wspólnocie, czyli o sztuce wychodzenia z siebie.”

wg  nagrań konferencji o. Tadeusza Kotlewskiego SJ rozdział 5  „Akceptacja siebie, od lęku do miłości.” Płyta ma okładkę jak zamieszczona powyżej.

Z zapamiętanych treści, wynika:

Miłości uczymy się w domu.

Miłość jest po to, aby ją dzielić a nie zachowywać dla siebie.

Akceptować siebie, to pozwolić miłości przekroczyć mury własnego domu i własnych ograniczeń.

Jak dzieci nie wyjdą z domu gdy są gotowe, trzeba im pomóc.

Rolą matki jest gromadzić w domu, rolą ojca jest wyrzucać z domu, gdy jest gotowe.

Człowiek głęboko zraniony może ulegać narcyzmowi – nienawiści wobec samego siebie, a na zewnątrz wołać o uznanie.

Rolą dojrzałego człowieka jest przekroczyć własny narcyzm.

Miłość potrzebuje przekroczyć własny narcyzm.

Dojrzały człowiek jest zdolny przekraczać siebie w trzech aspektach:

  • poświęcenia siebie dla tego, którego kocha
  • przekraczać siebie oddając się czemuś, np. pracy, jakiemuś dziełu
  • służenia Bogu, w którego naturalnie wierzy

To przekroczenie siebie jest możliwe we wspólnocie, ponieważ oddajemy się dziełu, kochamy innych i służymy Bogu.

Po 40-tym roku życia człowiek wchodzi w czas myślenia imperatywnego tj. myślenia o nowej generacji.

Tylko tak możemy poznać, że akceptujemy siebie.

Człowiek potrzebuje się poświęcić nie oczekując wdzięczności.

Wspólnota chrześcijańska charakteryzuje się tym, że

  •  jest wyborem samotności – nie osamotnienia; idę do wspólnoty, bo lubię własną samotność, umiem byś sam i umiem dzielić się tym owocem
  • drugim elementem jest gościnność; wspólnota to grupa osób gościnnych i otwartych
  • natomiast owocem gościnności jest modlitwa i szukanie Boga; szukanie najważniejszego Gościa

Wspólnota chrześcijańska nie jest wzajemnym adorowaniem siebie i ma dwa główne cele:

  • cel modlitwy, rodzący modlitwę osobistą w domu
  • cel misji, czyli oddawanie się innym w kościele by głosić Ewangelię i wyrzucać złego ducha

Głosić Ewangelię, to znaczy żyć Ewangelią na co dzień.

Chrześcijanin to ten, który duchowo walczy ze złem. To zły duch wchodzi w nasze życie i rozbija nasze rodziny.

Ten kto skosztował Miłości Boga, rozdaje ją garściami innym. Chrześcijanin nie zatrzymuje tylko dla siebie.

Karmiąc się na Eucharystii Ciałem Chrystusa stajemy się dla innych Pokarmem Bożym. Jesteśmy Ciałem, które karmi świat, nie krzycząc ale żyjąc Chrystusem.

Ja wynika z powyższego, przedstawiona płyta jest godna uwagi w całości, a treści konferencji pobudzają do refleksji o Bogu, o nas samych i o drugim człowieku.

Spotkanie zakończyliśmy Modlitwą o odrodzenie małżeństwa oraz błogosławieństwem, którego udzielił nam ks. Kamil.

Zapraszamy na kolejne spotkanie ogniska w trzecią niedzielę kwietnia tj. 18.04.2021r. Rozpoczniemy uczestnictwem we Mszy św. wieczorowej, która jest o godz. 18.00 w kościele Brata Alberta, a potem jeśli sytuacja pozwoli spotkamy się na salce.

Z Panem Bogiem

Szczęść Boże!

Zapraszamy na spotkanie ogniska w przyszłą niedzielę tj. 7.03.2021 po Mszy św wieczorowej, która jest o godz. 18.00 w kościele Brata Alberta.
Wstępnie umawiamy się na salce, chcielibyśmy żeby było na żywo z zachowaniem rygorów odległości i maseczek.

Temat, który podejmiemy to:

Spotkać siebie we wspólnocie, czyli o sztuce wychodzenia z siebie.

Wg  nagrań konferencji o. Tadeusza Kotlewskiego SJ „Akceptacja siebie, od lęku do miłości.”

Szczęść Boże!

 

Serdecznie zapraszamy w najbliższą niedzielę 14.02.2021r.  do kościoła pw. św. Brata Alberta w Łukowie na spotkanie dla małżeństw; małżonków w kryzysie oraz małżonków z doświadczeniem cywilnego rozwodu.

Temat: Sekret i ryzyko miłości. 

Rozpoczniemy Mszą Świętą o godz. 15.00

Konferencję wygłosi dla nas ks. dr Mateusz Czubak, który jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego Dieceji Siedleckiej. Pięcioletnie studia doktoranckie podjął na Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie. Tytuł licencjacki zdobył na podstawie pracy „L’uomo come il peccatore redento nell’insegnamento del vescovo di Siedlce Zbigniew Kiernikowski” (tłum. Człowiek jako odkupiony grzesznik w nauczaniu biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego”). Rozprawę pt. „Ecclesia paschalis. Per un’ecclesiologia pasquale alla luce del Vaticano II” (Kościół Paschalny. Eklezjologia paschalna w świetle Soboru Watykańskiego II) obronił w Zakładzie Teologii Dogmatycznej i Ekumenizmu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Publiczna obrona tej pracy miała miejsce 14 kwietnia 2011 r.

Ks. Mateusz pracował w Kurii Diecezjalnej na stanowisku kierownika ds. mediów. Później był wicedyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej Siedleckiej oraz Sekretarzem II Synodu Diecezji Siedleckiej. Jest kapelanem kościoła rzymskokatolickiego w Zakładzie Karnym w Siedlcach oraz wykładowcą w seminarium.

Całe wydarzenie zaplanowano do godz. 17.00

Zapraszamy!

 

*Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR zaprasza do wspólnego szturmowania NIEBA*!😇
Wypraszajmy pojednanie naszych małżeństw. 🙏❤

*04-12.02.2021*
Wspólna, Wspólnotowa *Nowenna o pojednanie małżeństwa w kryzysie* 🙏❤😇

Możesz dołączyć do wydarzenia na FB:
➡️ http://bit.ly/FB-Nowenna_o_pojednanie_malzenstwa

Możesz dołączyć do wydarzenia na YT:
➡️ http://bit.ly/YT-Nowenna_o_pojednanie_malzenstwa

Codziennie będzie dodawany tekst/nagranie z kolejnego dnia nowenny.

*13.02.2021* godz. 15.00
Uwieńczeniem Nowenny będzie *Wspólnotowa Eucharystia i Adoracja* – przy okazji Światowego Dnia Małżeństwa – Dnia Wspólnoty Sychar.
Msza i adoracja będą transmitowane na żywo na naszych kanałach:
YT
➡️ http://bit.ly/YT_Msza_i_adoracja_Swiatowy_dzien_malzenstw
FB
➡️ http://bit.ly/FB_Msza_i_adoracja_Swiatowy_dzien_malzenstw

Bądźmy w tym dniu w jedności. Łączmy nasze serca i modlitwy o nasze małżeństwa.🙏

*Udostępniajcie wydarzenia na swoich mediach społecznościowych*, aby jak najwięcej ludzi mogło wziąć w nich udział. Zapraszajcie nie tylko małżeństwa w kryzysie. Msza Św. będzie z odnowieniem przysięgi małżeńskiej, dla każdego sakramentalnego małżeństwa. 👰🤵

PS. Z ramienia Wspólnoty, organizacją wydarzeń zajmuje się Zespół LEM – prosimy o wsparcie modlitewne, o pomyślność transmisji na żywo. 🙏

Szczęść Boże!

Uwaga – zmiana planów – nie będzie spotkania on-line w pierwszą niedzielę lutego br, ponieważ:

Najbliższe spotkanie naszego ogniska odbędzie się 14.02.2021r. „na żywo” w kościele Brata Alberta w Łukowie w godz. 15.00 -17.00

Konferencję wygłosi dla nas ks. dr Mateusz Czubak, który jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego Dieceji Siedleckiej. Pięcioletnie studia doktoranckie podjął na Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie. Tytuł licencjacki zdobył na podstawie pracy „L’uomo come il peccatore redento nell’insegnamento del vescovo di Siedlce Zbigniew Kiernikowski” (tłum. Człowiek jako odkupiony grzesznik w nauczaniu biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego”). Rozprawę pt. „Ecclesia paschalis. Per un’ecclesiologia pasquale alla luce del Vaticano II” (Kościół Paschalny. Eklezjologia paschalna w świetle Soboru Watykańskiego II) obronił w Zakładzie Teologii Dogmatycznej i Ekumenizmu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Publiczna obrona tej pracy miała miejsce 14 kwietnia 2011 r.

Ks. Mateusz pracował w Kurii Diecezjalnej na stanowisku kierownika ds. mediów. Później był wicedyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej Siedleckiej oraz Sekretarzem II Synodu Diecezji Siedleckiej. Jest kapelanem kościoła rzymskokatolickiego w Zakładzie Karnym w Siedlcach oraz wykładowcą w seminarium.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Szczęść Boże!

W pierwszą niedzielę miesiąca stycznia tj. 03.01.2021r odbyło się spotkanie on-line naszego ogniska, w którym brali udział: Emilia, Katarzyna, Małgorzata, Jerzy, Krzysztof i nasz opiekun ks. Kamil.

Rozpoczęliśmy modlitwą oraz odczytaniem Charyzmatu WTM SYCHAR, który streszcza się w zdaniu:

Każde sakramentalne małżeństwo (nawet po rozwodzie i gdy współmałżonek jest w drugim związku) ma szanse się odrodzić, gdyż każdy sakramentalny małżonek ma szansę otworzyć się na łaskę nawrócenia i wypełnienia przysięgi małżeńskiej.

Po krótkim przedstawieniu się przeszliśmy do wysłuchania tematu: „Trudności na modlitwie”, przedstawionego przez naszego opiekuna ks. Kamila.

Zapamiętane przez nas treści:

W naszej wspólnocie modlitwa ma bardzo istotne znaczenie, bo aby wytrwać w wierności małżeńskiej potrzebna jest Boża łaska, po ludzku trudno wykonalne.

Pan Bóg prowadzi, a czasami niesie.

Rozleniwienie wprowadza niechęć do modlitwy i jej zaprzestanie.

Św. Ewagriusz z Pontu opisał trudność na modlitwie jako acedię tj. uśpienie duszy, znużenie, apatię, wyczerpanie. Pułapka polega na tym, że modlę się do momentu kiedy jestem zaspokojony emocjonalnie. Acedia wycofuje nas z postawy „być dla kogoś”.

Niechęć na modlitwie może być głęboka, jeśli pożądamy i chcemy czegoś innego niż dobro.

Modlitwa jest dużym wyzwaniem dla sycharowicza kiedy natura gniecie, diabeł przedstawia pokusy, a inni ludzie podpowiadają drogę na skróty i układanie sobie życia od nowa.

Wg św. Ignacego z Layoli jeśli jestem kuszona/y żeby skrócić , zaprzestać, to trzeba modlitwę wydłużyć.

Warto ustalić sobie konkretną porę dnia, inną niż koniec dnia, kiedy jesteśmy już znużeni, to pomoże w skupieniu i wytrwaniu na modlitwie.

Modlitwy nie można traktować jako kupczenia Bogiem, handlu, wymiany.

Jeśli modlę się żeby było mi przyjemnie, to myślę egoistycznie.

Modlitwę trzeba rozsądnie godzić z obowiązkami i powołaniem.

Jeśli postanowienia praktykowania modlitwy nie wychodzą, to trzeba zaczynać małymi krokami, a Pan Bóg będzie wchodził w moje życie z łaską.

Ks. Kami zachęcił do szczerości przed Bogiem, do konkretnego przedstawiania Bogu spraw i zdarzeń.

Kolejną przeszkodą na modlitwie jest faryzeizm, czyli postawa, że jestem lepszy od innych, bo się staram, tyle robię, a może w tym być odmowa miłości innym.

Modlitwa leczy człowieka i przysposabia do przebaczenia, do porzucenia nienawiści, doprowadza do postawy żeby kochać „pomimo”.

Koncentrowanie się w modlitwie wyłącznie na emocjach i szukanie w niej przyjemności jest pułapką, może prowadzić do rozmija się z łaską przyjęcia trudności życia, do przyjęcia Krzyża.

Nie rezygnujmy z modlitwy jak jest nam ciężko, bo wtedy Pan Bóg może dokonywać w naszym życiu i życiu innych wielkich rzeczy.

Modlitwa stawia tamę złu i możemy nią chronić rodzinę, dzieci, bliskich.

Czasem w człowieku pojawia się lęk przed prawdą. Ważne jest aby pozwolić Bogu odkrywać prawdę o samym sobie.

Wg św.Tomasza z Akwinu: łaska buduje na naturze (łac. gratia supponit naturam)

Bóg na modlitwie pokaże prawdę o mnie.

Czasem w rozwoju człowieka potrzebne jest włączenie terapii i warto połączyć Bożą interwencję z pomocą ludzi.

Paradoksalnie, bycie w trudnościach małżeńskich może zbliżyć człowieka do relacji z Bogiem. Bywa, że wtedy uczymy się wytrwałej modlitwy i przebywania sam na sam z Bogiem.

Bądźmy apostołami, wstawiennikami za innych.

Kogo chcę obmodlić w tym roku?

Polecane lektury:

„Modlitwa serca. Głębia spotkania z Bogiem” ks. Krzysztof Kralka

„Rozwój Jak współpracować z łaską” Monika i Marcin Gajdowie

Spotkanie zakończyliśmy Modlitwą o uzdrowienie małżeństwa i błogosławieństwem udzielonym przez ks. Kamila.

Zapraszamy  na kolejne spotkanie ogniska 07.02.2021 (szczegóły podamy po wyjaśnieniu jaki będzie stan ograniczeń pandemicznych).

Bóg zapłać ks Kamilowi za prowadzenie tematu i wszystkim za spotkanie.

 

Szczęść Boże!
W związku z kwarantanną najbliższe spotkanie ogniska w niedzielę 03.01.2021 o godz. 19.00 odbędzie się on-line przez Skype dla firm. W sprawach technicznych dotyczących skype proszę o kontakt kom 508 276 326.

Ciekawy temat spotkania „Trudności na modlitwie” poprowadzi ks Kamil😇
Spotkanie z Ks Mateuszem Czubakiem będzie po kwarantannie.
Serdecznie zapraszamy🌟🎄🌟

Szczęść Boże!

W niedzielę 06.12.2020r odbyło się spotkanie on-line  naszego ogniska, w którym wzięli udział: ks. Kamil, Emilia, Grażynka, Marta, Małgosia, Jurek i Krzysztof. Na początku pomodliliśmy się wspólnie i odczytana została treść naszego Charyzmatu, który można streścić w zdaniu:

  Każde sakramentalne małżeństwo (nawet po rozwodzie i gdy współmałżonek jest w drugim związku) ma szanse się odrodzić, gdyż każdy sakramentalny małżonek ma szanse otworzyć się na łaskę nawrócenia i wypełnienia przysięgi małżeńskiej.

Krótko podzieliliśmy się tym co aktualnie przeżywamy i z ciekawością przeszliśmy do słuchania tematu, który poprowadził nasz opiekun ks. Kamil, a brzmiał on następująco:

„Czy chrześcijanin może być bogaty?”

Z przedstawionych treści zapamiętaliśmy następujące zdania:

Treści częściowo były wzięte z książki  ks. Wojciecha Węgrzyniaka -Bogaty Katolik.

Bogactwo jest dobrem, które pochodzi od Boga. 

Bóg uzdalnia człowieka do pracy i do tego aby czerpał z niej owoce, żeby rozwijał talenty, a nie je zakopywał. Człowiek jest stworzony do pomnażania dobra.

Bóg nie chce dla nas ubóstwa i biedy.

Każdy z nas ma obowiązki utrzymania siebie i rodziny w miarę własnych możliwości, z poszanowaniem godności każdego człowieka.

Tym co mamy, możemy się też dzielić z innymi.

Pieniądze mogą być dla człowieka zagrożeniem, jeśli będzie przywiązany za bardzo do ich gromadzenia i posiadania za wszelką cenę.

Pieniądze pomimo iż są dobre, mogą w człowieku obudzić skąpstwo i chciwość.

Warto część swojego bogactwa ofiarować na dobre cele (jałmużna, dziesięcina).

 W Piśmie Świętym jest napisane (Pwt 8, 17-19) „17 Obyś nie powiedział w sercu: «To moja siła i moc moich rąk zdobyły mi to bogactwo». 18 Pamiętaj o Panu, Bogu twoim, bo On udziela ci siły do zdobycia bogactwa, aby wypełnić dzisiaj przymierze, jakie poprzysiągł twoim przodkom. 19 Lecz jeśli zapomnisz o Panu, Bogu twoim, i pójdziesz za bogami obcymi, aby im służyć i oddawać im pokłon, oznajmiam ci dzisiaj, że zginiesz na pewno.” 
Bogactwo nie jest złe, ale ważne jak nim rozporządzamy.
Ks Wojciech w ostatnim rozdziale książki „Bogaty katolik” –  „Co mamy czynić?” napisał: Być wolnym od uzależnienia mamoną, dzielić się z innymi,pilnować, żeby dobrze zarządzać tym, co jest i żeby dzięki tym pieniądzom, które są mniejsze czy większe, stawać się lepszym, a nie  małym człowiekiem”.

W najbliższym czasie tj. w niedzielę 20.12.2020 spotkamy się w kościele Brata Alberta na Adoracji Najświętszego Sakramentu, po Mszy św. o godz. 18.00, na którą serdecznie zapraszamy!

 Kolejne spotkanie ogniska będzie 03.01.2021r i konferencję dla nas wygłosi Ks. Mateusz Czubak, kapelan w Zakładzie Karnym w Siedlcach.

Serdecznie zapraszamy!

 

Zapraszamy na najbliższe spotkanie naszego ogniska, które odbędzie się w niedzielę 06.12.2020r

Tematem spotkania będzie „Czy chrześcijanin może być bogaty?”, i będzie przedstawiony przez naszego opiekuna  ks. Kamila.

Będzie to spotkanie on-line i rozpocznie się o godz. 19-ej. Link do spotkania podamy w niedzielę rano. Trzeba mieć zainstalowaną aplikację Skype dla firm.

W razie potrzeby udzielimy pomocy, proszę o kontakt pod nr 508 276 326.

 

Szczęść Boże!

W dniu 08.11.2020r. – w niedzielę o godz. 19.00 odbyło się spotkanie on-line ogniska Sychar w Łukowie.

Tematem było: „Życie pełne cudów” na podstawie konferencji Ingi Pozorskiej, która znajduje się pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=jRBPmm9i5u8.

Treści przedstawione w koferencji posłużyły nam do rozważenia i dzielenia się następującymi zagadnieniami:

To będzie mój czas przy Jezusie.

Spróbujmy całym sercem być blisko Pana.

Zapraszam Was do głębokiego pokoju i ciszy przy Panu.

Jezus powiedział czemu-ście mnie szukali? Maryja i Józef nie zrozumieli co mówi Jezus.

Jezus coś mówi a Najświętsza Panna nie rozumiała co Jezus mówi, co chce uczynić?

Bóg chce nam dać wielki dar. Jezus chce w każdym z nas umocnić to co dobre.

Co jest w Tobie dobrego? Nazwij to…..

Jezus pragnie zdjąć to co jest gruzem noszonym w plecaku, tym co pochodzi od złego ducha, co nas obciąża.

Jesus jest jak powietrze, bo jest tak życiodajny dla naszej duszy jak powietrze dla naszego ciała.

Powietrze daje życie mojemu ciału.

Temat powietrze brzmi: Bóg bardzo Ciebie kocha!

Co się w nas dzieje jak słyszymy takie zdanie?

Dlaczego ten temat bywa czasem bardzo trudny…dlaczego nas nie porusza najważniejsza informacja dla naszego życia?

Ci, którzy mają doświadczenie miłości Boga, żyją tak, że Miłość Boga staje się ich tożsamością.

Doświadczając tego, że Bóg mnie kocha – żyję i mogę dawać życie innym.

Żyjąc bez Boga wchodzimy w doświadczenie bycia osamotnionym.

Czy uważam, że muszę zrobić wszystko, żeby być w wieczności z Bogiem?

Czy wierzę, że będę zbawiony?

Czy dostrzegam, że żyję w świecie pełnym Boga?

Czy myślę, że chcę, pragnę i muszę biec w kierunku nieba dlatego, że chcę być zbawiony?

Zły duch pracuje nad tym, żeby informacja o miłości Boga, mnie nie poruszała, żeby nie robiła na mnie wrażenia, żebyśmy nie pragnęli doświadczenia głębi.

Wg. sw. Ignacego: człowiek, któremu się kręci w głowie, myśli,  że cały świat się kręci, a to nieprawda.

Jeśli miłość Boga mnie nie porusza, to trzeba szukać głębiej, odrzucając pokusy diabła, że płytkość wystarczy.

Przenosząc na nasze życie duchowe temat POWIETRZE możemy się zatrzymać nad prawdą, że Bóg mnie kocha i Jego miłość mnie zmienia.

Czy Ciebie porusza to, że Bóg Cię kocha?

Mamy wybór, możemy podejmować działanie albo poprzestawać na bierności.

Wybór w życiu duchowym oznacza, abyśmy byli jak dzieci, abyśmy byli prości w sercu z bliskością Jezusa tuż obok mnie.

Czy pamiętam o Panu Jezusie?

Jezus ma moc poruszać nasze serca.

Możemy prosić Pana Jezusa o wyciszenie „labiryntów” w nas i nie dać się wciągać w „labirynty” innych osób, żebyśmy razem nie zginęli. Możemy natomiast chcąc pomagać innym wskazywać w prostocie na Jezusa.

Czy porusza Ciebie obraz Jezusa, który trzyma owieczkę w ramionach?

Jezus pyta: „Ty wiesz, że Cię kocham?”

Źródłem wszelkiej łaski, uzdrowienia, uwolnienia jest miłość Boga.

Pozwólmy sobie usłyszeć pytanie: czy Ty wiesz, że Cię kocham?

Czy masz koła ratunkowe, które wiesz, że rzucił Ci Jezus?

Zapał? … mówię zniechęceniu nie, znurzeniu – nie, szkoda mi życia na wasze towarzystwo.

Optymizm?…. weź koło ratunkowe jakim jest optymizm i patrz na świat.

Nadzieja?… Jezus mi pomoże, nie zostawi mnie nigdy!!!

Czy chcę widzieć w moim życiu jak Pan Bóg działa?

Było nam bardzo miło się zobaczyć i usłyszeć, tym razem w gronie osób: ks. Kamil, Emilia, Grażyna, Małgorzata, Jerzy i Krzysztof.

Zapraszamy na następne nasze spotkanie również on-line, które odbędzie się 06.12.2020r. o godz. 19.00.

Link do pokoju spotkania:

https://meet.lync.com/sychar/skype/G3MDIDO2

Temat w grudniu poprowadzi ks Kamil i będzie o tym, czy chrześcijanin powinien starać się aby być bogatym?

Z Panem Bogiem.

 

Szczęść Boże!

Zapraszamy na najbliższe spotkanie ogniska Sychar w Łukowie w dniu 08.11.2020r. – niedziela o godz. 19.00

Tym razem przed spotkaniem prosimy o wysłuchanie konferencji „Życie pełne cudów” Ingi Pozorskiej, którą znajdziemy pod

linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=jRBPmm9i5u8

Spotkanie będzie ON-LINE. Linka roześlemy przed spotkaniem.

Kochani, w związku z tym, że Wszystkich Świętych przypada w niedzielę, spotkanie naszego ogniska odbędzie się 08.11.2020r

Będzie to spotkanie on-line i rozpocznie się o godz. 19-ej. Link do spotkania podamy w niedzielę rano. Trzeba mieć zainstalowaną aplikację Skype dla firm.

W razie potrzeby udzielimy pomocy, proszę o kontakt pod nr 508 276 326.

Prosimy o modlitwę o zdrowie dla naszego opiekuna ks Kamila oraz o modlitwę w intencji małżeństw i rodzin dotkniętych kryzysami o ich twórcze zwyciężanie z Bożą pomocą.

W ramach wyznaczonego w parafii Brata Alberta październikowego dyżuru, prowadziliśmy jako ognisko Sychar modlitwę Różańcem. Ponieważ były to dwa piątki, odmawialiśmy tajemnice bolesne. Wykorzystaliśmy do rozważań teksty opracowane w naszej Wspólnocie przez Marzenę Ziębę, dostępne pod adresem http://sychar.org/modlitwa/ksiazka-rozaniec.pdf  oraz zaczerpnięte z prasy katolickiej, jak na zdjęciu.


Podążanie śladami Pana Jezusa w obecności Matki Bożej, to łaska niosąca zrozumienie, przebaczenie, nadzieję, współodczuwanie bólu, bliskość, wiarę, dumę, wyróżnienie, odkupienie win, siłę i życie nabiera nowego sensu.

Z Panem Bogiem.

W dniu 30.09.2020r. uroczyście spotkaliśmy się z okazji 6-ej rocznicy powstania ogniska WTM Sychar w Łukowie.
    O godz. 18-ej uczestniczyliśmy we mszy świętej, a po niej wraz z przybyłymi gośćmi spotkaliśmy się na salce przy plebanii. Swoją kapłańską obecnością zaszczycili nas: ks. Kanonik mgr Bogusław BOLESTA – Proboszcz Parafii Brata Alberta w Łukowie, nasz pierwszy opiekun ks. mgr Łukasz KAŁASKA oraz obecny opiekun ogniska ks. mgr Kamil FRĄCZEK.
   Spotkanie było dobrą okazją do podziękowania za 3 lata służby, zaangażowanie i poświęcony czas na rzecz nas wszystkich w ognisku – liderowi Jurkowi, a także wiceliderowi – Krzysztofowi za prowadzenie przez dwa lata spotkań Studium Biblijnego na podstawie materiałów przygotowanych przez Mirosława Ruckiego.
   Przy torcie i herbacie powspominaliśmy historię ogniska od założenia aż po obecny czas.
Niech załączone zdjęcia pomogą oddać atmosferę tamtego spotkania.
 

Szczęść Boże.

W dniu 30.08.2020r spotkaliśmy się w Kodniu u stóp Matki Bożej Kodeńskiej. Temat przewodni poprowadził o. Marcin Szwarc OMI, a dotyczył aspektów procesu przebaczenia.

Obowiązek przebaczenia*

1821 Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» 22 Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy*.

Nielitościwy dłużnik

23 Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. 24 Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. 25 Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. 26 Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: „Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam”. 27 Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. 28 Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” 29 Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: „Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie”. 30 On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. 31 Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. 32 Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. 33 Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” 34 I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. 35

Mt 18, 21-35

Chętnych do pogłębienia tematu zapraszamy na rekolekcje kodeńskie – „Droga do przebaczenia” i do lektury książki o. Jeana Monborquette OMI  Jak przebaczać.

Po wysłuchaniu konferencji adorowaliśmy Pana Jezusa w ciszy i była możliwość spowiedzi, a następnie ks Kamil sprawował mszę św w intencji członków Sycharu, naszego ogniska i naszych rodzin. Zawierzyliśmy ognisko, naszego opiekuna i siebie indywidualnie opiece Matki Bożej Kodeńskiej, która modli się o jedność kościoła, jedność narodu, jedność w rodzinach oraz jedność jako pokój wewnętrzny.

W skupieniu brało udział pięć osób, w tym nasz opiekun ks. Kamil.

Z Panem Bogiem


Szczęść Boże.

W związku z tym, że materiały Studium Biblijnego zostaną poddane recenzji kościelnej, tymczasem spotkania Studium 2020/2021 zostały wstrzymane. 20-ego września po mszy wieczorowej, razem z ks. Kamilem będziemy adorować Najświętszy Sakrament do godz. 20-ej, więc zapraszamy do wspólnej modlitwy.♥

O dalszych szczegółach będziemy informować.
Z Panem Bogiem.

Szczęść Boże!

W ostatnim czasie uzgodniliśmy, że wracamy do spotkań stacjonarnych. Nowym terminem spotkań  ogniska WTM Sychar w Łukowie, będzie pierwsza niedziela miesiąca. Spotkania zaczynamy uczestnictwem we mszy świętej o godz. 18-ej w parafii pw. Brata Alberta,  do którego gorąco zachęcamy, potem zgromadzimy się na salce przyparafialnej.

Najbliższe spotkanie ogniska będzie 04.10.2020r.

📕 Rozpoczynamy kolejny rok Studium Biblijnego wg programu opracowanego przez prof. dr hab. inż. Mirosława Ruckiego.

Spotkania Studium Biblijnego będą odbywały się w ciągu roku w grupie zamkniętej. Możliwość przystąpienia do programu  2020/2021 jest otwarta na spotkaniu 20-ego września br po mszy wieczorowej.

Zainteresowanych zapraszamy.

Do zobaczenia.

 

Szczęść Boże,

Spotkania naszego ogniska w regularnych terminach są odwołane,  obecnie spotykamy się na skypie, zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 503035502.

Spotkanie planowane jest na koniec lipca , o szczegółach będziemy informować w późniejszym terminie.

Na dzisiejszym spotkaniu tj. 12.11.2019r w ognisku podjęliśmy temat: „Dar Kościoła” na podstawie wydanej w ostatnim czasie książki.

Przy okazji polecamy nową książkę Sycharowską pt. „Sychar. Małżeństwo jest święte. Najlepsze wino na końcu”, której autorem jest o. prof. Jacek Salij OP. W wersji drukowanej można ją kupić księgarniach: https://www.ceneo.pl/87452420 . Można ją również przeczytać nieodpłatnie w wersji pdf na stronie: http://sychar.org/ksiazka/malzenstwo-jest-swiete.pdf .

Kolejne nasze spotkanie będzie 10.12.2019r wg znanego planu. Msza Św. o godz. 18-ej i potem gromadzimy się na salce przy plebanii.

Z Panem Bogiem.

M.

 

Szczęść Boże!

Zapraszamy na spotkanie Ogniska SYCHAR w Łukowie w dniu 12.11.2019r

O godz. 18-ej modlimy się na Mszy Świętej, a po niej spotykamy się na salce przy plebanii.

Kolejny termin spotkania to 10.12.2019r.

W dniach 25-27.10.2019r braliśmy udział w rekolekcjach w Pratulinie zainicjowanych przez naszego opiekuna         ks. Kamila Frączka.

Rekolekcje głosił ks. Robert Grzybowski dyrektor Wydziału ds Nowej Ewangelizacji w diecezji drohiczyńskiej

i administrator Pustelni w Poletyłach.

Czas który było nam dane spędzić w otoczeniu upamiętnienia heroizmu i wierności Unitów Podlaskich był skierowany ku uzdrowieniu duszy i wypoczynkowi dla ciała, bo mogliśmy korzystać z bogactwa pratulińskiej ziemi, nowego Domu Pielgrzyma /warunki komfortowe/ i niezwykle sprzyjającej pogody.

Jesteśmy wdzięczni ks. Robertowi za prowadzenie nas do Boga duchowymi ścieżkami wiary, pełną skupienia celebrację Eucharystii i modlitwę o uzdrowienie.

Jak wcześniej wspomniano to spotkanie koordynował nasz opiekun, Boży człowiek ks. Kamil. Odczuliśmy w tym wydarzeniu wyraz jego troski o nas, za co składamy serdeczne Bóg zapłać i obietnicę modlitwy, by Bóg obdarzał ks potrzebnymi łaskami.

Na zakończenie ks. Kamil zapowiedział, że w przyszłości będzie część druga tych rekolekcji, na którą już dzisiaj czekamy.

Z Panem Bogiem

M.

 

 

 

Szczęść Boże!

Zapraszamy na spotkanie Ogniska SYCHAR w Łukowie w dniu 08.10.2019r

O godz. 18-ej modlimy się na Mszy Świętej, a po niej spotykamy się na salce przy plebanii.

Kolejny termin spotkania to 12.11.2019r.

 

Zaproszenie ze strony Ogniska z Lublina http://lublin-pallotyni.sychar.org/

„Serdecznie zapraszamy małżeństwa, małżonków i wszystkich zainteresowanych tematyką małżeńską na Rekolekcje prowadzone przez Wspólnotę Trudnych Małżeństw SYCHAR . Rekolekcje będą organizowane przez Ogniska wspólnoty z Lublina, Łukowa, Białej Podlaskiej, Siemiatycz.

Zapisy: https://kryzys.org/viewtopic.php?f=76&t=2356#p168638e

Szczęść Boże!

Zapraszamy na spotkanie Ogniska SYCHAR w Łukowie w dniu 11.06.2019r

O godz. 18-ej modlimy się na Mszy Świętej, a po niej spotykamy się na salce przy plebanii.

„Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu, w Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa”

(Ef 5,20)

W dniu 11.12.2018r spotkanie rozpoczęliśmy od uczestniczenia we Mszy Świętej o godz 18-ej, po czym zgromadziliśmy się na salce katechetycznej.

Na początku była krótka modlitwa i nasz lider odczytał charyzmat WTM Sychar.

Tematem spotkania było: jak przez posługę w ognisku budować jedność?

W spotkaniu brało udział 6 osób.

Nasze kolejne spotkanie będzie we wtorek 8.01.2019, zapraszamy do udziału we Mszy Świętej o godz. 18-ej, potem przejdziemy na salkę katechetyczną.

Życzymy wszystkim błogosławieństwa Bożego na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2019.

 

 

 

 

Począwszy od października 2018 następuje zmiana w spotkaniach ogniska WTM SYCHAR w Łukowie.

Będziemy spotykać się jeden raz w miesiącu, tj. w każdy drugi wtorek!!!

Nie będzie już spotkań w czwarte wtorki m-ca.

Spotkania będziemy rozpoczynać udziałem we Mszy Świętej w parafii pw. Św. Brata Alberta o godz. 18-ej, po której  zgromadzimy się w salce przy plebanii do godz. 21-ej.