Ognisko Sycharowskie w Łukowie – ul. Maryli Wereszczakówny 37

Parafia
lukow-alberta-192 ZAPRASZAMY na spotkania Ogniska Sychar Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Łukowiew pierwszą niedzielę miesiąca.
Msza Św. sprawowana jest w intencji małżeństw przeżywających kryzys o godz.18.00, a po niej spotkanie w salce parafialnej w budynku przy plebanii przy parafii pw. Św. Brata Alberta ul. Maryli Wereszczakówny 37. Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Kamil Frączek.
Parafia św. Brata Alberta >>>
Diecezja siedlecka >>>

25.10.2016 odbyło się spotkanie w Ognisku SYCHAR w Łukowie. o godz. 18-ej uczestniczyliśmy w Mszy Świętej, po której spotkaliśmy na salce parafialniej.

Na początku modliliśmy się w Ognisku, po czym liderka odczytała Charyzmat naszej Wspólnoty, który streszcza się w zdaniu:

Każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania.

Potem nastąpiła część, w której każdy z nas mógł się przedstawić i opowiedzieć krótko co przeżywa i czego doświadcza, w atmosferze bezpieczeństwa i zachowania tajemnicy spotkania.

W dalszej części poprosiliśmy ks. opiekuna aby przybliżył nas temat: Przyjęcie Chrystusa za Króla i Pana. 

W skrócie konferencja zawierała następujące treści:

Przyjęcie Chrystusa za Króla i Pana nie jest aktem politycznym tylko znakiem wiary. Jezus „usuwał” się gdy ludzie chcieli obwołać Go królem.

Św. Paweł w listach mówi, że po zmartwychwstaniu Ojciec dał panowanie Chrystusowi nad wszystkim, bo ostatnia została pokonana przez niego śmierć.

W ceremonii koronacyjnej obowiązują dwa elementy: ustanowienie i oddanie się ludu pod panowanie. Ustanowienie nie należy do nas. To Bóg Ojciec nadał tą godność Jezusowi. Dla nas należy natomiast uzmysłowić sobie charakter tego królowania.

Pismo Święte mówi, że jedyną władzą jaka została dana człowiekowi to władza nad sobą: Adamie (adamah) czyń sobie ziemię (adamah) poddaną. Jezus w trakcie ostatniej wieczerzy mówiąc o królach tego świata (rządzą, panują, chcą zaszczytów) stwierdza, że nie tak będzie między Jego uczniami. Uczeń Chrystusa niech stanie się sługą wszystkich. Niech posiądzie swoje życie i naturalnie zapragnie je oddać w służbie. Natura daru nadal powinna pozostać w człowieku. Dar chce być dawany dalej. Ks. Franciszek Blachnicki mówi „Człowiek został w swoim stworzeniu uzdolniony i powołany do istnienia na sposób Boży – to znaczy do posiadania siebie w dawaniu siebie, czyli przez miłość. Wolność zaś warunkuje możliwość czynienia daru z siebie.”

Królestwo to wiara w obietnice Boga, życie w zaufaniu jego Słowu, to mieć w sobie Jezusa Chrystusa  Zmartwychwstałego.

(Mt 6, 31-33).

31  Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy pili? czym będziemy się przyodziewali? 32  Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. 33  Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.

Drugim elementem jest oddanie się pod panowanie. Powinien to być czysty i w pełni świadomy akt wolnej woli człowieka, który zauważa ciągłą swoją przynależność do „jakiegoś” Pana (Boga, lub czegoś poza Nim). To uświadomienie sobie kondycji człowieka, która bez wiary jest chora (Przyszedłem do tych którzy źle się mają). Oddanie się w ręce Boga to zgoda na jego sposób zbawiania nas (to wzięcie kielicha swojego życia) tak by życie miało stokrotny owoc.

Poddanie się Królowi jest dla obrony oraz dla większego owocu.

Na zakończenie wspólnie modliliśmy się Modlitwą o odrodzenie małżeństwa, po zakończeniu której otrzymaliśmy kapłańskie błogosławieństwo udzielone nam przez ręce naszego opiekuna ks Łukasza.

Zapraszamy na kolejne spotkania według kalendarium: 

– 08-11.2016 -22.11.2016r – 13.12.2016r – 27.12.2016r

Chcesz porozmawiać? 

Prowadzimy dyżur telefoniczny w poniedziałki w godz. 18.00 – 20.00 kom: 572 949 462.

Zapraszamy!