Ognisko Sycharowskie w Łukowie – ul. Maryli Wereszczakówny 37

Parafia
lukow-alberta-192 ZAPRASZAMY na spotkania Ogniska Sychar Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Łukowiew pierwszą niedzielę miesiąca.
Msza Św. sprawowana jest w intencji małżeństw przeżywających kryzys o godz.18.00, a po niej spotkanie w salce parafialnej w budynku przy plebanii przy parafii pw. Św. Brata Alberta ul. Maryli Wereszczakówny 37. Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Kamil Frączek.
Parafia św. Brata Alberta >>>
Diecezja siedlecka >>>

Szczęść Boże!

W Ognisku SYCHAR w Łukowie w dniu 13.04.2016 mieliśmy Mszę Świętą z modlitwami o ratowanie małżeństw doświadczających kryzysów, a potem spotkanie z tematem: „Walka małżonków o zbawienie”.

ZAPRASZAMY do wysłuchania pruszającego fragmentu konferencji dr Mieczysława
Guzewicza „Walka małżonków o zbawienie” wygłoszonej podczas rekolekcji
Ogniska Sychar w Dąbrowicy pod Lublinem 11-13 marca 2016:

W spotkaniu uczestniczyli: Małgorzata, Renata, Agnieszka, Rafał, Wojtek, Krzysiek, Tadeusz, Emilia, Agnieszka, Małgorzata i opiekun Ogniska ks. Łukasz.

Serdecznie zapraszamy do Modlitwy o odrodzenie małżeństwa i nasze kolejne spotkania, które się odbędą w terminach: 27.04.2016r; 11.05.2016r; 25.05.2016; 08.06.2016r; 22.06.2016r

Z Panem Bogiem