Ognisko Sycharowskie w Łukowie – ul. Maryli Wereszczakówny 37

Parafia
lukow-alberta-192 ZAPRASZAMY na spotkania Ogniska Sychar Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Łukowiew pierwszą niedzielę miesiąca.
Msza Św. sprawowana jest w intencji małżeństw przeżywających kryzys o godz.18.00, a po niej spotkanie w salce parafialnej w budynku przy plebanii przy parafii pw. Św. Brata Alberta ul. Maryli Wereszczakówny 37. Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Kamil Frączek.
Parafia św. Brata Alberta >>>
Diecezja siedlecka >>>

Witam serdecznie 🙂

Szczęść Boże.

W dniu 22-06-2016 spotkaliśmy się w naszym ognisku na adoracji Najświętszego
Sakramentu, po której mieliśmy spotkanie w małym gronie, była Małgosia,
Jurek, Krzysztof, Wojtek, Emilia i Tadeusz.
Podjęliśmy zaplanowany temat: „Nie ma doskonałego męża ani doskonałej
żony, nie wspominając już o doskonałej teściowej.” Zapoznaliśmy się z
artykułem pt. „Grzechy przeciwko jedności” autorstwa ks. Mirosława Cholewy,
zamieszczonym w kwartalniku Pastores nr 69(4)2015.
Zagrożeniami wobec jedności w naszych małżeństwa, rodzinach, miejscach
pracy, wspólnocie między innymi są:
1. nawracanie … ale innych
2. duch rywalizacji
3. brak szczerości
4. grzechy języka
5. niejasne zasady
6. brak przebaczenia
7. zamykanie się w sobie

Na każdy z tych grzechów, są lekarstwa i tak zacytujemy fragmenty
wspomnianego wcześniej artykułu:

1. nawracanie … ale innych

„….lekarstwem na ten pierwszy „grzech”, jest w pierwszej kolejności, potrzeba
osobistego nawrócenia, aby prowadzić innych tą drogą. Przewodnik na szlaku
turystycznym idzie na czele, podobnie jak pasterz z owcami. gdy sami będziemy
podążali droga nawrócenia, także innych pociągniemy ku Bogu – jest to
duchowa zasada, podobna do wziętej z fizyki zasady naczyń połączonych ….”

2. duch rywalizacji

„….Lekarstwem jest prawdziwa pokora i duch służby. Prawdziwa wielkość
człowieka jest z Boga, z głębokiej komunii z Nim, a nie z porównywania się
z innymi ludźmi i życia kosztem innych. Chodzi o to, by szukać prawdziwego
dobra czy wręcz większego dobra, a nie tego, by „postawić na swoim”. Kierunek
zasadniczy – jak podpowiadają nam święci – polega na szukaniu w życiu
większej chwały Bożej, a osobiste uświęcenie i prawdziwa wielkość
człowieka dokonuje się „przy okazji”….”

3. brak szczerości

„… Prawdziwym lekarstwem okazuje się przejrzystość, podejmowanie i
rozwiązywanie konfliktów.

4. grzechy języka
5. niejasne zasady
6. brak przebaczenia
7. zamykanie się w sobie